Ogłoszenia

2020-07-23 04:29:48

Nekrolog

 

 

Władze uczelni Akademii Medycznej w Azeloth oraz rodzina Arvoreen z żalem zawiadamiają, że w dniu 5 Asvarba 4366 roku, na terenie Careogrodu w wyniku poniesionych ran, poniósł śmierć 48 letni Etiel Arvoreen, rektor Akademii. Osierocił dwie córki - Mayennę oraz Vicrii Arvoreen. Zginął śmiercią bohaterską, bowiem z relacji naocznych świadków wynika, że uratował życie magini Feän Walles. Do końca swych dni wyznawał zasadę, że czyjeś życie jest najważniejsze, bez względu na rasę, pochodzenie czy poglądy.

Długoletni pracownik Akademii, nieprzerwanie powiązany z jej działalnością od momentu założenia uczelni, współpracujący z Uniwersytetem Cesarskim. Był osobą niezwykle oddaną nauce i medcynie, zagorzałym przeciwnikiem magii, stałym w swych poglądach, zwolennik równouprawnienia w dostępie do edukacji. Odszedł od nas człowiek pracowity, energiczny, prawy i otwarty na problemy innych istot.

 

Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają:

dyrekcja "Głosu Fallathanu" oraz wszyscy pracownicy redakcji.

 


 

Oficjalne przeprosiny

 


 

List gończy!

 

Kobieta rasy ludzkiej (choć są podejrzenia, że w jej żyłach płynie także elficka krew) znana jako Sewerynä Hämäryys jest opisywana przez świadków, jako osoba średniego wzrostu, o czarnych włosach i ciemnych oczach, mocno kontrastujących z bladą skórą, pokrytą licznymi tatuażami o niewiadomej symbolice.

Obecne miejsce zamieszkania, tudzież przebywania jest nieznane, przez co Hämäryys z rozkazu królowej Ettariel Inglorion, władczyni Romen-Doru zostaje oficjalnie uznana za zbiegłą. Dotyczy to także wszystkich członków sekty, zwanej powszechnie „Puhdas Maalima”. Zostali uznani za osobników niebezpiecznych i działających wbrew najświętszemu prawu Romen-Doru.

Przestępcy winni są między innymi okrutnego morderstwa na obywatelce Romen-Doru, której ciało odnaleziono dnia 20 Asvarba 4365 roku, szerzenia propagandy przeciw rasie Elfów oraz werbowania nowych członków do swojego barbarzyńskiego zgrupowania. Żaden z nich nie wykazał się skruchą, a sama Sewerynä Hämäryys niejednokrotnie publicznie wyrażała swoje przekonania na terenie Cesarstwa, nie kryjąc się z pogardą dla Elfów, czy chęcią - jak sama ponoć to określa - „oczyszczenia świata z wszelkiego plugastwa”.

W/w obecnie ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości i obowiązkiem każdego uczciwego obywatela jest dopomóc w ich schwytaniu, w imię spokojnej i uczciwej pracy całego naszego społeczeństwa. Każdy obywatel, który zna prawdopodobne miejsce pobytu wymienionych bandytów, powinien zawiadomić najbliższą jednostkę służb bezpieczeństwa, straż królewską, względnie osoby mogące przekazać te informacje właściwym organom.

Nazwisko zawiadamiającego nie będzie ujawnione.

Za dostarczenie wspomnianych informacji, które przyczynią się do pojmania poszukiwanej, władze wyznaczyły nagrodę w wysokości pięćdziesięciu tysięcy sztuk złotych monet.

Mieszkańców całego Fallathu uprasza się o wzmożoną czujność.

Ettariel Inglorion, władczyni Romen-Doru

 


 

Ogłoszenie

Wróć do strony głównej