Caindel [284]
  • Kobieta
  • Elf
  • Chaotyczny Neutralny
  • Dol Velen
  • Wasal
  • 100 (993)
  • Bardzo znany [50]
  • Profil
Ekwipunek
Odznaczenia