Źródło wiecznego szczęścia

2015-03-05 13:38:57

1. Typ: Narkotyk.

2. Opis:
Tworzony poprzez starcie na proszek rogu Neoga. Do powstałej w ten sposób bazy, w celu zwiększenia doznań, dodaje się przeróżnych suszonych ziół. Jednym z popularniejszych dodatków są nasiona Toypo.

3. Sposób przechowywania:
Starty róg traci większość swych właściwości pod wpływem światła. Dlatego narkotyk przechowuje się w tabakierach, bądź innych szczelnie zamykanych pojemnikach.

4. Trwałość:
Poprawnie przechowywany zachowuje swe właściwości do trzech miesięcy. Wystawiony na światło staje się bezwartościowy już po dwóch, trzech godzinach.

5. Sposób, w jaki dostarcza się ją do organizmu:
Wciąganie nosem.

6. Efekt, jaki powoduje jej zażycie/dostarczenie do organizmu:
Bardzo silnie oddziałuje na psychikę zażywającego. Poddana działaniu narkotyku osoba odczuwa euforię, niezwykłą pewność siebie, oraz jest przekonana o własnej wyjątkowości. Bardom wydaje się, że potrafią stworzyć epickie dzieło godne mistrzów. Magowie pewni są, że żadne, nawet najtrudniejsze zaklęcie nie jest dla nich wyzwaniem. Początkujący wojownik bez chwili wahania uzna, że może samodzielnie pokonać Koraliona.
Oczywiście są to wyłącznie omamy, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością.
Narkoman przekonany jest także, że wszystkie jego kłopoty błyskawicznie znajdą swe rozwiązanie, a on sam zawsze już będzie szczęśliwy. Na przykład obsługująca klientów w slumsach kokota, może być pewna, że już za chwilę sam cesarz odwiedzi ją i uczyni swą nałożnicą.
Gdy substancja przestaje działać i nastąpi zderzenie z rzeczywistością, słabi psychicznie mogą wpaść w głęboką depresję, która czasem kończy się samobójstwem.
Zaprzestanie przyjmowania narkotyku nie wiąże się z żadnymi negatywnymi reakcjami organizmu. Środek uzależnia bowiem wyłącznie psychicznie, zapewniając słabym, biednym i zagubionym iluzję szczęścia, spełnienia i potęgi, z której nie potrafią zrezygnować.

6.1 Czas, po jakim zaczyna działać:
Działa już po minucie od zażycia. Czas działania pojedynczej dawki to jakieś sześć godzin.

6.2 Antidotum i jego dostępność:
Działanie narkotyku można osłabić podając silne środki uspokajające.

Autor: Nereus

Wróć do strony głównej