Uwaga! Gra tymczasowo wyłączona - przygotowania do Nowej Ery i nowej przygody! - Zapraszamy na Discord

Tangrim

Przeglądano 4095 razy

I. Nazwa i metryka

Pełna nazwa kraju: Tangrim
Nazwy zwyczajowe i lokalne: Pięciomiasto, Kraj za Murem
Dewiza: Prawo, Posłuszeństwo, Piękno, Poświęcenie, Przydatność
Stolica: Tancha
Herb:Hymn:

To, co samotne, nie przetrwa,
kroczmy razem.
To, co nieużyteczne, nie przetrwa,
kroczmy razem.
Dodaj swój głos, siłę swych rąk
moc swego serca, odwagę i wiarę.
Bądźmy jednym w wielości,
kroczmy razem,
ty i ja, dzieci zielonego Tangrim

Ustrój: Tyrania
Charakter kraju: Praworządny zły
Język urzędowy: Wspólny, oprócz tego na terenie Tangrim obowiązuje język migowy, czyli N'ash
Panteon Bóstw: brak, kult władcy
Liczba ludności: około stu tysięcy
95% ludzie
5% pozostałe rasy
Silne gałęzie gospodarki (9): Rozwinięte rolnictwo i rybołówstwo - 1 pkt. (oliwa, grzyby Ysh), Produkcja drewna i drewnianych produktów - 1 pkt. (meble z hebanu, kostury), Hodowla zwierząt - 1 pkt. (zwierzęta futerkowe, drób), Rozwinięta produkcja - 1 pkt. (szklarstwo, pergaminnictwo), Wydobycie niemetali - 1pkt. (piaskowiec), Budownictwo - 1pkt., Rozwój magii - 1pkt.,  Mury miejskie - 1pkt, Cud Świata - 1 pkt.
Słabe gałęzie gospodarki: Górnictwo, Zbrojnictwo (metalurgia), Transport, Handel (jest utrudniony)

II. Historia

W 4099 roku na ziemie, znajdujące się na południe od Reptilii, przybył, pochodzący z Amarth mag, Quadar Saragash. Osiedlił się wraz z rodziną i towarzyszącą mu grupą mieszkańców Amarth, na terenach pierwotnie zamieszkanych przez prymitywne plemiona. Wkrótce powstała tam osada, nosząca nazwę Tancha, a przewodził jej założony przez maga ród Saragashów. Jednak marzeniem Quadara było stworzenie samowystarczalnego, odizolowanego od wpływów zewnętrznych państwa, gdzie władałby niepodzielnie on i jego następcy. Z upływem czasu osada rozwinęła się w potężne miasto, które zaczęło poszerzać kontrolowane terytorium. Dzięki sprytowi, Saragash podbił i zniewolił w krótkim czasie okoliczne ludy, których praca pomogła stworzyć kolejne miasta. Ostatecznie powstało ich pięć.

Początki Pięciomiasta, jak zaczęto nazywać Tangrim, były trudne, ale wszystko się zmieniło, gdy odkryto Tunele Grzybni. Dodatkowo na okolicznych brzegach znaleziono duże połacie czystego, krystalicznego piasku, który nadawał się do wykorzystania w przemyśle szklarskim. Stały się one źródłem bogactwa szybko rozrastających się miast.
Saragash panował do roku 4304, w międzyczasie był świadkiem wojny domowej w Amarth i zamarznięcia krainy. Obserwując wydarzenia, jakie rozgrywały się w Fallathanie, tylko się utwierdził w konieczności izolacji od reszty świata. Rozpoczął intensywne ściąganie magów do Tangrim i żmudną pracę przy tworzeniu muru. Kamienie do jego budowy sprowadzono z Gór Południowych. W roku 4303, gdy nastąpił  nacjański najazd, ukończono mur i Pięciomiasto ostatecznie zamknęło się na świat. Sam mur był budowlą, która onieśmielała swym rozmachem, jednakże nie samo to uczyniło z niego dzieło, które to opiewać mogłyby legendy. W mury okalające Tangrim wpojono kondensatory, które to przez wykwalifikowane jednostki miały być systematyczne ładowane. Mur zaś zaklęty został przez rzesze magów zaklęciem magii przemian, którego celem było skrycie za iluzją całego państwa. Do dzisiaj Strażnicy Bram dbają o to, by nic nie zagroziło ciągłości zaklęcia. Poparcie władz, oficjalne, prestiżowe stanowiska i wynagrodzenia tym bardziej zapewniają, iż nic tej ochronie nie grozi. Przed śmiercią Saragash spisał zasady państwa, filozofię i swoje przemyślenia w formie poematów, zwanych Księgą Wieczornych Pieśni. Powołał radę urzędników i burmistrzów, zwaną Bukowym Domem i nominował swego syna, pełniącego dotąd rolę burmistrza stolicy Tanchy, na kolejnego władcę. Pięciomiasto zostało zamknięte i ukryte przed wzrokiem potencjalnych najeźdźców silnymi zaklęciami, których celem było tworzenie maskujących miasto iluzji. Rozpoczęła się nowa era, a czas w państwie liczy się na lata Przed Zamknięciem i Po Zamknięciu.

Najważniejsze zapiski z kronik Tangrim:

4099 - założenie osady Tancha przez Saragasha
4100 - powstanie Księgi Wieczornych Pieśni
4103 - odkrycie tuneli, w których rosną grzyby ysh, zwanych Tunelami Grzybni
4105 - Powstanie Akademii Sztuk w Tancha
4107 - odkrycie złóż piasku krystalicznego i powstanie osady Kimir
4303 - najazd Nacjan, ukończenie muru i zamknięcie Tangrim
4304 - śmierć Saragasha i powołanie Bukowego Domu

III. Ustrój polityczny

Na tronie Tangrim zasiadają  potomkowie Saragasha, a władzę sprawują przy pomocy zastępów urzędników, straży i wojska. Rada urzędników zwana jest Bukowym Domem, od nazwy siedziby, zbudowanej z rzadkiego na tym terenie drewna bukowego.

Państwo dzieli się na pięć okręgów. Każdy okręg ma swego Zarządcę, który odpowiada przed Rachmistrzem. Oba te stanowiska są ukoronowaniem marzeń o karierze każdego Tangrimczyka. Nieco niżej w hierarchii stoją Nadzorcy, którzy zarządzają systemem więziennictwa.

Obywatele Pięciomiasta są przeświadczeni, iż ich kraj nie utrzymuje oficjalnych kontaktów z żadnym państwem spoza muru. Jednak nieoficjalnie dochodzi do wymiany handlowej lub kontaktów politycznych drogą morską z Cesarstwem, a także drogą lądową z Careogrodem. Władcy sąsiednich krain tolerują istnienie Państwa za Murem, a nawet prowadzą niewielką wymianę handlową z nim. W zamian za wyroby szklane, na które jest popyt w całym Fallathanie, oferują towary luksusowe, niedostępne w Tangrim.

IV. Ważne postacie i rody

Miano: Tetarali Saragash
Rasa: człowiek
Wiek: 54 lata
Profesja: poeta
Charakter: praworządny zły
Zajmowane stanowisko: władca
Historia postaci
Tetarali to poprzedni burmistrz Tanchy, od dwunastu lat panujący w Tangrim. Autor dwudziestu trzech zbiorów wierszy, w tym tekstu obecnego hymnu. Poprzez małżeństwo z nim Viljana weszła do rodu Saragash. Uważany za człowieka oschłego, okrutnego, po cichu krytykowane są jego wiersze jako zbyt proste i niewyszukane. Plotkuje się o słabych zdolnościach magicznych jego żony, Viljany, będącej dyrektorem Akademii Sztuk i jedną z magiń odpowiedzialnych za utrzymanie spójności muru.

Miano: Viljana Saragash
Rasa: człowiek
Wiek: 32 lata
Profesja: mag
Charakter: praworządny zły
Specjalność: mag żywiołów
Zajmowane stanowisko: przewodnicząca Akademii Sztuk
Historia postaci
Viljana to żona obecnego władcy, obdarzona zdolnościami magicznymi córka zarządcy okręgu stołecznego. Wyrachowana, chłodna, pewna siebie, nie znosząca krytyki. Wychowana w luksusie, dążyła do objęcia najwyższego stanowiska magicznego w państwie dzięki swym koneksjom, co udało jej się poprzez mariaż z Tetarali Saragash. Wśród sfer społecznych krążą plotki o jej nikłych umiejętnościach magicznych, co stawia ją w kiepskim świetle jako rektora Akademii Sztuki i maga odpowiedzialnego za utrzymanie muru.

Miano: Issey Zergish
Rasa: człowiek
Wiek: 37 lat
Profesja: strażnik
Charakter: praworządny zły
Zajmowane stanowisko: Nadzorca Tuneli
Historia postaci
Jego ojciec był jednym z członków opozycji, a matka artystką, która  zadenuncjowała męża straży Skelt. Skazany na dożywotnie roboty, zmarł podczas zbierania grzybów w Tunelach. Mały Issey został porzucony przez matkę i oddany na wychowanie do domu sierot. Ten ambitny, zamknięty w sobie mężczyzna, zdecydował się na karierę wojskową, by zmazać hańbę rodu. Cel osiągnął i obecnie podlegają mu więźniowie oraz niewolnicy, skazani na pracę w rozciągających się pod Tangrim tunelach, gdzie hodują grzyby Ysh, będące podstawą wyżywienia Tangrimczyków. Do swojej dyspozycji ma ponad pięćdziesięciu Strażników Tuneli.

V. Hierarchia społeczna i organizacje

Na czele państwa stoi władca wywodzący się z rodu Saragasha, niżej urzędnicy Bukowego Domu, Rachmistrzowie, Zarządcy, Nadzorcy i Strażnicy. Zarządzają oni populacją państwa, która składa się z trzech klas społecznych. W skład klasy wyższej wchodzą głównie magowie, strażnicy, urzędnicy i wojskowi. Rzemieślnicy, rybacy, myśliwi, ogrodnicy, artyści tworzą klasę średnią. Natomiast czyściciele, hodowcy glonów i grzybów są przedstawicielami klasy niższej. Poza hierarchią i klasami społecznymi znajdują się wszyscy więźniowie i niewolnicy. Magowie są uprzywilejowaną grupą, zwaną Mistrzami Sztuk, mogą podróżować bez zezwoleń wewnątrz Pięciomiasta, odwiedzać miasta Tangrim, a nawet wychodzić w uzasadnionych przypadkach poza Mur i odbywać podróże. Obowiązkiem każdego obywatela Tangrim, bez względu na przynależność klasową jest bycie jak najbardziej użytecznym dla państwa i społeczeństwa.

Największym poważaniem w całym państwie cieszą się magowie, których jest niewielu. W razie odejścia, śmierci lub choroby jakiegoś maga wakat  po nim jest natychmiast uzupełniany osobą któregoś z akolitów, kształconych w znajdującej się w stolicy Akademię Sztuki. Każdy chętny mag, pragnący zamieszkać w hermetycznym Pięciomieście, jest witany z otwartymi ramionami, oczywiście, po sprawdzeniu przez Skelt.

Rangi

Władca - osoba rządząca państwem. Wymagane jest pochodzenie z linii założyciela Tangrim, Saragasha. Władca podejmuje ostateczne decyzje, ustanawia prawo, wydaje wyroki, decyduje o życiu i śmierci poddanych. Jego władza jest absolutna.
Wymagane wpływy do objęcia stanowiska - 60%
Liczba stanowisk: 1

Najwyższy Rachmistrz - podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i polityczne, jemu składa raporty Straż oraz Rachmistrzowie. Odpowiada on bezpośrednio przed władcą z poczynań swoich podwładnych. Osobę na to stanowisko mianuje bezpośrednio władca Tangrim.
Wymagane wpływy: 50%
Liczba stanowisk: 1

Nadzorca Tuneli - odpowiada za nadzór nad więźniami podczas pracy w Tunelach Grzybni, powołuje do pracy Strażników Tuneli, nad którymi pełni dowództwo. Osobiście mianowany przez władcę.
Wymagane wpływy do objęcia stanowiska - 45%.
Liczba stanowisk - 1

Dyrektor Akademii Sztuk - mag, pełniący najwyższy urząd magiczny w państwie. Podejmuje najważniejsze decyzje, dotyczące magii, odpowiada za trwałość czaru iluzji, chroniącego państwo, jest zwierzchnikiem wszystkich magów krainy i dyrektorem uczelni magicznej w stolicy.
Wymagane wpływy do objęcia stanowiska 40%
Liczba stanowisk - 1

Rachmistrzowie - zajmują się koordynacją wpływających z okręgów raportów gospodarczo - handlowych, związanych z przemysłem, hodowlą i wydobyciem.
Wymagane wpływy do objęcia stanowiska - 35%.
Liczba stanowisk: 5

Zarządcy okręgów - zajmują się nadzorem nad polityką społeczną państwa. Wydają pozwolenia na śluby, posiadanie dziecka, zmianę miejsca zamieszkania wewnątrz Tangrim, wyjazdy na zewnątrz. Ustalają przydziały do pracy i decydują o przyznawaniu nagród oraz kar.
Wymagane wpływy do objęcia stanowiska - 30%.
Liczba stanowisk: 5

Nadzorcy - odpowiadają za więziennictwo, decydują o przydziale więźniów do kategorii robót w poszczególnych okręgach.
Wymagane wpływy 20%.
Liczba stanowisk - 5

Grupy społeczne

Mistrzowie Sztuk - magowie, wykształceni w Akademii Sztuk, posiadający umiejętności magiczne. Podlegają dyrektorowi Akademii i stanowią najwyższą warstwę społeczną.

Urzędnicy - pracownicy Bukowego Domu, zajmujący się gospodarką i polityką w państwie. Szanowana i wpływowa grupa społeczna.

Strażnicy - armia Tangrim, podlegająca władcy, składająca się ze Strażników Muru, Bram i Tuneli. Przynależność do tej grupy jest dużym wyróżnieniem społecznym, ze względu na wysoką przydatność w państwie.

Artyści - pracownicy teatru, poeci, bardowie, muzycy. Cieszą się przywilejami, zwłaszcza laureaci rządowych festiwali i konkursów.

Rzemieślnicy - obywatele Tangrim, zajmujący się wyrobem przedmiotów użytkowych dla całego państwa.

Rolnicy - hodowcy zwierząt, plantatorzy i sadownicy, dostarczający żywności mieszkańcom. Całą produkcję kontroluje państwo i ono ustala ceny.

Organizacje

Biały Księżyc – opozycyjna organizacja, dążąca do obalenia władcy, otworzenia Muru i wypuszczenia mieszkańców „zniewolonego Tangrim” na wolność. Mimo prześladowań ze strony Skeltu, nadal istnieje, ma swoje komórki w każdym mieście, jej symbolem jest  złożenie w kółko kciuka i palca wskazującego, oznaczający koło, pełnię, doskonałość, księżyc. Hasłem organizacji jest wiersz:

“Księżyc nad Murem
taki biały
i wolny”

Wypisywany jest na murach Tangrim, razem z malowanym białą farbą symbolem koła. Karą za złapanie na gorącym uczynku przy rysowaniu zakazanych symboli jest zesłanie do pracy w Tunelach, ale mimo to organizacja ciągle się rozrasta. Na jej czele stoi nieuchwytny przywódca, zwany Y. Jest to  jedyna osoba w Tangrim, za której głowę obiecano nagrodę i której nie udało się jeszcze schwytać, gdyż nikt nie chce jej wydać władzom. Istnieje szereg plotek dotyczących przywódcy Księżyca -  podobno Y jest kobietą, pochodzi z Amarth, jest magiem, swobodnie znika i pojawia się, jest nieśmiertelny, czyta w myślach. Podobno, gdy zbierze odpowiednią armię, obali władcę i Bukowy Dom, i zburzy Mur, a wszyscy Tangryjczycy wyjdą na wolność.

VI. Prawo i zasady

Zbiorem norm etycznych oraz religijnych wskazówek jest Księga Pieśni Wieczornych, będąca serią trzystu jedenastu wierszy. Jest to zbiór reguł, zasad i przemyśleń spisany przez  Quadara Saragasha. Pięć reguł, będących esencją tej filozofii, zna na pamięć każdy Tangrimczyk.

Prawo
Posłuszeństwo
Piękno
Poświęcenie
Przydatność

Tangrim jest według obowiązującej ideologii państwem idealnym, uporządkowanym, w którym nie ma miejsca na chaos. Każdy przejaw działalności obywateli musi być przydatny państwu, ekonomicznie uzasadniony.
O przyszłości dziecka i jego szkoleniu decyduje Bukowy Dom. Bada on zdolności dziecka, jego predyspozycje, jego poziom posłuszeństwa, sprawdza Rejestr Kar, zasięga wywiadu w rodzinie i u przyszłego pracodawcy. Dziecko, które było krnąbrne w szkole, w rodzinie, które wykazało fatalne opanowanie migowego języka i znalazło się w Rejestrze Kar, samo zaprzepaszcza możliwość własnej kariery i sięgnięcia po prestiżowe profesje. W ostateczności może skończyć wśród zamiataczy, hodowców glonów i czyścicieli, albo stoczyć się jeszcze niżej i zostać wyrzutkiem lub niewolnikiem.

Zasady polityki społecznej Tangrim:
“Jednostka musi być przydatna.
Musi pracować dla dobra Tangrim i swego rodu.
Jednostka musi być posłuszna.
Będzie słuchać swego władcy i Bukowego Domu.
Jednostka nie będzie wprowadzać chaosu, zgnilizny i niepokoju.
Jednostka będzie dbać o czystość, skromność i piękno,
Wyrzecze się egoizmu i przyjmie ciężar wspólnoty” - fragment Księgi Wieczornych Pieśni

Kary:
W Tangrim istnieje surowy system kar, zaczynający się od upomnienia a na karze śmierci kończąc, choć stosuje się ją niezwykle rzadko. Państwo jest stratne, kiedy pozbawia się go przydatnej gospodarczo jednostki. O wiele lepiej, gdy jednostka może pracować, z wyłupionym okiem, pozbawiona języka lub kończyny.

Kary mniejsze:
- upomnienie dla jednostki lub rodu,
- pozbawienie deputatu żywnościowego lub jego ograniczenie,
- pozbawienie przywilejów (oglądania teatru, udziału w wieczorach artystycznych, uczęszczania na kursy, przebywania w ogrodach, możliwości zakupu towarów luksusowych),
- nagana w pracy, cofnięcie przydziału,
- przeniesienie do innego miasta, przydział do innej pracy, gorszej, w ostateczności do Tuneli na krótki czas.

Kary cięższe:
- kary cielesne:
chłosta, biczowanie, tortury,
przypalanie żelazem, oślepienie, pozbawienie kończyn, wyrwanie języka,
- dożywotnie roboty w Tunelach,
- głodzenie, więzienie,
- kara śmierci.

Nagrody:
- dodatkowe deputaty luksusowej żywności, szaty, dobra importowane,
- przydział lepszej pracy, własnego domu, ogrodu, fragmentu sadu, kawałka ziemi,
- listy pochwalne od władcy, zaproszenia do Bukowego Domu,
- pozwolenie na wyjazd do innego miasta bądź opuszczenia Tangrim na krótki czas (specjalne wille nad morzem lub w lasach wokół Tangrim, pod dyskretnym nadzorem, ze służbą, wypoczynek dla elity).

VII. Kultura i obyczaje

Tangrim jest państwem o wysokim poziomie kultury społecznej, jedynie wśród klas niższych zdarzają się niepiśmienni. Chroniona przez państwo i otaczana szacunkiem jest poezja, wśród której szczególnym uznaniem cieszy się typ wiersza białego, nazywany trójwierszem - jego mistrzem był pierwszy władca Saragash.

Moje miasto za Murem
jak cenna perła
wewnątrz muszli świata
(wiersz Saragasha)

W każdym domu znajduje się zbiór wierszy Saragasha, Księga Wieczornych Pieśni, złożona z trzystu jedenastu utworów. Ich znajomość jest powszechna i obowiązkowa.

Język migowy, N'ash
Wyewoluował z konieczności porozumiewania się bezpieczniejszego niż język mówiony i pisany. W państwie, gdzie słowo zapisane może być dowodem przeciwko każdemu, stał się on wręcz wybawieniem i zapewnieniem bezpieczeństwa wypowiedzi.  Stał się obowiązkowy dla każdego Tangrimczyka. Składa się z dwudziestu jeden podstawowych gestów, znanych nawet dziecku i z czterdziestu trzech gestów dodatkowych, będących skomplikowanymi wariantami tych pierwszych. Jest to forma porozumiewania się nie do końca akceptowana przez państwo. Jednak mimo to nie ma oficjalnego zakazu jego stosowania.

W Tangrim obowiązują tak zwane Stopnie Ładu, które oznaczają stopień uległości jednostki wobec państwa.

Pierwszy Stopień Ładu – Dziecko. Zasady społeczne rozluźnione, pozwala się na swobodne rozmowy w domu i wśród rodziny, ważne jest opanowanie czytania i pisania. Mogą zdarzyć się sporadyczne wystąpienia przeciw dyscyplinie, na które odpowiednio się reaguje. Ten poziom umiejętności społecznych dziecko jest zobowiązane nabyć w domu i w początkowych latach nauczania.

Drugi Stopień Ładu - Dorośli.

Niezbędne jest opanowanie wszystkich zasad, intensywna i owocna praca w mieście, uczęszczanie na ceremonie publiczne, pełen udział w życiu społecznym. Te umiejętności kształtuje szkoła, specjalne kursy, można też wynająć specjalnych Nauczycieli Ładu, by podnieść poziom swoich umiejętności.

Stroje
W Tangrim wielką wagę przykłada się do ceremonialności. Każdy element stroju ma swoje znaczenie, tak samo kolor czy detal. Osobne stroje noszą Strażnicy Bram czy Muru, inne urzędnicy, nadzorcy, czy nawet czyściciele. Każda profesja ma swój uniform.
Ze względu na zamknięcie miasta i praktyczny brak importu, ceny są wysokie, zwłaszcza na materiały luksusowe, jak jedwab, koronki czy atłas. Tangrim samo wytwarza płótno, len i materię powstałą z włókien glonów, hodowanych na nadmorskich plantacjach. Barwieniem zajmują się farbiarze w mieście Lapal. Kolor złocisty jest zarezerwowany dla Skelt, kolor ciemnozielony zaś to kolor oficjalny urzędników Tangrim. Ważność pozycji podkreśla ilość guzików, pagony czy mankiety, a także chwosty na beretach czy kapeluszach. Subtelność barw jest wielka, tak samo zdobień czy haftów. Tangrimki od dziecka uczone są sztuki hafciarskiej, wyszywania i ozdabiania ubrań szklanymi koralikami, perłami czy złotą nicią. Nosi się luźne, wielowarstwowe szaty, ozdobne pasy, modne są szerokie rękawy, wymyślne upięcia włosów, zwłaszcza w kręgach dworskich.

Święta i kalendarz
Czas w Tangrim liczy się od Zamknięcia Muru, które nastąpiło w roku 4303, tak więc obecnie jest 62 rok zamknięcia, a 366 rok od założenia Tangrim. Świętuje się:

Urodziny pierwszego władcy Saragasha - z tej okazji odbywają się konkursy na publiczne recytacje jego wierszy, występy teatrów, korowody uliczne i śpiewy.

Urodziny obecnego władcy i urodziny jego żony - symbolicznie, co roku sadzą oni wspólnie drzewko bukowe. W tym dniu więźniowie i niewolnicy zwolnieni są od pracy i dostają dodatkową rację żywności.

Narodziny Ładu - święto przypadające na rocznicę Zamknięcia. Tego dnia organizowane są liczne przedstawienia, ukazujące historie różnych kataklizmów dręczących świat. Bardzo często spektakle są oparte o prawdziwe wydarzenia. Prócz tego tradycją jest, iż Władca tego dnia może uniewinnić jednego skazanego.

Dzień Oświecenia - ustanowione na pamiątkę powstania Księgi Wieczornych Pieśni. Obchody rozpoczynają się, gdy słońce wisi najwyżej na niebie. Wtedy też w każdym z pięciu miast rozgrywają się niezwykłe pokazy, będące połączeniem iluzji i zabawy światłem (poprzez wykorzystanie luster oraz pryzmatów). Podobno niejeden artysta znalazł tego dnia inspirację.

Muzyka i teatr
Tangrim otacza wielką opieką artystów, znajdują się oni wysoko w hierarchii społecznej. Każde miasto ma swój teatr, największy znajduje się w Tancha, posiada własny budynek w centrum, kilka drzew wiśniowych i bukowych wokoło oraz prawdziwą fontannę.

VIII. Terytorium


Tangrim to państwo, leżące na południe od Careogrodu, w całości znajdujące się na zalesionym terenie między źródłami i dopływami rzeki zwanej Nalsur. Od zachodu i północy Pięciomiasto otaczają wody morza, sięgającego aż do Reptilii. Cały obszar państwa otoczony jest wysokim murem, w którym znajduje się jedynie pięć bram, po jednej na każde miasto. Miasto skrywa zaklęcie iluzji. Władcy Pięciomiasta od pokoleń trwają w upartej izolacji, nie chcąc nawiązywać żadnych oficjalnych stosunków z sąsiednimi krainami, wedle wskazań Saragasha. Tangrim jest tworem wysoce hermetycznym, skostniałym i archaicznym.

Miasta Tangrim

1. Kimir – miasto szklarzy.
Położone najbliżej morza, z Bramą Morską. Grupy zbieraczy piasku pod nadzorem strażników zajmują się zbieraniem surowca. W mieście działają małe warsztaty rzemieślnicze, gdzie wytwarzane szkło poddawane jest obróbce.

2. Faras – miasto grzybni.
Miasto ma Bramę Grzybni. Znajduje się tu wejście do Tuneli, gdzie zbiera się i uprawia grzyby. Ich zarodniki doprowadzają zbieraczy do powolnej śmierci w męczarniach,  z powodu zapylenia płuc.

3. Lapal – miasto na wodzie.
Tu znajduje się rzeka i jej dopływy, miasto jest zbiornikiem retencyjnym dla całego Tangrim. Mieści się tu Brama Rzeczna. Najbardziej swobodne, najmniej zamieszkane. Na rzece koczują barki żebraków i innych wyrzutków. Tu podobno znajduje się siedziba Białego Księżyca.

4. Nalryn – miasto glonów.
Położone blisko morza, połączone kanałami z rzeką i Lapal. Słynie z hodowli cennych glonów na ubrania i pokarm dla Tangryjczyków. Można do niego się dostać Bramą Glonów.

5. Tancha – stolica.
Ciasno spiętrzone budowle, wąskie uliczki, małe placyki, dzielnice dworskie z ogrodami. Bogate domy mają własne drzewa, a nawet stawy, gdzie hodowane są złociste karpie. W Tancha znajduje się Bukowy Dom, Akademia Sztuk, siedziba straży Skelt, teatr Poranek, największa ilość sklepów, rynek. Jest także pałac władcy i Wieża Saragasha. Miasto posiada największą z bram, zwaną Bramą Pięciu.

Poza miastami osadnictwo nie istnieje, co jest ściśle kontrolowane przez Państwo.

IX. Armia

Tangrim posiada nieco ponad 5 tys. żołnierzy, zwanych Strażnikami.

Nazwa: Strażnicy Muru
Uzbrojenie:
- Broń - miecze, jatagany, szable
- Pancerz - czarno barwione łuski ceramiczne, umocowane na konstrukcie skórzanym, metalowy hełm, naramienniki skórzane, pod spodem rytualna szata w dwóch barwach, nocnej i dziennej
Opis: jednostki patrolują mur otaczający Tangrim i sprawdzają, czy nie przedostały się przez niego bestie lub czy obywatele nie zorganizowali ucieczki.


Nazwa: Strażnicy Bram
Uzbrojenie:
- Broń - kostury, kondensatory, wyzwalacze
- Pancerz - brak, noszą za to rytualne szaty w kolorze amarantowym w czarne pasy
Opis: są to magowie, zajmujący się kontrolą stanu zaklęć spajających mur oraz bramy, jak i pilnujący osób wychodzących z Tangrim, pracujących poza Murem drwali, gloniarzy, zbieraczy piasku, myśliwych i rybaków.

Nazwa: Strażnicy Tuneli
Uzbrojenie:
- Broń - sztylety, miecze, bicze, haki
- Pancerz - ciemnoszara tunika, na niej półpancerz nitowany metalem, z elementami ceramicznymi, hełm z opuszczaną zasłoną z tkaniny, odpornej na przenikanie zarodników grzybów
Opis: pilnują więźniów, pacyfikują nieposłusznych, patrolują tunele.

Nazwa: straż, zwana Skelt
Uzbrojenie:
- Broń - sztylety, miecze, bicze, haki, garroty
- Pancerz - żółta tunika, z poprzecznymi pasami czarnego haftu, czarne kapelusze.
Opis: Skelt – organizacja wywiadowcza i polityczna, działająca z ramienia Bukowego Domu i podlegająca bezpośrednio władcy. Skelt ma swoich szpiegów i donosicieli wszędzie. Wielu obywateli chce się przysłużyć, donosząc na swoich sąsiadów czy rodzinę. Pojawienie się Skeltu może się wiązać z rewizją w mieszkaniu, szukaniem wywrotowych materiałów, wezwaniem na przesłuchanie, czy wręcz zabraniem krnąbrnego obywatela do więzienia lub wywiezienia na roboty do Tuneli. Najczęściej niepokorni jednak znikają, zwłaszcza, gdy posądzeni zostali o współpracę z Białym Księżycem.

Autorka: Yenela
Korekta: Caindel X`aletiner, Thaian, Mawgan

Wróć do strony głównej