Caindel [284]
  • Kobieta
  • Elf
  • Chaotyczny Neutralny
  • Dol Velen
  • Wasal
  • 100 (770)
  • Bardzo znany [41]
  • Lokacje
Ekwipunek
Odznaczenia