Uwaga! Gra tymczasowo wyłączona - przygotowania do Nowej Ery i nowej przygody! - Zapraszamy na Discord

Regulamin gry

Przeglądano 23598 razy

Ostatnia aktualizacja regulaminu 15.05.2020Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem) określa zasady korzystania z witryny www.kf2.pl (zwanej dalej grą), udostępnionej przez twórców i właścicieli gry, firmę Pracownia Aspiro spółka z o.o., w skrócie Aspiro z siedzibą w Gdyni, ul. Zakopiańska 15/2, 81-314 Gdynia. Email kontaktowy piotr@kf2.pl.

I. Postanowienia ogólne

1. Rejestracja w grze jest nieodpłatna, jak również użytkowanie gry. Wszelkie wpłaty na rzecz gry są dobrowolne i nieobowiązkowe.
2. Prawo do zarejestrowania się posiada każdy kto skończył 16 lat, z wyłączeniem osób które zostały ukarane permanentnym banem za łamianie regulaminu gry.
3. Obowiązującym w grze językiem jest język polski. Wszelkie nazwy, opisy, ogłoszenia itp. mogą być pisanie tylko w języku polskim i w językach ras występujących w grze, chyba że szczegółowy regulamin stanowi inaczej.
4. W grze obowiązuje netykieta, której łamianie podlega karze (upomnienia, lochu bądź bana). Wszelkie nazwy i treści zawarte czy to w profilu, ogłoszeniach itp. muszą uwzględniać zasady netykiety oraz przestrzegać zapisu prawa polskiego.
5. Administracja gry może wysyłać do użytkowników emaile o treści informacyjnej.
6. Administracja gry nie odpowiada za umieszczone przez graczy treści (profile, wiadomości prywatne, avatary)

A) Magiczne Monety

1. W grze Kroniki Fallathanu dostępna jest specjalna wirtualna waluta PREMIUM ( Magiczne Monety - MM), którą można płacić za różne opcje w grze.
2. Cały proces płatności w grze obsługuje firma CashBill S.A, walutę można zakupić we wszystkich możliwych kanałach płatności oferowanych przez CashBill S.A.
3. Wszelkie problemy dotyczące sprzedaży wirtualnej waluty w grze należy zgłaszać bezpośrednio na email admin@kf2.pl
4. Reklamacje płatności zglaszamy bezpośrednio do CashBil S.A ( Kontakt CashBill S.A)
5. Waluta premium nie ma realnej wartości tak samo jak i wszelkie kupowane za nią opcje gry.

II. Obowiązki i prawa gracza

A) Zasady ogólne

1. W grze obowiązkowe jest imię, które musi być zgodne z regulaminem.
2. Profil postaci jest nieobowiązkowy. Jeśli postać posiada profil fabularny, musi on być zgodny z niniejszym regulaminem.
3. Zabronione jest wykorzystywanie błędów (tzw. bugów) gry. Osoba, której udowodnione zostanie świadome wykorzystywanie błędów, zostanie ukarana kasacją konta i banem.
4. Zabroniona jest promocja i reklama innych stron, projektów w grze.
5. Kasacja konta przebiega według poniższych zasad:

  • Konto jest aktywne przez 60 dni od ostatniego logowania.
  • Po 60 dniach jest wysyłany do gracza email z informacją o wygaśnięciu konta a konto zostaje deaktywowane.
  • Przy braku logowania konto jest kasowane po 90 dniach od ostatniego logowania.
  • Skasowanych kont nie można przywrócić, nie są też przechowywane żadne informacje na ich temat.
  • Powyższe zasady nie dotyczą kont zamrożonych.

6. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Resort Kontroli i Administracja gry. Każdy gracz ma prawo odwołania się od decyzji Inkwizytora (do Najwyższego Inkwizytora bądź Administratora). Decyzja Administratora jest ostateczna.
7. Zabronione jest handlowanie posiadanymi kontami.

B) Regulamin fabularnej śmierci postaci
 
1. Postać może zginąć tylko w sesjach, w których jasno to określono (wyraźnie zostało to oznaczone w opisie). Decyzja o przystąpieniu do takiej sesji jest automatycznie uznawana jako zgoda na ewentualną śmierć postaci.
2. Śmierć jest nieodwołalna, nie ma możliwości wskrzeszenia postaci.
3. Jeśli postać zginie podczas sesji gracz musi stworzyć nową (ale nie musi resetować konta, chyba, że zechce). Nowa postać musi posiadać nowe imię, avatar, profil. Śmierć starej postaci jest wpisywana w Oś czasu, tak jak i powstanie nowej.
 
C) Regulamin rekrutacji do rasy premiowanej (Lista)

Zasady ras premiowanych:
1. Rasa premiowana nie jest rasą dostępną dla wszystkich graczy od początku aby do niej dołączyć należy przejść rekrutację i zostać zaakceptowanym przez Opiekuna.
2. Rekrutacją do rasy zajmuje się Opiekun rasy lub osoba z rasy przez niego wyznaczona. Ma on prawo nie przyjąć gracza do rasy bez konieczności podawania powodów. Od tej decyzji nie ma odwołania.
3. Opiekun rasy ma obowiązek pilnować by członkowie rasy odgrywali swoje postacie zgodnie z kanonem rasy (sam także ma taki obowiązek). Jeśli członek rasy się nie zastosuje do upomnień Opiekuna może zostać przez niego usunięty z rasy.
4. Jeśli w rasie premiowanej nie ma aktywnych członków rasa przechodzi w stan uśpienia, póki nie znajdzie się Opiekun chętny taką rasę poprowadzić.
5. Powstanie nowych ras premiowanych jest zależne od akceptacji pomysłu przez Mistrzów Gry i Administrację.
6. Jeśli w świecie gry zajdą zmiany wymagające zmiany projektu rasy, członkowie rasy są zobligowani projekt doprowadzic do stanu wymaganego przez zmiany swiata gry. Brak dostosowania projektu jest równoznaczny z usunięciem rasy. Dostosowany projekt sprawdzają i akceptują Skrybowie.

Zasady dla Opiekunów Ras premiowanych
1. Opiekun nie może ingerować w projekt rasy.
2. Opiekun może:
a) Wskazywać nowych Opiekunów rasy lub swoich zastępców
b) Przyjmować nowych członków rasy wg własnego uznania
c) Wyrzucać członków rasy wg własnego uznania
d) Wpływać na aktywność członków rasy poprzez organizowanie sesji fabularnych lub poprzez udział w sesjach Fabuły Głównej
e) Organizować sesje rekrutacyjne, wymagać wypełnionego profilu, wymagać Arystokraty przed przyjęciem kandydata do rasy
3. Opiekun może być usunięty z funkcji przez Administratora w wyniku:
a) złamania regulaminu gry
b) 30 dniowej nieobecności w grze
c) 14 dniowej nieaktywności jako opiekun rasy (brak rozpatrywania rekrutacji, brak kontaktu z członkami rasy, brak animowania działalności rasy przez np. ogłoszenia, sesje, karczmę)
d) wyjątkowych okoliczności wynikających z sytuacji w rasie
4. W razie braku Opiekuna rasy, to Administracja wyznacza kogoś na tę funkcję. Kandydatem może być osoba wyznaczona przez aktywnych członków rasy. Nowy Opiekun musi spełnić wszystkie warunki Administracji.
5. Brak Opiekuna spełniającego wymogi Administracji jest równoznaczne z uśpieniem rasy, wszyscy jej czlonkowie zostają w takiej sytuacji z niej usunięci.

Zasady dla graczy:

1. Do dowolnej rasy premiowanej można się zgłosić raz w miesiącu.
2. Po przyjęciu do rasy należy odczekać miesiąc aby ponownie móc się ubiegać o miejsce w innej rasie.
3. Chęć dołączenia do rasy zgłaszać należy Opiekunowi Rasy
4. Do rasy premiowanej zgłosić się mogą tylko osoby, które wykupią jednorazowy "Glejt do rasy premiowanej" (przyjęcie do rasy premiowanej daje reset bez straty poziomu). Jeśli gracz zrezygnuje z rasy lub zostanie z niej usunięty ponownie musi wykupić Glejt aby dostać się do kolejnej.

III. Punkty Sławy i Kronik Fallathanu oraz regulamin przedmiotów i odznaczeń specjalnych.

I. Punkty Sławy Postaci [PSP] - są to punkty przyznawane za udział POSTACI gracza w fabularnych wydarzeniach ważnych dla świata gry.

FABUŁA GŁÓWNA
Podział codzienników Fabuły Głównej.

1. Grupa codzienników prowadzonych tylko i wyłącznie przez Mistrzów Gry: od 1 do 16 PSP
To sesje:
- gdzie fabuła ma ogromne, globalne znacznie dla świata gry,
- w których zdobyta sława jest bardzo duża (postać staje się rozpoznawalna w każdym państwie, dzięki posłańcom, bardom i kronikarzom),
- gdzie dana postać bierze udział w bezpośrednich, kluczowych wydarzeniach, w głównej akcji.
Przykłady:
- zabicie Okrętożuja, który zaatakował główny port Cesarstwa,
- walka przy Wielkim Murze Irimgardzkim,
- znalezienie antidotum na Błękitną Zarazę.


2. Grupa codzienników prowadzonych lub nadzorowanych przez Mistrzów Gry: od 1 do 10 PSP.
To sesje:
- gdzie fabuła ma znaczenie dla szerszej grupy, społeczności, danego regionu,
- w których zdobyta sława jest duża (postać staje się rozpoznawalna w danym środowisku, kręgu społecznym, określonej grupie osób).
Przykłady:
- Olimpiada w Homanie,
- walki gladiatorów,
- turnieje rycerskie,
- napady rozbójników,
- walka piratów na morzu,
- badanie ruin, miejsc mocy.

3. Grupa codzienników nadzorowanych lub prowadzonych przez Mistrzów Gry: od 1 do 4 PSP.
To sesje:
- dla określonego, danego, zamkniętego grona osób (np. arystokracji, kupców, półświatka),
- gdzie fabuła ma znaczenie dla konkretnej grupy (np. tajnej organizacji),
- w których zdobyta sława dotyczy osób w danym środowisku (np. polecany płatny zabójca).
Przykłady:
- wykupienie pomniejszej lokacji np. karczmy, sklepu, budynku itp.,
- wykupienie włości, zawieranie umów kupna-sprzedaży,
- wszelkie transakcje handlowe,
- wesela, uczty, przyjęcia,
- działalność kulturowa np. teatru, cyrku, koncerty itp.,
- rozbudowa/odrestaurowanie/remont siedziby,
- zawierane tajne sojusze,
- interesy półświatka.

4. Udział w wydarzeniach w karczmie, prowadzonych lub nadzorowanych przez Karczmarzy: od 1 do 6 PSP.
Przy czym, ilość PSP zależna jest od ważności wydarzenia dla świata Fallathanu. Punkty są przyznawane za uczestnictwo w wydarzeniach, nie za samo przebywanie w karczmie podczas trwania wydarzenia.
2-1 PS.- Zwykłe karczemne konkursy i pojedynki w karczmie
3-1 PS - turnieje w karczmie.
1 PS - śluby/urodziny/rodowe ogłoszenia w karczmie.
6-1 PS - Wyjątkowe wydarzenia fabularne poza karczmą - np. Wielka Wojna.
1 PS - wyjątkowo wyróżniające się podczas wydarzeń postacie, które zdaniem Karczmarzy swoją postawą zmieniły przebieg zdarzeń. persony, które zdaniem karczmarzy zasłużą na PSP.

Postać ma także możliwość zdobycia w czasie sesji, głównie z gatunku przygodowej, przedmiotów specjalnych. Nadawanie tychże przedmiotów określa Regulamin przedmiotów fabularnych.

PSP przyznawane są TYLKO za zakończone sesje powiązane z wieścią. Do wydarzenia (opisu) w Karcie Postaci należy dodać link do sesji i wieści, której wydarzenie dotyczy.
Np. jeśli moja postać brała udział w bitwie o Solinde to piszę w wydarzeniu:
Thoran brał udział w bitwie o Solinde, gdzie nie odegrał większej roli, ale przynajmniej spowodował zamieszanie w szeregach Nacji. [ Link do wieści ] [ Link do sesji ]

FABUŁA POZA SESJĄ

1. Fabularny artykuł do gazety: 1 PSP.
Obejmuje stworzenie fabularnego artykułu do Głosu Fallathanu. Artykuł musi być dłuższy niż strona A4 (Arial 12px).

Przedział progów Punktów Sławy Postaci:

0 do 9 - mało znany
10 do 39 - znany
40 do 89 - bardzo znany
90 do 159 - popularny
160 do 249 - bardzo popularny
250 "+" - legenda

II. Punkty Kronik Fallathanu
Punkty KF [PKF] - są to wszystkie punkty, które uzyskuje GRACZ za wzbogacanie wiki KF oraz za udział w wszelkiego rodzaju inicjatywach na rzecz gry.

PRACA W ADMINISTRACJI 

Każda osoba, która poświęca swój wolny czas by pomóc w zarządzaniu i rozwoju gry (wykonując funkcję: Administratora, Mistrza Gry, Skryby, Inkwizytora, Redaktora gazety, Karczmarza) otrzyma każdego pierwszego dnia miesiąca 5 PKF.

MISTRZOWANIE

Za przeprowadzenie sesji przez gracza (pod nadzorem Mistrza Gry), do której będzie rozpisana wieść przysługuje: 8 PKF - Opis wydarzenia musi być związany z zaangażowaniem gracza w rozpowszechnianie informacji o wydarzeniu (np. Gracz X prowadził sesję dla graczy - ale jego postać nie brała w niej udziału - opis wydarzenia więc dla jego postaci może brzmieć "Postać X rozpowszechniła informację o wydarzeniu Y wśród bywalców karczmy"). Prowadzenie sesji uwzględnia:
- przygotowanie schematu codziennika,
- rekrutację graczy i ich postaci przez ogłoszenie w grze,
- przygotowanie NPC,
- przygotowanie mapek, obrazków, podkładu muzycznego (dobrowolnie),
- pisanie narracji (pod nadzorem Mistrza Gry),
- rozpisania narracji końcowej oraz statystyk sesji,
- napisanie wieści,
- przygotowanie wpisów do osi czasu postaci.

OPISY

01. Opis państwa: 40 PKF
02. Opis rasy podstawowej: 10 PKF
03. Opis szczepu: 10 PKF
04. Opis lokacji:
a) pomniejsze lokacje, jak sklepy, karczmy, zamtuzy: 3 PKF
b) rozpisanie lokacji geograficznych, jak Jezioro Krwi, Krwawe Pola: 4 PKF
c) rozpisanie dużych lokacji typu osada, gród, miasteczko, miasto: 5 PKF
05. Opisy bestii: 4 PKF
06. Opisy bóstw: 4 PKF
07. Opisy roślin/mikstur: 4 PKF
08. Rozpisanie profesji: 2 PKF
09. Rozpisanie ciągu zadań składającego się z 10 propozycji: 2 PKF
10. Inne fabularne elementy wykorzystane w grze: 1 PKF

GRAFIKA

1. Wykonanie autorskiej mapy lokacji: 5 PKF
2. Wykonanie autorskiego rysunku do bestiariusza, roślin, bóstwa itp.: 3 PKF
3. Wykonanie okładki do "Głosu Fallathanu" (obowiązkowo trzeba podać autorów wykorzystanych grafik): 2 PKF
4. Wykonanie autorskich odznaczeń KF: 1 PKF
5. Wykonanie autorskich innych elementów graficznych, które zostaną dodane do gry: 1 PKF

KONKURSY

1. Udział w konkursach organizowanych przez Skrybów: 2, 4 i 6 PKF w zależności od uzyskanego miejsca na podium.
2. Udział w konkursach organizowanych przez administrację na forum/blogu czy Yggdrasil: 2, 4 i 6 PKF w zależności od uzyskanego miejsca na podium.

Informacja:
PKF przyznaje lider Skrybów do osi czasu gracza.

PKF wyświetlają się w profilu postaci gracza i włączają różne opcje dodatkowe w grze.

Jeśli nad jakimś opisem pracowało kilka osób to pula punktów jest dzielona między wszystkich twórców. Przy czym nie może być ich więcej niż możliwych do zgarnięcia punktów ponieważ ułamków nie przyznajemy.

III. Regulamin przyznawania przedmiotów i odznaczeń specjalnych

1. Do kogo są skierowane przedmioty i odznaczenia specjalne?
Przedmioty i/lub odznaczenia specjalne mogą próbować zdobywać wszyscy gracze "Kronik Fallathanu", bez względu na posiadaną rasę podstawową, czy też rasę premium i kreowaną postać.

2. Za co przyznawane są przedmioty i odznaczenia specjalne?
Przedmioty i/lub odznaczenia dostają postaci tych graczy, którzy aktywnie uczestniczą w codziennikach Fabuły Głównej (nadzór/prowadzenie MG rangowego) lub biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach fabularnych organizowanych przez Karczmarzy.

3. Kto decyduje, że dana postać otrzymuje przedmiot i/lub odznaczenie specjalne?
O tym, czy postać otrzyma przedmiot i/lub odznaczenie decyduje dany Mistrz Gry lub Karczmarz, ponieważ wie najlepiej, czy gracz spełnił wymagania do uzyskania tego wyróżnienia.

4. Kto przedstawia propozycje przedmiotów i odznaczeń specjalnych?
a) W przypadku codzienników Fabuły Głównej wymyślają i przedstawiają na forum do sprawdzenia Mistrzowie Gry prowadzący/nadzorujący dane sesje.
b) W przypadku fabularnych eventów w Karczmie Euzebiusza wymyśla i przedstawia na forum do sprawdzenia dany Karczmarz, który przeprowadzał event.

5. Kto sprawdza propozycje przedmiotów i odznaczeń specjalnych oraz je zatwierdza?
Prezentowane na forum propozycje sprawdza całe grono Mistrzów Gry (oprócz autora pomysłu przedmiotu i/lub odznaczenia) oraz pozostali członkowie administracji gry KF. Decydujący głos w przypadku jakichkolwiek wątpliwości posiada admin gry ID1.

6. Wymagania, które trzeba spełnić, aby uzyskać przedmiot i/lub odznaczenie specjalne to:
- aktywny udział postaci w rozgrywanej fabule i osiągnięcie danego celu fabularnego np. ubicie potwora, zawarcie sojuszu, wygranie walki, dokonanie odkrycia, uratowanie życia, pomoc komuś, połączenie rodów, obalenie władcy, rozwój handlu lub nauki czy magii itp.
- aktywne uczestnictwo w codzienniku od początku do końca trwania sesji, jako gracz kierujący postacią np. regularność odpisów, przestrzeganie kolejek oraz zasad ustalonych przez MG,
- w przypadku nagłej śmierci postaci, która aktywnie brała udział w wydarzeniu fabularnym np. w czasie walki z potworem przewidziana jest możliwość pośmiertnego nadania odznaczenia np. Medalu Męstwa.

7. Kategorie przedmiotów specjalnych widocznych w Ekwipunku

I. Przedmioty fabularne zwykłe bez modyfikatorów
a) Te przedmioty nie dają modyfikatorów, ale są przydatne postaci np. mapa prowadząca do skarbu, kompas do Skarbu Narodów, dokument testamentu, samopiszące się pióro, sakiewka bez dna (wszystkie przedmioty użytkowe magiczne, nie dające modyfikatorów) itp.
b) Te przedmioty są ściśle powiązane z zabitymi bestiami/chowańcami lub ogólnie mają charakter dowodowy, że czegoś się dokonało np. pazury, zęby, futro, pancerz, głowa bestii lub medale, puchary, chusta Cesarzowej, skradziona szkatułka (jako dowód wykonania zadania przyszłego "wykwalifikowanego" złodzieja), głowa herszta, na którego była nagonka, nóż otrzymany na Ceremonii Noża (u Suli), itp.

II. Przedmioty fabularne z modyfikatorami
To grupa przedmiotów fabularnych, które dają różnego rodzaju bonusy np. zbroja z Ankhega (+50 do wytrzymałości), młot siły (+50 do siły) umagiczniona tarcza ochrony (+50 do szybkości), sztylet z trucizną, który zadaje trudno gojące się rany (-50 do wytrzymałości), flakon z trucizną, która osłabia organizm (-50 do wytrzymałości), butelka mikstury wzmacniającej organizm (+50 do wytrzymałości), amulet lub tatuaż (+50 do siły woli), pierścień/kostur mocy (+50 do inteligencji lub mądrości), hełm grozy (+50 do charyzmy) itp.
Przedział modyfikatorów w tej grupie wynosi od +10 do +50 lub od -10 do -50.
W tej grupie znajdują się także przedmioty magiczne o czasowym działaniu.

III. Artefakty z modyfikatorami
To grupa przedmiotów fabularnych rzadko spotykanych, legendarnych, bezcennych, o wyjątkowym znaczeniu np. starożytna broń przodków (np. ta, której poszukują Suli), skarby Daakarów, ekwipunek chroniący przed ogniem/kwasem/wodą (ogólnie przed żywiołami), amulet klątwy (np. zmniejszający daną cechę o -100, jeśli postać go założy), księga czarów (np. +100 do inteligencji) itp.
Przedział modyfikatorów w tej grupie wynosi od +50 do +100 lub od -50 do -100.
Przedmioty o stałym działaniu.

8. Kategorie odznaczeń specjalnych widocznych w Karcie Postaci

I. Odznaczenia za męstwo, odwagę, waleczność, bohaterstwo, honorową postawę itp.
np. Medal Męstwa

II. Odznaczenia za udział w różnego rodzaju turniejach, olimpiadach, pojedynkach, świętach
np. Igrzyska Magii i Miecza

III. Odznaczenia związane stricte z pokonaniem różnego rodzaju bestii, chowańców, golemów, upiorów czy umarlaków
np. Pogromca Aratnesa

IV. Odznaczenia związane z przygodami, poszukiwaniem skarbów, przeszukiwaniem ruin, rozwiązywaniem zagadek, przejściem różnych przeszkód, gdzie trzeba się posłużyć intelektem
np. Skarb

V. Odznaczenia intelektualne za wielokrotne dokonania i odkrycia w różnych dziedzinach nauki (np. flora i fauna, medycyna), kultury, sztuki, rzemiośle oraz za rozwój i dokonania w dziedzinie magii itp.
np. Lekarstwo na BZ

VI. Odznaczenia związane z chowańcami, które trudno zdobyć i wytresować, chowańcami magicznymi oraz Jednostkami Specjalnymi
np. Pan Everet Ferox (Everet Ferox), Gadzi jeździec (Chajat pere), Sokół (Esyld), Smoczy Łucznicy (Smok), Lwi Jeźdźcy (Lew), Gryfi Jeźdźcy (Gryf), Jeźdźcy Burzy (Wiwerna) itp.
a) za pokonanie unikalnych, trudnych potworów i kreatur.
b) za posiadanie i kontrolę nad unikalnym, trudnym do oswojenia potworem lub kreaturą.
c) dla osób, które zdobyły miejsce w szeregach jednostek militarnych korzystających z chowańców.

VII. Pozostałe odznaczenia nie związane z pkt. 1-6
Trudno odgórnie przewidzieć wszystkie kategorie odznaczeń oraz to, co wydarzy się w fabule. Zawsze może powstać jakiś dobry pomysł na odznaczenie.

VIII. Osobną grupę odznaczeń specjalnych stanowią te, które nie są związane z fabułą gry.
W tej kategorii znajdują się odznaczenia wymyślone przez administrację, nie związane z FG gry.

IV. Moderacja

1. Moderacją zajmują się Administratorzy gry lub wyznaczone przez nich osoby. Zakres moderacji dotyczy:
- kontroli, czy gracze nie łamią regulaminu
- upominania i karania za nieprzestrzeganie regulaminu
- zmiany imienia postaci na wniosek gracza
- przyjmowania i rozpatrywania wszelkich skarg związanych z nieprzestrzeganiem regulaminu gry przez innych graczy

2. Od decyzji moderatorów nie ma odwołania.

3. Imię
4.1 Musi pasować do klimatu gry (wpasowywać się w klimat państwa Fallathanu z którego pochodzi postać).
4.2 Musi składać się wyłącznie z liter (z uwzględnieniem pktu 4.3) i zaczynać od dużej litery, po której następują małe.
4.3 Jedynymi znakami dozwolonymi w imieniu (oprócz liter) są ` oraz -
4.4 Imię musi być niepowtarzalne.
4.5 Nie może być wyrazem potocznie używanym (np. Grzebień) bądź zlepkiem przypadkowych liter (np. Jkkfghb).
4.6 Podczas tworzenia postaci trzeba wpisać proponowane imię postaci, które zostanie zaakceptowane lub odrzucone przez Moderatora. Do czasu rozpatrzenia propozycji postać będzie miała wpisane imię Przybysz. W razie odrzucenia przez Moderatora pierwszej propozycji imienia trzeba zgłosić kolejną w opcjach konta. 
4.7 Prócz alfabetu polskiego akceptowane są też litery: æ, å, ä, ö, Ç, ü, é, â, ů, ç, ë, ő, č, í, á, ž, ş, ă, ě, š, ŕ, ţ, ý, ř, ű.

4a. Nick
4a.1 Musi być niepowtarzalny
4a.2 Nie może być wyrazem obraźliwym, wulgarnym, niezgodnym z polskim prawem

5. Avatar
5.1 Avatar nie jest wymagany. Jeśli jednak ktoś posiada avatar musi on być zgodny z regulaminem.
5.2 Avatar może być rysunkiem, zdjęciem, grafiką wykonaną komputerowo.
5.3 Nie może być obraźliwy, łamać zasad netykiety i prawa polskiego.
5.4 Golizna jest dozwolona w umiarkowanym zakresie, kobiece sutki jak i genitalia obojga płci nie są dozwolone.
5.5 Musi być klimatyczne (w klimacie fantasy lub pokrewnych)
5.6 Musi pokazywać postać (na głównym planie).
5.7 Grafika musi być niepowtarzalna (przy czym powtarzalność nie jest ścigana z urzędu a dopiero po zgłoszeniu). Jeśli znajdą się dwie takie same grafiki decyduje data wgrania na serwer.
5.8 Niezgodne z regulaminem avatarki będą usuwane, jeśli pojawi się na taki avatar zgłoszenie (można je zgłosić w profilu postaci), a jedynie avatary łamiące punkt 5.3 i 5.5 będą usuwane z "urzędu".
5.9 Dozwolone są avatarki przedstawiające aktorów, postacie z gier czy filmów o tematyce fantasy. 

6. Profil
6.1 Nie jest obowiązkowy. Jeśli jednak jest, to wszelkie treści w nim zawarte muszą być zgodne z regulaminem, w tym nie łamać obowiązującego prawa polskiego.
6.2 Na drodze wyjątku profil może zawierać treści w innym języku niż język polski czy język ras występujących w grze.

7. Nazwisko
7.1 Nazwisko w grze nie jest obowiązkowe. Jeśli postać je posiada, to musi ono być zgodne z regulaminem.
7.2 Musi pasować do klimatu gry.
7.3 Może składać się wyłącznie z liter (z uwzględnieniem pktu 4.4) i zaczynać od dużej litery, po której następują małe.
7.4 Jedynymi znakami dozwolonymi w nazwisku (oprócz liter) są ` oraz -
7.5 Nie może być wyrazem potocznie używanym (np. Grzebień) bądź zlepkiem przypadkowych liter (np. Jkkfghb)
7.6 Musi być niepowtarzalne, chyba że postaci je noszące należą do jednego rodu.
7.7 Można posiadać tylko jedno nazwisko (własne bądź rodowe). Jeśli postać należy do rodu, a posiadała wcześniej inne nazwisko, to ma obowiązek wystąpić do RK o jego usunięcie.

8. Ród
8.1 Ród założyć może każdy gracz.
8.2 Można należeć do jednego rodu. Nazwisko rodowe wyświetla się automatycznie przy imieniu postaci.

9. Nazwy sklepów, przedmiotów etc.
Nazwy przede wszystkim muszą pasować do klimatu gry.

10. Ogłoszenia
Treść ogłoszeń może dotyczyć tylko świata Fallathanu.

11. Organizacje
11.1 Nazwa:
- musi pasować do klimatu gry i charakteru organizacji
- musi składać się wyłącznie z liter i zaczynać od dużej litery, po której następują małe.
- musi być unikalna (nie może być dwóch organizacji o tej samej nazwie)
- nie może być wyrazem potocznie używanym (np. Grzebień) bądź być zlepkiem przypadkowych liter (np. Jkkfghb)

12. Karczma
a) Karczma jest miejscem służącym fabularnej rozgrywce między graczami.
b) Podczas pisania w karczmie należy przestrzegać poprawności językowej (ortografia, interpunkcja, gramatyka, itp). Każdemu zdarza się popełniać błędy, lecz osoby nagminnie łamiące zasady pisowni będą upominane.
c) W karczmie obowiązuje KATEGORYCZNY zakaz nieklimatycznych wypowiedzi, czyli tzw. offtopu. Do tego służy czat i utworzony na nim specjalny kanał o nazwie "Karczma". Każda offtopowa wypowiedź będzie natychmiastowo z karczmy usuwana, a notorycznym spamerom wymierzone będą kary.
d) W karczmie obowiązuje zakaz nieuzasadnionego maksymalizowania zdolności swojej postaci (np. unikanie wszystkich ciosów, robienie z siebie nieśmiertelnej postaci, zachowania stojące w sprzeczności z rzeczywistością i realiami KF). Graczom niestosującym się do zakazu wymierzane będą kary.
e) Śmierć postaci w karczmie jest dozwolona w dwóch przypadkach:
- w przypadku przegranej walki w Mordowni, rozstrzygniętej rzutami (zasady walki ustalane między uczestnikami i Mistrzem Gry)
- w innych pomieszczeniach karczmy - fabularna śmierć za zgodą właściciela postaci uśmiercanej.
f) Kary wymierzane za nieprzestrzeganie regulaminu występują w trzech formach:
- za pierwszym razem - upomnienie słowne
- jeśli upomnienie nie poskutkuje - mute (zakaz pisania) w karczmie
- jeśli po minięciu mute'a gracz wciąż będzie łamał zasady, zostanie ukarany banem, czasowym bądź permanentnym.
g) W razie jakichkolwiek wątpliwości tudzież sporów odnośnie zasad, należy zwracać się do Mistrzów Gry wyznaczonych na Karczmarzy.
h) Gracz ma prawo odwołania do Przewodniczącego MG, jeśli nie zgadza się z werdyktem MG Karczmarza.
i) Pokoje w których nikt nie napisał sensownego posta od miesiąca (30 dni) przenoszone będą do archiwum z możliwością ich przywrócenia jeśli właściciel o to poprosi.
j) Walka jest dozwolona w Mordowni, w Karczmie nie jest dozwolona. Jeśli gracze chcą zacząć walkę w Karczmie to Karczmarz powinien ich Szachem i Matem wrzucić do Mordowni.

13. Chat
Chat służy do komunikacji między graczami. Na chacie obowiązuje zachowanie netykiety. Nie wolno przeklinać, obrażać, spamować, prowokować innych użytkowników. Zachowuj się wobec innych tak jak sam chciałbyś być traktowany.
Karą za złamanie powyższego punktu jest mute na chacie i karczmie. Czas kary zależny jest od woli osoby funkcyjnej która ją nakłada, oraz od wagi przewinienia. W skrajnych przypadkach karą może być kasacja konta.

14. Sesje fabularne

Niedozwolone jest zakładanie i prowadzenie sesji fabularnych tylko w celu gromadzenia PD i Biegłości. Niedozwolone jest też branie udziału w takich sesjach, posty napisane w takiej sesji zostaną skasowane bez uprzedzenia.

15. Memy

Niedozwolone jest tworzenie atakujących innych graczy, prowokujących organizacje lub postacie memów. Niedozwolone jest prowadzenie konfliktów, kłótni i ataków wykorzystując do tego memy. Niedozwolone są próby dodawania memów celem których jest wszczynanie awantur. Karą za złamanie powyższego punktu jest tygodniowy ban na konto które dodało danego mema. W skrajnych przypadkach banem objęte mogą zostać także multikonta lub cała organizacja która bierze w danej sytuacji udział.

V. Kary

1. W zależności od przewinienia gracz może otrzymać:
- upomnienie
- mute w karczmie/czacie
- czasowy lub stały (permanentny) ban w grze
Gracz za szczególnie ciężkie przewinienia może zostać ukarany kasacją konta.

2. Posiadanie nieprawidłowego avatara skutkuje:
2.1 Kasacją nieregulaminowego avatara.

Powyższe zapisy dotyczą także wszelkich nazw, opisów i treści zawartych czy to w profilu, ogłoszeniach itp.

VI. Regulacje dotyczące praw autorskich w Grze "Kroniki Fallathanu"

I. Postanowienia ogólne:

1. Poniższe regulacje stanowią podstawową wykładnie dla praw autorskich projektów (zdefiniowanych w punkcie II.) tworzonych w obrębie gry "Kroniki Fallathanu", zarówno w samej grze jak i na forum/wiki. Zarejestrowanie się wyraża jednoznaczną zgodę, na postanowienia zawarte w Regulacjach dot. Praw autorskich w grze "Kroniki Fallathanu".

2.Wszystkie projekty (zdefiniowane w punkcie II.) są udostępniane na warunkach objętych poniższymi regulacjami.

3. Każda forma projektu zawarta w poniższych regulacjach, bądź rozumiana jako domyślna (nie nadmieniona bezpośrednio) zostaje objęta Regulacjami dot. Praw autorskich w grze "Kroniki Fallathanu", wraz z pojawieniem się na Forum/Wiki, bądź bezpośrednio w Grze.

II. Definicje:

1. Gracz (G) - w rozumieniu niniejszych regulacji to osoba, która podczas rejestracji zaakceptowała postanowienia Regulaminu, stworzonego na wewnętrzne potrzeby Gry "Kroniki Fallathanu".

2. Twórca/Współtwórca(T/Tw) - w rozumieniu niniejszych regulacji stanowi Gracza/grupę Graczy prezentującego swój projekt na Forum/Wiki Gry, bądź bezpośrednio w Grze "Kroniki Fallathanu", będąca jednocześnie autorem, bądź współautorem danego projektu. Mianem Twórcy określa się jednoznacznie osobę, która reprezentuje dany zamysł, mogącą również być współautorem projektu, natomiast mianem Współtwórcy, określa się osobę tworzącą dany projekt, nie reprezentującą go na Forum/Wiki, a reprezentującą na grze.

3. Twórca wtórny/Współtwórca wtórny(W/Ww) - w rozumieniu niniejszej regulacji stanowi Gracza/grupę Graczy podejmujących się reedycji projektu w dowolnym zakresie podjętych zmian, opartych na zasadach Regulacji dotyczących praw autorskich w grze "Kroniki Fallathanu". Mianem Twórcy wtórnego określa się jednoznacznie osobę, która reprezentuje dany zamysł, mogącą również być współautorem reedycji projektu, natomiast mianem Współtwórcy, określa się osobę tworzącą reedycję projektu, nie reprezentującą go na Forum/Wiki, bądź w Grze.

4. Znak autorski(Z) - w rozumieniu niniejszej regulacji jest to jednoznaczny podpis Gracza, bądź grupy Graczy określających autorstwo projektu. Znak autorski definiowany jest jako minimum jeden z grupy:
- ID Gracza/Graczy
- Pseudonim Gracza/ Pseudonimy Graczy/ Pseudonim grupy Graczy
- Element Graficzny reprezentujący Gracza/Elementy Graficzne reprezentujące Graczy/Element Graficzny reprezentujący Grupę Graczy.
- Podpis oparty na właściwych danych osobowych Gracza/Graczy

5. Identyfikator(I) - w rozumieniu niniejszej regulacji oznacza internetowy odnośnik, adres zbioru pierwotnego umiejscowienia projektu i stanowi źródłowy odnośnik do projektu przed reedycją, bądź do odczytu.

6. Projekt (P) - w rozumieniu niniejszej regulacji stanowi ogół treści, wraz z towarzyszącymi dodatkowymi elementami uzupełniającymi wartość merytoryczną, umieszczonymi na Forum/Wiki, bądź bezpośrednio w Grze, przez Twórcę/Twórców. Od momentu opublikowania projektu podlega on Regulacjom dotyczącym praw autorskich w Grze "Kroniki Fallathanu".

7. Projekt Indywidualny (PI) - w rozumieniu niniejszej regulacji to projekt reprezentowany przez Twórcę, bądź Współtwórców na jednostkowe potrzeby gry dla Gracza, bądź grupy Graczy, nie wpływający tym samy bezpośrednio na główną fabułę, bądź na jej charakter i kosmologię gry "Kroniki Fallathanu". Stanowi odrębny i indywidualny projekt, tworzony dla rozwoju kreowanej postaci (np. indywidualny projekt postaci w Karcie Postaci, "podanie o chowańca", "podanie o nadanie rasy", "podanie o nadanie szczepu", "podanie o przedmiot", "podanie o czar", "codzienniki" poza główną fabułą itp.). Status "PI" przyjmuje projekt wraz z opublikowaniem go na Forum/Wiki bądź w Grze, a określa go Grono MG, bądź GW Team w dowolnym momencie. W przypadku zamieszczania projektu na Forum/Wiki niezbędnym jest oznaczenie "Z".

8. Projekt Główny (PG) - w rozumieniu niniejszej regulacji to projekt reprezentowany przez Twórcę, bądź Współtwórców na potrzeby całej społeczności gry "Kroniki Fallathanu". Stanowi on grupę projektów na podstawie, której rozwija się główna fabuła, system, kosmologia i inne charakterystyczne elementy gry (np. projekty rozwoju mechaniki, codzienniki związane z główną fabuła, projekty kosmologiczne, projekty systemowe, projekty ras, projekty szczepów, projekty organizacji fabularnych itp.). Status "PG" przyjmuje projekt wraz z opublikowaniem go na Forum bądź w Grze, a określa go Grono MG, bądź GW Team w dowolnym momencie. W przypadku zamieszczania projektu na Forum/Wiki niezbędnym jest oznaczenie "Z".

III. Dozwolony użytek:

1. Postanowienia Regulacji dotyczące praw autorskich w Grze "Kroniki Fallathanu" określają zakres własności i praw autorskich, a także definiują prawa autorskie w przypadku reedycji przez W/Ww . Dotyczy to projektów oznaczonych statusem "PG", które podlegają GW Team i są edytowane bez zgody autora (Twórcy pierwotnego/Współtwórców pierwotnych), oznaczonych "I" i "Z" w ostatecznej fazie projektu wtórnego.

2. Postanowienia Regulacji dotyczące praw autorskich w Grze "Kroniki Fallathanu" nie odbierają praw autorskich Twórcy pierwotnemu/Współtwórcom pierwotnym w obrębie społeczności Gry, jak również w pełni uznają własność i niezależność projektów o statusie "PI", dając możliwość swobodnych edycji przez Twórcę/Twórców przy jednoznacznej zgodzie autora w obrębie społeczności Gry jak i poza nią.

3. Dostęp oraz użyczenie projektu o statusie "PG" odbywa się za zgodą właściciela, z wyłączeniem autora rozumianego jako "T" i "Tw".

4. Dostęp oraz użyczenie projektu o statusie "PI" odbywa się za zgodą właściciela, czyli autora rozumianego jako "T" i "Tw".

IV. Uznanie własności z zachowaniem praw autorskich i publikacje.

1. Po opublikowaniu projektu na Forum/Wiki, bądź w Grze, projekt zostaje objęty niniejszymi Regulacjami, a po akceptacji przez Grono MG projektu o statusie "PG", staje się on własnością GW Team z zachowaniem "Z" i "I". Własność rozumiana jest jako swobodna ingerencja i dowolne wykorzystywanie treści cytowanych, streszczeń, grafik, utworów, wszelakich elementów kształtujących merytorykę projektu bezpłatnie, na czas nieokreślony w grze "Kroniki Fallathanu" jak i poza nią.

2. Z chwilą przejęcia własności przez GW Team, projekt może być swobodnie edytowany przez Twórcę wtórnego/Współtwórców wtórnych po akceptacji GW Team, na mocy zasady o Dozwolonym użytku.

3. Zmiana statusu projektu z "PI" na "PG" odbywa się w dowolnym momencie przez GW Team, bądź Grono MG, bez zgody autora rozumianego jako "T" i "Tw".

4. Z chwilą przejęcia własności projektu przez GW Team, projekt może być opublikowany w dowolnie wybranej formie medialnej, a co za tym idzie GW Team może pobierać wynagrodzenie płynące z tytułu publikacji. Zastrzega się jednak, że "T" i "Tw" zrzekli się roszczeń finansowych wraz z przekazaniem własności, jednakże za zachowaniem "Z". Zaznacza się również, że w przypadku całościowej publikacji fabuły, systemu i kosmologii "Kroniki Fallathanu" nie ma obowiązku oznaczenia Identyfikatorem projektów, gdyż publikacja zbiorcza staję się formą źródłową.

5. GW Team może dowolnie rozporządzać kapitałem zgromadzonym poprzez publikacje, jednocześnie jego obrót nie musi mieć związku z działalnością na rzecz gry "Kroniki Falathanu". Dopuszcza się dzielenie kapitału zgromadzonego poprzez publikacje, pomiędzy poszczególnych Twórców projektów, jednak forma i wybór osób objętych wynagrodzeniem leży tylko w gestii GW Team.

6. W przypadku wykrycia plagiatu, naruszającego w wyraźny sposób prawa autorskie innego dzieła, jak również mogącego narazić GW Team na rozpoczęcie postępowania sądowego, GW Team ma prawo usunąć projekt z Gry, bądź podjąć się reedycji każdego typu projektu.

V. Ograniczenia GW Team:

1. Zabrania się usuwania Znaku Autorskiego i Identyfikatora przy jakiejkolwiek internetowej publikacji przez GW Team.

2. Twórca/Współtwórcy dobrowolnie przekazuje projekt o statusie "PG" na rzecz tylko i wyłącznie GW Team, zabrania się przekazywania własności innym podmiotom, chyba że za wyraźną zgodą Twórcy/Współtwórców.

VI. Uprawnienia i ograniczenia Twórcy/Współtwórców:

1. Twórca/Współtwórcy ma prawo identyfikować się z projektem o statusie "PG" m.in. poprzez Znak Autorski w obrębie społeczności gry "Kroniki Fallathanu", jednak całkowicie zabrania się jakiejkolwiek formy publikacji i wykorzystania treści cytowanych, streszczeń, grafik, utworów, wszelakich elementów kształtujących merytorykę projektu, poza społecznością gry "Kronik Fallathaniu".

2.Twórca/Współtwórcy projektu o statusie "PI" posiadają pełną własność swoich projektów, a ich elementy mogą być wykorzystane przez GW Team (bez nadania innego statusu) tylko za ich zgodą. Dozwolone jest przy tym pełne rozpowszechnianie i publikowanie poza grą "Kroniki Fallathanu" wszelkich treści cytowanych, streszczeń, grafik, utworów, wszelakich elementów kształtujących merytorykę projektu w celach zarobkowych.

3. Twórca/Współtwórcy mogą w dowolnym momencie zażyczyć sobie zmiany formy Znaku Autorskiego.

VII. Postanowienia Końcowe:

1. GW Team nie ponosi odpowiedzialności za publikowane elementy projektu będące kopiami, bądź plagiatami wykorzystywanymi bez zgody ich autorów. W przypadku przejęcia własności projektu o statusie "PG" oraz publikowania wewnątrz społeczności gry "Kroniki Fallathanu" projektów uzupełnionych dziełami innych osób bez ich zgody, GW Team przejmuje tylko treść merytoryczną, nie przywłaszczając sobie elementów dodatkowych. W myśl tej zasady nie rości sobie pretensji własności, co jest jednoznaczne z tym, że w przypadku powództwa sądowego, za wykorzystanie danego dzieła odpowiadaja Twórca/Współtwórcy. W przypadku całkowitego plagiatu - przywłaszczenia sobie treści i elementów uzupełniających, obowiązuje regulacja IV. punkt 6.

2.GW Team nie ponosi odpowiedzialności, ani nie podejmuje się wszczynać roszczeń w przypadku wykasowania Znaku Autorskiego projektu "PG" po publikacji, przez osoby trzecie.

3.GW Team zastrzega sobie możliwość całkowitej rezygnacji z projektu "PG" bez zgody Twórcy/Współtwórców i bez podania przyczyny.

Uwagi

REGULAMIN TEN WCHODZI W ŻYCIE DNIEM 09.03.2008
REGULAMIN MOŻE SIĘ ZMIENIĆ.