Caindel [284]
  • Kobieta
  • Elf
  • Chaotyczny Neutralny
  • Dol Velen
  • Wasal
  • 100 (1021)
  • Bardzo znany [50]
  • Panel Administratora
Ekwipunek
Odznaczenia