Jaszczur

Przeglądano 3048 razy

1. Wygląd

Można wyodrębnić dwa typy budowy anatomicznej Jaszczurów: lekki – w jego obrębie znajdują się Shelaalei oraz ciężki – są to szczepy Letaa (przy czym wykazują oni pewne cechy pośrednie) oraz Daggoni. Jaszczury posiadają silny ogon, który stanowi jedną trzecią długości ich ciała.

2. Historia

Mimo tak wielkiej różnorodności pochodzą z tego samego Sferrum. Praprzodkowie dzisiejszych Jaszczurów byli rasą bardzo rozwiniętą technologicznie i kulturowo. Ich technologia pozwoliła im dokonać skoku na inne Sferrum, jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Zagadką jest przyczyna obecnego stanu rzeczy jakim jest mocno archaiczna forma cywilizacji jaką prezentują fallathańskie Jaszczury. Przypuszcza się, jakoby przyczyną upadku kultury Reptilionów była globalna katastrofa, która zmusiła Jaszczury do otwarcia przejścia i ucieczki do innego świata. Prawdopodobnie w wyniku nagłego przejścia tak dużej ilości gadów, portal cofnął świadomość Jaszczurów do bardzo wczesnych faz rozwoju. Zdobycie większej ilości informacji na temat tej części gadzich dziejów jest bardzo utrudnione . Wydaje się jakoby Jaszczury wymazały ze swojej zbiorowej pamięci międzysferryczną podróż, zachowując jedynie szczątkowe pojęcie o swej dawnej świetności. Do przybycia Jaszczurów i koboldów do Fallathanu  doszło około 4500 r. Przed Cesarstwem.

3. Wskazówki dotyczące odgrywania

Społeczność Reptilionów jest wysoce zróżnicowana i teoretycznie nie istnieje jeden, wspólny jej model. Dzielą się oni na kilka szczepów, różniących się nieco językiem i kulturą. W ich obrębie wyróżnić możemy pomniejsze grupy (zwane zależnie od szczepu stadami , klanami lub plemionami). Każde z nich może posługiwać się swoją odmianą gadziego języka, posiadać własne święta, struktury społeczne oraz wartości moralne. Szczep charakteryzuje się odmienną budową anatomiczną jego członków, pewnymi cechami wspólnymi w zachowaniu oraz kulturze. Obecnie na terenie Fallathanu istnieją trzy szczepy Jaszczurów związane ze sobą ścisłymi zależnościami oraz miejscem zamieszkania jakim są tereny Reptilii.

Cały jaszczurzy język jest niezwykle trudny do przyswojenia dla ssaków. Składa się on z na pozór chaotycznej kombinacji warknięć, syknięć i pomruków. Dzieli się on także na dialekty, przy czym każdy Jaszczur jest w stanie zrozumieć dialekty inne niż własny. Łowcy wyodrębniają ze swojego dialektu jeszcze jeden rodzaj mowy, zwany mową przodków lub starszą mową. Język ten różni się od podstawowego jaszczurzego głownie melodyjną wymową. Używany jest do obrzędów.


Autor: Grono MG i graczy

Artykuły w kategorii:

Nazwa Artykułu Przeglądano Ostatnia modyfikacja
Daggoni 2773 05-03-2015
Letaa 2286 05-03-2015
Shelaalei 2313 05-03-2015

Wróć do strony głównej