Regulamin gry

Ostatnia edycja: 2021-05-16 09:35:34

Ostatnia aktualizacja regulaminu 19.08.2020

 

Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem) określa zasady korzystania z witryny www.kf2.pl (zwanej dalej grą), udostępnionej przez twórców i właścicieli gry, firmę Pracownia Aspiro spółka z o.o., w skrócie Aspiro z siedzibą w Gdyni, ul. Zakopiańska 15/2, 81-314 Gdynia.

 

Sklep internetowy Kroniki Fallathanu, dostępny pod adresem internetowym https://www.kf2.pl/ , prowadzony jest przez
Pracownia Aspiro spółka z o.o.. z siedzibą w Gdyni, ul. Zakopiańska 15/2, 81-314 Gdynia.
Wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000702407, o kapitale zakładowym 5.000,- PLN. NIP 5862324507, REGON 368690809.

Email pomocy technicznej: admin@kf2.pl 

 

Email kontaktowy administracji: piotr@kf2.pl


I. Postanowienia ogólne

 1. A) Zasady ogólne
 2. Rejestracja w grze jest nieodpłatna, jak również użytkowanie gry. Wszelkie wpłaty na rzecz gry są dobrowolne i nieobowiązkowe.
 3. Prawo do zarejestrowania się posiada każdy kto ukończył 16 lat, z wyłączeniem osób które zostały ukarane permanentnym banem za łamanie regulaminu gry.
 4. Obowiązującym w grze językiem jest język polski. Wszelkie nazwy, opisy, ogłoszenia itp. mogą być pisanie tylko w języku polskim i w językach ras występujących w grze, chyba że szczegółowy regulamin stanowi inaczej.
 5. W grze obowiązuje netykieta, której łamanie podlega karze (upomnienia, uciszenia bądź bana). Wszelkie nazwy i treści zawarte czy to w profilu, ogłoszeniach itp. muszą uwzględniać zasady netykiety oraz przestrzegać zapisu prawa polskiego.
 6. Administracja gry może wysyłać do użytkowników emaile o treści informacyjnej.
 7. Administracja gry nie odpowiada za umieszczone przez graczy treści (profile, wiadomości prywatne, avatary)

 

 1. B) Magiczne Monety

 

 1. W grze Kroniki Fallathanu dostępna jest specjalna wirtualna waluta PREMIUM ( Magiczne Monety - MM), którą można płacić za różne opcje w grze.
 2. Cały proces płatności w grze obsługuje firma CashBill S.A, walutę można zakupić we wszystkich możliwych kanałach płatności oferowanych przez CashBill S.A.
 3. Wszelkie problemy dotyczące sprzedaży wirtualnej waluty w grze należy zgłaszać bezpośrednio na email  admin@kf2.pl
 4. Reklamacje płatności zgłaszamy bezpośrednio do CashBil S.A ( Kontakt CashBill S.A)
 5. Waluta premium nie ma realnej wartości tak samo jak i wszelkie kupowane za nią opcje gry.

   

   

  II. Obowiązki i prawa gracza

 1. A) Zasady ogólne

 

 1. W grze obowiązkowe jest imię, które musi być zgodne z regulaminem.
 2. Profil postaci jest nieobowiązkowy. Jeśli postać posiada profil fabularny, musi on być zgodny z niniejszym regulaminem. Żaden element profilu (także niefabularnego) nie może łamać postanowień regulaminu.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie błędów (tzw. bugów) gry. Osoba, której udowodnione zostanie świadome wykorzystywanie błędów, zostanie ukarana kasacją konta i banem, bądź w szczególnych przypadkach w inny, wybrany przez administracje sposób
 4. Zabroniona jest promocja i reklama innych stron, projektów w grze bez wcześniejszej zgody administracji
 5. Kasacja konta przebiega według poniższych zasad:

 

 • Konto jest aktywne przez 60 dni od ostatniego logowania.
 • Po 60 dniach jest wysyłany do gracza email z informacją o wygaśnięciu konta a konto zostaje deaktywowane.
 • Przy braku logowania konto jest kasowane po 90 dniach od ostatniego logowania.
 • Skasowanych kont nie można przywrócić, nie są też przechowywane żadne informacje na ich temat.
 • Powyższe zasady nie dotyczą kont zamrożonych.

 

 1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygają Liderzy Grup i Administracja gry. Każdy gracz ma prawo odwołania się od decyzji Lidera Grupy (do Administracji). Decyzja Administracji jest ostateczna.
 2. Zabronione jest handlowanie posiadanymi kontami.

 

 1. B) Regulamin fabularnej śmierci postaci

 

 1. Postać może zginąć  sesjach jak i podczas wizyty w karczmach (tylko jeśli w regulaminie danej karczmy lub opisie sesji  zostało to zaznaczone). Decyzja o przystąpieniu do takiej sesji lub wejściu do karczmy jest automatycznie uznawana jako zgoda na ewentualną śmierć postaci.
 2. Śmierć jest nieodwołalna, nie ma możliwości wskrzeszenia postaci.
 3. Jeśli postać zginie podczas sesji gracz musi stworzyć nową (ale nie musi resetować konta, chyba, że zechce). Nowa postać musi posiadać nowe imię, avatar, profil. Śmierć starej postaci jest wpisywana w Oś czasu, tak jak i powstanie nowej.

 

 

III. Punkty Sławy

 1. A) Punkty Sławy Postaci [PS] - są to punkty przyznawane za udział POSTACI gracza w fabularnych wydarzeniach ważnych dla świata gry.

 

 1. B) Fabuła główna

Schemat sesji przed jej  rozpoczęciem musi trafić na forum MG do akceptacji. Dopiero po uzyskaniu akceptacji możliwe jest rozpoczęcie codziennika Fabuły Głównej. Codziennik taki nie wymaga nadzoru ani prowadzenia MG. Musi być jednak pisany zgodnie z obowiązującym system oraz przestrzegać wszystkich pozostałych zasad przewidzianych dla codzienników poszczególnych grup. Ponadto możliwość prowadzenia w codziennika FG postaci ważnych (władcy, wpływowe lub potężne jednostki) przewidziana jest jedynie dla MG. Jeśli taka postać pojawi się w codzienniku twórca sesji zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zadecydować czy nadal chce uwzględnić tę postać w sesji.

 

Podział codzienników Fabuły Głównej.

 1. Grupa codzienników wysokiego ryzyka - 1 do 16 PS

To sesje:

- gdzie fabuła ma ogromne, globalne znaczenie dla świata gry,

- w których zdobyta sława jest bardzo duża (postać staje się rozpoznawalna w każdym państwie, dzięki posłańcom, bardom i kronikarzom),

- gdzie dana postać bierze udział w bezpośrednich, kluczowych wydarzeniach, w głównej akcji.

- poziom wyzwanie znacznie przewyższa całkowity poziom uczestników

Przykłady:

- zabicie Okrętożuja, który zaatakował główny port Cesarstwa,

- Zbadanie natury pradawnego artefaktu

- znalezienie antidotum na Błękitną Zarazę.

 

 1. Grupa codzienników umiarkowanego ryzyka: od 1 do 10 PS.

To sesje:

- gdzie fabuła ma znaczenie dla szerszej grupy, społeczności, danego regionu,

- w których zdobyta sława jest duża (postać staje się rozpoznawalna w danym środowisku, kręgu społecznym, określonej grupie osób).

- poziom wyzwania jest zbliżony do całkowitego poziomu uczestników

Przykłady:

- walki gladiatorów,

- turnieje rycerskie,

- napady rozbójników,

- walka piratów na morzu,

- badanie ruin, miejsc mocy.

 

 1. Grupa codzienników niskiego ryzyka: od 1 do 4 PS.

To sesje:

- dla określonego, danego, zamkniętego grona osób (np. arystokracji, kupców, półświatka),

- gdzie fabuła ma znaczenie dla konkretnej grupy (np. tajnej organizacji),

- w których zdobyta sława dotyczy osób w danym środowisku (np. polecany płatny zabójca).

- poziom wyzwania może być dużo niższy niż całkowity poziom uczestników

Przykłady:

- wykupienie pomniejszej lokacji np. karczmy, sklepu, budynku itp.,

- wykupienie włości, zawieranie umów kupna-sprzedaży,

- wszelkie transakcje handlowe,

- wesela, uczty, przyjęcia,

- działalność kulturowa np. teatru, cyrku, koncerty itp.,

- rozbudowa/odrestaurowanie/remont siedziby,

- zawierane tajne sojusze,

- interesy półświatka.

 

 1. Udział w wydarzeniach w karczmie, prowadzonych lub nadzorowanych przez Karczmarzy: od 1 do 6 PS.

Przy czym, ilość PS zależna jest od ważności wydarzenia dla świata Fallathanu. Punkty są przyznawane za uczestnictwo w wydarzeniach, nie za samo przebywanie w karczmie podczas trwania wydarzenia.

2-1 PS.- Zwykłe karczemne konkursy i pojedynki w karczmie

3-1 PS - turnieje w karczmie.

1 PS - śluby/urodziny/rodowe ogłoszenia w karczmie.

6-1 PS - Wyjątkowe wydarzenia fabularne poza karczmą - np. Wielka Wojna.

1 PS - wyjątkowo wyróżniające się podczas wydarzeń postacie, które zdaniem Karczmarzy swoją postawą zmieniły przebieg zdarzeń. persony, które zdaniem karczmarzy zasłużą na PS.

Postać ma także możliwość zdobycia w czasie sesji, głównie z gatunku przygodowej, przedmiotów specjalnych. Nadawanie tychże przedmiotów określa Regulamin przedmiotów fabularnych.

PS przyznawane są TYLKO za zakończone sesje powiązane z wieścią. Do wydarzenia (opisu) w Karcie Postaci należy dodać link do sesji i wieści, której wydarzenie dotyczy.

Np. jeśli moja postać brała udział w bitwie o Solinde to piszę w wydarzeniu:

Thoran brał udział w bitwie o Solinde, gdzie nie odegrał większej roli, ale przynajmniej spowodował zamieszanie w szeregach Nacji. [ Link do wieści ] [ Link do sesji ]

 

Przedział progów Punktów Sławy Postaci:

 • 0 do 9 - mało znany
 • 10 do 39 - znany
 • 40 do 89 - bardzo znany
 • 90 do 159 - popularny
 • 160 do 249 - bardzo popularny
 • 250 "+" - legenda

  IV. Regulamin przyznawania przedmiotów i odznaczeń specjalnych

 

 1. Do kogo są skierowane przedmioty i odznaczenia specjalne?

Przedmioty i/lub odznaczenia specjalne mogą próbować zdobywać wszyscy gracze "Kronik Fallathanu", bez względu na posiadaną rasę i kreowaną postać.

 1. Za co przyznawane są przedmioty i odznaczenia specjalne?

Przedmioty i/lub odznaczenia dostają postaci tych graczy, którzy aktywnie uczestniczą w codziennikach Fabuły Głównej), biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach fabularnych organizowanych przez Karczmarzy lub zdobędą szczególne osiągnięcia mechaniczne.

 1. Kto decyduje, że dana postać otrzymuje przedmiot i/lub odznaczenie specjalne?

O tym, czy postać otrzyma przedmiot i/lub odznaczenie decyduje dany Mistrz Gry lub Karczmarz, ponieważ wie najlepiej, czy gracz spełnił wymagania do uzyskania tego wyróżnienia.

 1. Kto przedstawia propozycje przedmiotów i odznaczeń specjalnych?

a) W przypadku codzienników Fabuły Głównej wymyślają i przedstawiają na forum do sprawdzenia Mistrzowie Gry nadzorujący dane sesje.

b) W przypadku fabularnych eventów w Karczmie wymyśla i przedstawia na forum do sprawdzenia dany Karczmarz, który przeprowadzał event.

 1. Kto sprawdza propozycje przedmiotów i odznaczeń specjalnych oraz je zatwierdza?

Prezentowane na forum propozycje sprawdza Opiekun Mistrzów Gry (oprócz autora pomysłu przedmiotu i/lub odznaczenia) oraz pozostali członkowie administracji gry KF. Decydujący głos w przypadku jakichkolwiek wątpliwości posiada admin gry ID1.

 1. Wymagania, które trzeba spełnić, aby uzyskać przedmiot i/lub odznaczenie specjalne to:

- aktywny udział postaci w rozgrywanej fabule i osiągnięcie danego celu fabularnego np. ubicie potwora, zawarcie sojuszu, wygranie walki, dokonanie odkrycia, uratowanie życia, pomoc komuś, połączenie rodów, obalenie władcy, rozwój handlu lub nauki czy magii itp.

- aktywne uczestnictwo w codzienniku od początku do końca trwania sesji, jako gracz kierujący postacią np. regularność odpisów, przestrzeganie kolejek oraz zasad ustalonych przez MG,

- w przypadku nagłej śmierci postaci, która aktywnie brała udział w wydarzeniu fabularnym np. w czasie walki z potworem przewidziana jest możliwość pośmiertnego nadania odznaczenia np. Medalu Męstwa.

 

 1. Kategorie przedmiotów specjalnych widocznych w Ekwipunku

Przedmioty fabularne zwykłe bez modyfikatorów

a) Te przedmioty nie dają modyfikatorów, ale są przydatne postaci np. mapa prowadząca do skarbu, kompas do Skarbu Narodów, dokument testamentu, samopiszące się pióro, sakiewka bez dna (wszystkie przedmioty użytkowe magiczne, nie dające modyfikatorów) itp.

b) Te przedmioty są ściśle powiązane z zabitymi bestiami/chowańcami lub ogólnie mają charakter dowodowy, że czegoś się dokonało np. pazury, zęby, futro, pancerz, głowa bestii lub medale, puchary, chusta Cesarzowej, skradziona szkatułka (jako dowód wykonania zadania przyszłego "wykwalifikowanego" złodzieja), głowa herszta, na którego była nagonka, nóż otrzymany na Ceremonii Noża (u Suli), itp.

Przedmioty fabularne z ładunkami.

To grupa przedmiotów, która może dawać bonusy/kary w zakresie 50-100 lub nakładać efekty o mocy do 400 punktów. Jednak ich działanie jest tymczasowe, a ilość użyć ograniczona. Przykładowo Kamień Gromu (zadaje 300 obrażeń od elektryczności na niewielkim obszarze Jednorazowy), Mikstura Lecząca (przywraca 50 punktów zdrowia co turę przez 5 tur. Jednorazowa), Zaklęte Ostrze (dodatkowe 50 obrażeń od lodu, 5 użyć), Wybuchowe Strzały (zadają o ½ normalnych obrażeń jakie zadałby pocisk, wszystkim celom w promieniu 3m. 10 sztuk). itp.

Przedmioty fabularne z modyfikatorami

To grupa przedmiotów fabularnych, które dają różnego rodzaju bonusy stałe lub tymczasowe ale po wyczerpaniu ładunków możliwe jest ponowne ich napełnienie np. zbroja z Ankhega (+50 do wytrzymałości), młot siły (+50 do siły) umagiczniona tarcza ochrony (+100 do redukcji obrażeń przez 4 tury. Raz na dzień), sztylet z trucizną, który zadaje trudno gojące się rany (Dodatkowe 50 obrażeń od trucizny przez 3 tury), flakon z trucizną, która osłabia organizm (-50 do wytrzymałości), butelka mikstury wzmacniającej organizm (+50 przy testach odporności na trucizny), amulet lub tatuaż (+50 do siły woli podczas rzucania zaklęć), pierścień/kostur mocy (+50 do inteligencji lub mądrości podczas rzucania zaklęć), hełm grozy (Pozwala raz dziennie wykonać test na zastraszanie jakby postać miała umiejętność na poziomie 3) itp.

Przedział modyfikatorów w tej grupie wynosi od +10 do +100 lub od -10 do -100 lub 50-400 mocy efektu.

Artefakty z modyfikatorami

To grupa przedmiotów fabularnych rzadko spotykanych, legendarnych, bezcennych, o wyjątkowym znaczeniu np. starożytna broń przodków (np. ta, której poszukują Suli), skarby Daakarów, ekwipunek chroniący przed ogniem/kwasem/wodą (ogólnie przed żywiołami), amulet klątwy (np. zmniejszający daną cechę o -100, jeśli postać go założy), księga czarów (np. +100 do inteligencji przy rzucaniu zaklęć) itp.

Przedział modyfikatorów w tej grupie wynosi od +50 do +200 lub od -50 do -200 lub 50-500 mocy efektu. Zwykle jednak używanie ich ma jakąś cenę.

Przedmioty trwałe. Nawet jeśli ich ładunki wyczerpią się, to istnieje możliwość przywrócenia ich. 

 

 1. Kategorie odznaczeń specjalnych widocznych w Karcie Postaci

Odznaczenia za męstwo, odwagę, waleczność, bohaterstwo, honorową postawę itp.

 1. Medal Męstwa

Odznaczenia za udział w różnego rodzaju turniejach, olimpiadach, pojedynkach, świętach

 1. Igrzyska Magii i Miecza

 

Odznaczenia związane stricte z pokonaniem różnego rodzaju bestii, chowańców, golemów, upiorów czy umarlaków

 1. Pogromca Aratnesa

Odznaczenia związane z przygodami, poszukiwaniem skarbów, przeszukiwaniem ruin, rozwiązywaniem zagadek, przejściem różnych przeszkód, gdzie trzeba się posłużyć intelektem

 1. Skarb

Odznaczenia intelektualne za wielokrotne dokonania i odkrycia w różnych dziedzinach nauki (np. flora i fauna, medycyna), kultury, sztuki, rzemiośle oraz za rozwój i dokonania w dziedzinie magii itp.

 1. Lekarstwo na BZ

 

Odznaczenia związane z chowańcami, które trudno zdobyć i wytresować, chowańcami magicznymi oraz Jednostkami Specjalnymi

 1. Pan Everet Ferox (Everet Ferox), Gadzi jeździec (Chajat pere), Sokół (Esyld), Smoczy Łucznicy (Smok), Lwi Jeźdźcy (Lew), Gryfi Jeźdźcy (Gryf), Jeźdźcy Burzy (Wiwerna) itp.
 2. a) za pokonanie unikalnych, trudnych potworów i kreatur.
 3. b) za posiadanie i kontrolę nad unikalnym, trudnym do oswojenia potworem lub kreaturą.
 4. c) dla osób, które zdobyły miejsce w szeregach jednostek militarnych korzystających z chowańców.

 

Pozostałe odznaczenia nie związane z pkt. 1-6

Trudno odgórnie przewidzieć wszystkie kategorie odznaczeń oraz to, co wydarzy się w fabule. Zawsze może powstać jakiś dobry pomysł na odznaczenie.

 

Osobną grupę odznaczeń specjalnych stanowią te, które nie są związane z fabułą gry.

W tej kategorii znajdują się odznaczenia wymyślone przez administrację, nie związane z FG gry.

 


V. Moderacja

 1. Moderacją zajmują się Administratorzy gry lub wyznaczone przez nich osoby. Zakres moderacji dotyczy:

- kontroli, czy gracze nie łamią regulaminu

- upominania i karania za nieprzestrzeganie regulaminu

- zmiany imienia postaci na wniosek gracza

- przyjmowania i rozpatrywania wszelkich skarg związanych z nieprzestrzeganiem regulaminu gry przez innych graczy

 

 1. Od decyzji moderatorów nie ma odwołania.

 

 1. Imię
 2. A) Musi pasować do klimatu gry (wpasowywać się w klimat państwa Fallathanu z którego pochodzi postać).
 3. B) Musi składać się wyłącznie z liter (z uwzględnieniem pktu 4.3) i zaczynać od dużej litery, po której następują małe.
 4. C) Jedynymi znakami dozwolonymi w imieniu (oprócz liter) są ` oraz -
 5. D) Imię musi być niepowtarzalne.
 6. E) Nie może być wyrazem potocznie używanym (np. Grzebień) bądź zlepkiem przypadkowych liter (np. Jkkfghb).
 7. F) Podczas tworzenia postaci trzeba wpisać proponowane imię postaci, które zostanie zaakceptowane lub odrzucone przez administracje. Do czasu rozpatrzenia propozycji postać będzie miała wpisane imię Przybysz. W razie odrzucenia przez administracje pierwszej propozycji imienia trzeba zgłosić kolejną w opcjach konta. 
 8. G) Prócz alfabetu polskiego akceptowane są też litery: æ, å, ä, ö, Ç, ü, é, â, ů, ç, ë, ő, č, í, á, ž, ş, ă, ě, š, ŕ, ţ, ý, ř, ű.
 9. H) Postać może posiadać tylko jedno imię.

 

 1. Pseudonim
 2. A) Musi być niepowtarzalny
 3. B) Nie może być wyrazem obraźliwym, wulgarnym, niezgodnym z polskim prawem
 4. C) Pseudonim musi być uzasadniony fabularnie, tzn. wynikać z ugranej fabuły. Informacja o nadaniu pseudonimu musi znaleźć się na osi czasu postaci.

 

 1. Avatar

5.1 Avatar nie jest wymagany. Jeśli jednak ktoś posiada avatar musi on być zgodny z regulaminem.

5.2 Avatar może być rysunkiem, zdjęciem, grafiką wykonaną komputerowo.

5.3 Nie może być obraźliwy, łamać zasad netykiety i prawa polskiego.

5.4 Nieakceptowalne są grafiki o treści erotycznej

5.5 Musi być klimatyczne (mieścić się w realiach świata Kronik Fallathanu )

5.6 Musi pokazywać postać (na głównym planie).

5.7 Grafika musi być niepowtarzalna. Jeśli znajdą się dwie takie same grafiki decyduje data wgrania na serwer. Nałożenie filtrów lub masek na grafikę nie powoduje uznania ją za inną.

5.8 Niezgodne z regulaminem avatarki będą usuwane.

5.9 Dozwolone są avatarki przedstawiające aktorów, postacie z gier czy filmów o tematyce fantasy o ile są zgodne z resztą regulaminu.

 

 1. Profil

6.1 Nie jest obowiązkowy. Jeśli jednak jest, to wszelkie treści w nim zawarte muszą być zgodne z regulaminem, w tym nie łamać obowiązującego prawa polskiego.

6.2 Na drodze wyjątku profil może zawierać treści w innym języku niż język polski czy język ras występujących w grze.

6.3 Zakazane są profile o treści erotycznej zarówno audio jak i wizualnej.

6.4 Zakazane jest zawieranie w profilach innych treści podlegających restrykcjom wiekowym ( przemoc itp)

 

 1. Nazwisko

7.1 Nazwisko w grze nie jest obowiązkowe. Jeśli postać je posiada, to musi ono być zgodne z regulaminem.

7.2 Musi pasować do klimatu gry.

7.3 Może składać się wyłącznie z liter (z uwzględnieniem pktu 4.4) i zaczynać od dużej litery, po której następują małe.

7.4 Jedynymi znakami dozwolonymi w nazwisku (oprócz liter) są ` oraz -

7.5 Nie może być wyrazem potocznie używanym (np. Grzebień) bądź zlepkiem przypadkowych liter (np. Jkkfghb)

7.6 Musi być niepowtarzalne (wyjątkiem są inne postacie należące do tego samego rodu).

7.7 Można posiadać tylko jedno nazwisko, wynikające z założenia/dołączenia do rodu.

 

 1. Ród

8.1 Ród założyć może każdy gracz.

8.2 Nazwisko rodowe wyświetla się automatycznie przy imieniu postaci.

 

 1. Nazwy sklepów, przedmiotów etc.

Nazwy i opisy przede wszystkim muszą być klimatyczne i zgodne z zasadami netykiety.

 

 1. Ogłoszenia

Treść ogłoszeń fabularnych może dotyczyć tylko świata Fallathanu oraz wydarzeń w jego zakresie.

 1. Organizacje

11.1 Nazwa:

- musi pasować do klimatu gry i charakteru organizacji

- musi składać się wyłącznie z liter i zaczynać od dużej litery, po której następują małe.

- musi być unikalna (nie może być dwóch organizacji o tej samej nazwie)

- nie może być wyrazem potocznie używanym (np. Grzebień) bądź być zlepkiem przypadkowych liter (np. Jkkfghb)

11.2 Symbol organizacji

 • Symbol organizacji może się składać zarówno z liter jak i cyfr
 • Symbol organizacji może składać się zarówno z małych jak i wielkich liter
 • Symbol organizacji może wykorzystywać znaki specjalne dopuszczone do użytku w imieniu (punkt: V. 3-G )

 

 1. Karczma

Regulamin ogólny:


1.  Karczma jest miejscem służącym fabularnej rozgrywce między graczami.

 1. Podczas pisania w Karczmie należy przestrzegać poprawności językowej (ortografia, interpunkcja, gramatyka, itp).
 2. W Karczmie obowiązuje zakaz nieklimatycznych wypowiedzi, czyli tzw. offtopu. 
 3. W Karczmie obowiązuje zakaz nieuzasadnionego maksymalizowania zdolności swojej postaci (np. unikanie wszystkich ciosów, robienie z siebie nieśmiertelnej postaci, zachowania stojące w sprzeczności z rzeczywistością i realiami KF). Od powodzenia zależą rzuty robione przez Karczmarza i/lub właściciela Karczmy.
 4. W Karczmie obowiązuje zakaz umieszczania treści niestosownych, drastycznych itd. ponieważ gra dostępna jest również dla osób niepełnoletnich.
 5. W Karczmie należy używać słownictwa związanego z klimatem gry, jak i obowiązuje zakaz wplatania wypowiedzi nie związanych z fabułą gry, uwag, czy też prowokowania graczy.
 6. W Karczmie obowiązuje zakaz przesadnego używania wulgaryzmów. 
 7. Wydarzenia na Karczmie są wiążące, a gracz powinien liczyć się z konsekwencjami. Oznacza to na przykład, że jeśli postać zaatakuje NPCta Karczmy, będzie musiała mierzyć się z niechęcią i innymi następstwami ze strony obsługi Karczmy dopóki nie wyjaśni fabularnie sprawy.
 8. Istnieje możliwość założenia prywatnej Karczmy, która w przypadku braku aktywności, zostanie zarchiwizowana po 30 dniach, po wcześniejszym poinformowaniu o tym jej właściciela. Zarchiwizowaną Karczmę można przywrócić na prośbę jej założyciela.
 9. Każdy gracz ma prawo rozpisać i zgłosić Karczmarzowi propozycje eventu, oraz poprowadzić go pod opieką Karczmarza..
 10. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Karczmarz wymierza karę. 

Za pierwszym razem - upomnienie słowne (w wiadomości prywatnej). 

Jeśli upomnienie nie poskutkuje - mute (zakaz pisania) w Karczmie, na czas określony.

Jeżeli po minięciu muta gracz wciąż będzie łamał zasady, zostanie ukarany banem - czasowym bądź permanentnym.

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości tudzież sporów odnośnie zasad, należy zwracać się do Karczmarzy.
 2. Gracz ma prawo odwołania się od decyzji Karczmarza do Lidera Karczmy jeśli nie zgadza się z jego decyzją.
 3. W sytuacjach, które nie są omówione w regulaminie, decyzja należy do karczmarza będącego w grze.
 4. Ostateczna decyzja w razie sporu należy do administracji.

 

Szczegółowy regulamin karczm 

 

 1. Mała Vanthia to  wyspa, znaleźć tam można 3 karczmy – karczma “Kufel i Kości”, “Zakatrupiony Ugghr” i "Pawie Oko". Pieczę nad nimi trzyma grupa Karczmarzy, a w kolejnych punktach będą zwane "Karczmą". 
 1. Karczma jest miejscem służącym fabularnej rozgrywce między graczami. 
 1. Podczas pisania w Karczmie należy przestrzegać poprawności językowej (ortografia, interpunkcja, gramatyka, itp). 
 1. W Karczmie obowiązuje zakaz nieuzasadnionego maksymalizowania zdolności swojej postaci (np. unikanie wszystkich ciosów, robienie z siebie nieśmiertelnej postaci, zachowania stojące w sprzeczności z rzeczywistością i realiami KF). 
 1. Śmierć postaci w Karczmie jest dozwolona w dwóch przypadkach:

- w przypadku przegranej walki w “Zakatrupiony Ugghr”, rozstrzygniętej rzutami (zasady walki ustalane między uczestnikiem i Karczmarzem)

- w innych pomieszczeniach Karczmy - fabularna śmierć za zgodą właściciela postaci uśmiercanej. 

 1. Walka dozwolona jest w każdej z karczmowych dzielnic, jednakże każda z nich ma swoje własne zasady:

“Kufel i Kości” - Można się bić, jednakże zazwyczaj jest to bardziej przepychanka niźli walka. Nie da się tu zabić inaczej niż za zgodą drugiej osoby, w momencie gdy walka przechodzi w bardziej ostrą potyczkę, w ruch idzie broń, magia, ochrona karczmy będzie interweniować i zatrzymywać walkę.

“Zakatrupiony Ugghr” - Tu nie ma żadnych ograniczeń, można się bić i zabijać (nadal obowiązuje pkt 6 - rzuty)

"Pawie Oko" - Miejsce dla szlachty w którym kłótnie i spory rozwiązuje się za pomocą  metod godnych szlachty, honorowych pojedynków z sekundantami. Walki kończą się zazwyczaj w momencie pierwszej rany lub poddania przeciwnika, gdy walka przechodzi w bardziej ostrą potyczkę interweniują sekundanci i ją przerywają 

 1. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad, Karczmarz wymierza karę. Za pierwszym razem - upomnienie słowne. Jeśli upomnienie nie poskutkuje - mute (zakaz pisania) w Karczmie. Jeżeli po minięciu muta gracz wciąż będzie łamał zasady, zostanie ukarany banem, czasowym bądź permanentnym. 
 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości tudzież sporów odnośnie zasad, należy zwracać się do Karczmarzy. 
 1. Gracz ma prawo odwołania do Administratora, jeśli nie zgadza się z werdyktem Karczmarza. 
 1. Istnieje możliwość wynajęcia prywatnej Karczmy, która zostanie zarchiwizowana po 30 dniach nieaktywności. Zarchiwizowane Karczmy można przywrócić na prośbę właściciela. 
 1. W razie sytuacji która nie jest omówiona w regulaminie decyzja należy do karczmarza będącego w grze.

 

 1. Szczep
 1. Gracz ma możliwość ustawienia ręcznie szczepu rasy którą gra
 2. Akceptowalne są tylko szczepy które są określone w projektach ras
 3. Administracja może skasować / zmienić szczep oraz ukarać gracza w razie naruszenia pk 2

 


VI. Kary

W zależności od przewinienia gracz może otrzymać:

- Upomnienie - Złamanie regulaminu gry nie niosące szkody dla pozostałych użytkowników gry, zazwyczaj będzie skutkować upomnieniem i usunięciem łamiącego regulamin elementu, jak np: awatar lub post. Jeśli gracz mimo upomnienia nie dostosuje się do regulaminu gry administracja poza usunięciem może dać inną karę jak mute lub ban. 

- mute w karczmie - złamanie regulaminu, które wpływa na pozostałych graczy (np: PG, przeszkadzanie podczas eventów itp.) będzie kara tymczasowym zablokowaniem możliwości pisania w karczmach od 1 do 168 godzin zależnie od skali przewinienia. Ta kara nie blokuje dostępu do innych elementów gry, jednak w żaden sposób nie wyklucza możliwości otrzymania bana.

- czasowy lub stały (permanentny) ban w grze. Wielokrotne łamanie regulaminu, celowe wykorzystywanie błędów w grze, celowe działanie na szkodę innych graczy lub łamanie zasad netykiety będzie karane banem tymczasowym (1 dzień do pół roku) lub permanentnym. Gracze ukarani banicją nadal mogą kontaktować się z administracją w celu wyjaśnienia przyczyn banicji, jak próby wpłynięcia na jej długość, w szczególnych przypadkach banicja może zostać cofnięta.

- Gracz za szczególnie ciężkie przewinienia może zostać ukarany kasacją konta co jest procesem nieodwracalnym

 1. Wszystkie bany, ich zasadność i długość uzgadniane są w gronie administracji, choć w przypadku jawnego złamania reguł ban może zostać nadany przez dowolnego członka administracji przed uzgodnieniem tego z pozostałymi Jej członkami. W takim wypadku administracja ma 72 godzin na uzgodnienie zasadności oraz długości kary. Jeśli w tym czasie nie osiągnie porozumienia i nie uzna wymiaru kary większością głosów, ban zostanie cofnięty. 
 2. W przypadku banicji gracz ma prawo zapytać o powód oraz długość banicji, a także zgłosić roszczenia z tego tytułu. Administracja ma 72 godziny na odpowiedź. Zapytania należy wysyłać na e-mail: piotr@kf2.pl. W treści podając nick, id, czas oraz opis zdarzenia. Od decyzji administracji można się odwołać najwcześniej po 3 miesiącach. 

 

VII. Regulacje dotyczące praw autorskich w Grze "Kroniki Fallathanu"

 1. Postanowienia ogólne:
 2. A) Poniższe regulacje stanowią podstawową wykładnie dla praw autorskich projektów (zdefiniowanych w punkcie II.) tworzonych w obrębie gry "Kroniki Fallathanu", zarówno w samej grze jak i na forum/wiki. Zarejestrowanie się wyraża jednoznaczną zgodę, na postanowienia zawarte w Regulacjach dot. Praw autorskich w grze "Kroniki Fallathanu".
 1. B) Wszystkie projekty (zdefiniowane w punkcie II.) są udostępniane na warunkach objętych poniższymi regulacjami.
 1. C) Każda forma projektu zawarta w poniższych regulacjach, bądź rozumiana jako domyślna (nie nadmieniona bezpośrednio) zostaje objęta Regulacjami dot. Praw autorskich w grze "Kroniki Fallathanu", wraz z pojawieniem się na Forum/Wiki, bądź bezpośrednio w Grze.
 1. Definicje:
 2. A) Gracz (G) - w rozumieniu niniejszych regulacji to osoba, która podczas rejestracji zaakceptowała postanowienia Regulaminu, stworzonego na wewnętrzne potrzeby Gry "Kroniki Fallathanu".
 1. B) Twórca/Współtwórca(T/Tw) - w rozumieniu niniejszych regulacji stanowi Gracza/grupę Graczy prezentującego swój projekt na Forum/Wiki Gry, bądź bezpośrednio w Grze "Kroniki Fallathanu", będąca jednocześnie autorem, bądź współautorem danego projektu. Mianem Twórcy określa się jednoznacznie osobę, która reprezentuje dany zamysł, mogącą również być współautorem projektu, natomiast mianem Współtwórcy, określa się osobę tworzącą dany projekt, nie reprezentującą go na Forum/Wiki, a reprezentującą na grze.
 1. C) Twórca wtórny/Współtwórca wtórny(W/Ww) - w rozumieniu niniejszej regulacji stanowi Gracza/grupę Graczy podejmujących się reedycji projektu w dowolnym zakresie podjętych zmian, opartych na zasadach Regulacji dotyczących praw autorskich w grze "Kroniki Fallathanu". Mianem Twórcy wtórnego określa się jednoznacznie osobę, która reprezentuje dany zamysł, mogącą również być współautorem reedycji projektu, natomiast mianem Współtwórcy, określa się osobę tworzącą reedycję projektu, nie reprezentującą go na Forum/Wiki, bądź w Grze.
 1. D) Znak autorski(Z) - w rozumieniu niniejszej regulacji jest to jednoznaczny podpis Gracza, bądź grupy Graczy określających autorstwo projektu. Znak autorski definiowany jest jako minimum jeden z grupy:

- ID Gracza/Graczy

- Pseudonim Gracza/ Pseudonimy Graczy/ Pseudonim grupy Graczy

- Element Graficzny reprezentujący Gracza/Elementy Graficzne reprezentujące Graczy/Element Graficzny reprezentujący Grupę Graczy.

- Podpis oparty na właściwych danych osobowych Gracza/Graczy

 

 1. E) Identyfikator(I) - w rozumieniu niniejszej regulacji oznacza internetowy odnośnik, adres zbioru pierwotnego umiejscowienia projektu i stanowi źródłowy odnośnik do projektu przed reedycją, bądź do odczytu.
 1. F) Projekt (P) - w rozumieniu niniejszej regulacji stanowi ogół treści, wraz z towarzyszącymi dodatkowymi elementami uzupełniającymi wartość merytoryczną, umieszczonymi na Forum/Wiki, bądź bezpośrednio w Grze, przez Twórcę/Twórców. Od momentu opublikowania projektu podlega on Regulacjom dotyczącym praw autorskich w Grze "Kroniki Fallathanu".
 1. G) Projekt Indywidualny (PI) - w rozumieniu niniejszej regulacji to projekt reprezentowany przez Twórcę, bądź Współtwórców na jednostkowe potrzeby gry dla Gracza, bądź grupy Graczy, nie wpływający tym samy bezpośrednio na główną fabułę, bądź na jej charakter i kosmologię gry "Kroniki Fallathanu". Stanowi odrębny i indywidualny projekt, tworzony dla rozwoju kreowanej postaci (np. indywidualny projekt postaci w Karcie Postaci, "podanie o chowańca", "podanie o nadanie rasy", "podanie o nadanie szczepu", "podanie o przedmiot", "podanie o czar", "codzienniki" poza główną fabułą itp.). Status "PI" przyjmuje projekt wraz z opublikowaniem go na Forum/Wiki bądź w Grze, a określa go Grono MG, bądź GW Team w dowolnym momencie. W przypadku zamieszczania projektu na Forum/Wiki niezbędnym jest oznaczenie "Z".
 1. H) Projekt Główny (PG) - w rozumieniu niniejszej regulacji to projekt reprezentowany przez Twórcę, bądź Współtwórców na potrzeby całej społeczności gry "Kroniki Fallathanu". Stanowi on grupę projektów na podstawie, której rozwija się główna fabuła, system, kosmologia i inne charakterystyczne elementy gry (np. projekty rozwoju mechaniki, codzienniki związane z główną fabuła, projekty kosmologiczne, projekty systemowe, projekty ras, projekty szczepów, projekty organizacji fabularnych itp.). Status "PG" przyjmuje projekt wraz z opublikowaniem go na Forum bądź w Grze, a określa go Grono MG, bądź GW Team w dowolnym momencie. W przypadku zamieszczania projektu na Forum/Wiki niezbędnym jest oznaczenie "Z".
 1. Dozwolony użytek:
 2. A) Postanowienia Regulacji dotyczące praw autorskich w Grze "Kroniki Fallathanu" określają zakres własności i praw autorskich, a także definiują prawa autorskie w przypadku reedycji przez W/Ww . Dotyczy to projektów oznaczonych statusem "PG", które podlegają GW Team i są edytowane bez zgody autora (Twórcy pierwotnego/Współtwórców pierwotnych), oznaczonych "I" i "Z" w ostatecznej fazie projektu wtórnego.
 1. B) Postanowienia Regulacji dotyczące praw autorskich w Grze "Kroniki Fallathanu" nie odbierają praw autorskich Twórcy pierwotnemu/Współtwórcom pierwotnym w obrębie społeczności Gry, jak również w pełni uznają własność i niezależność projektów o statusie "PI", dając możliwość swobodnych edycji przez Twórcę/Twórców przy jednoznacznej zgodzie autora w obrębie społeczności Gry jak i poza nią.
 1. C) Dostęp oraz użyczenie projektu o statusie "PG" odbywa się za zgodą właściciela, z wyłączeniem autora rozumianego jako "T" i "Tw".
 1. D) Dostęp oraz użyczenie projektu o statusie "PI" odbywa się za zgodą właściciela, czyli autora rozumianego jako "T" i "Tw".
 1. Uznanie własności z zachowaniem praw autorskich i publikacje.
 2. A) Po opublikowaniu projektu na Forum/Wiki, bądź w Grze, projekt zostaje objęty niniejszymi Regulacjami, a po akceptacji przez Grono MG projektu o statusie "PG", staje się on własnością GW Team z zachowaniem "Z" i "I". Własność rozumiana jest jako swobodna ingerencja i dowolne wykorzystywanie treści cytowanych, streszczeń, grafik, utworów, wszelakich elementów kształtujących merytorykę projektu bezpłatnie, na czas nieokreślony w grze "Kroniki Fallathanu" jak i poza nią.
 1. B) Z chwilą przejęcia własności przez GW Team, projekt może być swobodnie edytowany przez Twórcę wtórnego/Współtwórców wtórnych po akceptacji GW Team, na mocy zasady o Dozwolonym użytku.
 1. C) Zmiana statusu projektu z "PI" na "PG" odbywa się w dowolnym momencie przez GW Team, bądź Grono MG, bez zgody autora rozumianego jako "T" i "Tw".
 1. D) Z chwilą przejęcia własności projektu przez GW Team, projekt może być opublikowany w dowolnie wybranej formie medialnej, a co za tym idzie GW Team może pobierać wynagrodzenie płynące z tytułu publikacji. Zastrzega się jednak, że "T" i "Tw" zrzekli się roszczeń finansowych wraz z przekazaniem własności, jednakże za zachowaniem "Z". Zaznacza się również, że w przypadku całościowej publikacji fabuły, systemu i kosmologii "Kroniki Fallathanu" nie ma obowiązku oznaczenia Identyfikatorem projektów, gdyż publikacja zbiorcza staję się formą źródłową.
 1. E) GW Team może dowolnie rozporządzać kapitałem zgromadzonym poprzez publikacje, jednocześnie jego obrót nie musi mieć związku z działalnością na rzecz gry "Kroniki Fallathanu". Dopuszcza się dzielenie kapitału zgromadzonego poprzez publikacje, pomiędzy poszczególnych Twórców projektów, jednak forma i wybór osób objętych wynagrodzeniem leży tylko w gestii GW Team.
 1. F) W przypadku wykrycia plagiatu, naruszającego w wyraźny sposób prawa autorskie innego dzieła, jak również mogącego narazić GW Team na rozpoczęcie postępowania sądowego, GW Team ma prawo usunąć projekt z Gry, bądź podjąć się reedycji każdego typu projektu.
 1. Ograniczenia GW Team:
 2. A) Zabrania się usuwania Znaku Autorskiego i Identyfikatora przy jakiejkolwiek internetowej publikacji przez GW Team.
 1. B) Twórca/Współtwórcy dobrowolnie przekazuje projekt o statusie "PG" na rzecz tylko i wyłącznie GW Team, zabrania się przekazywania własności innym podmiotom, chyba że za wyraźną zgodą Twórcy/Współtwórców.
 1. Uprawnienia i ograniczenia Twórcy/Współtwórców:
 2. A) Twórca/Współtwórcy ma prawo identyfikować się z projektem o statusie "PG" m.in. poprzez Znak Autorski w obrębie społeczności gry "Kroniki Fallathanu", jednak całkowicie zabrania się jakiejkolwiek formy publikacji i wykorzystania treści cytowanych, streszczeń, grafik, utworów, wszelakich elementów kształtujących merytorykę projektu, poza społecznością gry "Kronik Fallathaniu".
 1. B) Twórca/Współtwórcy projektu o statusie "PI" posiadają pełną własność swoich projektów, a ich elementy mogą być wykorzystane przez GW Team (bez nadania innego statusu) tylko za ich zgodą. Dozwolone jest przy tym pełne rozpowszechnianie i publikowanie poza grą "Kroniki Fallathanu" wszelkich treści cytowanych, streszczeń, grafik, utworów, wszelakich elementów kształtujących merytorykę projektu w celach zarobkowych.
 1. C) Twórca/Współtwórcy mogą w dowolnym momencie zażyczyć sobie zmiany formy Znaku Autorskiego.
 1. Postanowienia Końcowe:
 2. A) GW Team nie ponosi odpowiedzialności za publikowane elementy projektu będące kopiami, bądź plagiatami wykorzystywanymi bez zgody ich autorów. W przypadku przejęcia własności projektu o statusie "PG" oraz publikowania wewnątrz społeczności gry "Kroniki Fallathanu" projektów uzupełnionych dziełami innych osób bez ich zgody, GW Team przejmuje tylko treść merytoryczną, nie przywłaszczając sobie elementów dodatkowych. W myśl tej zasady nie rości sobie pretensji własności, co jest jednoznaczne z tym, że w przypadku powództwa sądowego, za wykorzystanie danego dzieła odpowiadaja Twórca/Współtwórcy. W przypadku całkowitego plagiatu - przywłaszczenia sobie treści i elementów uzupełniających, obowiązuje regulacja IV. punkt 6.
 1. B) GW Team nie ponosi odpowiedzialności, ani nie podejmuje się wszczynać roszczeń w przypadku wykasowania Znaku Autorskiego projektu "PG" po publikacji, przez osoby trzecie.
 1. C) GW Team zastrzega sobie możliwość całkowitej rezygnacji z projektu "PG" bez zgody Twórcy/Współtwórców i bez podania przyczyny.

 

Uwagi

REGULAMIN TEN WCHODZI W ŻYCIE DNIEM 09.03.2008
REGULAMIN MOŻE SIĘ ZMIENIĆ.

Wróć do strony głównej