Zdolności, słabości i umiejętności

Przeglądano 2073 razy

Tym, co rozróżnia rasy i profesje, prócz cech, są także ich Zdolności, Słabości oraz Umiejętności.

Zdolności
Zdolności są elementami, które nie są brane pod uwagę w rozgrywce mechanicznej, a jedynie w fabularnej. Może to być np. widzenie w ciemności, długowieczność. Istnieją też takie, które pasywnie bądź aktywnie zwiększają wartości umiejętności (ma to miejsce jedynie w sesjach fabularnych, gdy występują odpowiednie warunki (brak odzwierciedlenia w mechanice)).

Każda rasa może mieć zdolności wrodzone (Zdolności Rasowe).

Niektóre zdolności można także nabyć, np. w miarę postępów w grze fabularnej. Prócz Zdolności Rasowych gracz otrzymuje możliwość wyboru dodatkowej zdolności co 10 poziomów licząc od 1-go (czyli na 1, 11, 21, 31,…, 91). Postać otrzymuje do wyboru 2 Zdolności na 1 poziomie.

Słabości
Słabości natomiast są odwrotnością zdolności. Stanowią fabularne ograniczenia, które zwiększają trudność i urozmaicają odgrywanie postaci. Ich lista znajduje się w dodatku Zdolności i Słabości. Można też tworzyć własne Zdolności i Słabości składając o nie podanie. Każda Słabość powyżej pięciu cech tego typu jest nagradzana dodatkowym Punktem Zdolności do rozdysponowania tak, by proporcja zdolności do słabości wynosiła 2:1 (analogicznie do rasowych).

Umiejętności
Umiejętności prezentują to, czego dana postać nauczyła się w ciągu swojego życia. Podzielone są na 10 podgrup. Każda podgrupa nosi nazwę od cechy, pod którą podporządkowana jest dana umiejętność. Można je rozwijać w miarę osiągania kolejnych poziomów. Brak posiadania umiejętności oznacza, iż nie mamy praktycznie żadnego doświadczenia w tej dziedzinie i test wykonywany jest z maksymalnym ujemnym modyfikatorem. Każda umiejętność może być rozwinięta do 10 Punktów Umiejętności. Każdy poziom danej umiejętności dodaje do wartości testowanej cechy 40 punktów. Wybierając podklasę, pomiędzy umiejętności naszej postaci automatycznie rozdysponowane zostaje 50 punktów umiejętności [PU].
W zależności od wybranej rasy, część początkowych PU zostaje rozdysponowana automatycznie. Jedynie gracz wybierając rasę Człowiek może sam rozdać 30 PU pomiędzy umiejętności własnego wyboru.
Postać otrzymuje 1 PU co poziom do rozdysponowania na umiejętności. Postać może mieć wykupionych maksymalnie 30 umiejętności.

Wróć do strony głównej