Uwaga! Gra tymczasowo wyłączona - przygotowania do Nowej Ery i nowej przygody! - Zapraszamy na Discord

Wampir

Przeglądano 3953 razy

1. Wygląd

Wampiry to rasa, która fizycznie przypomina ludzi. Po przemianie w wyglądzie człowieka zachodzą tylko nieznaczne zmiany, które dostosowują się do nowego stylu życia. Wampir zachowuje wygląd z momentu przemiany, a upływ czasu nie ma na niego żadnego wpływu. Wszelkie zmiany w wyglądzie wampira zachodzą tylko w dwóch sytuacjach: za sprawą głodu cera wampira staje się bledsza, a podczas szału i posiłku zachodzi przemiana zewnętrznego wyglądu na ten zbliżony do Ekhadu, protoplastów rasy. Wampiry dożywają około 1000 lat.


2. Historia

Wampiry wywodzą się od kanibalistycznych istot Ekhadu zamieszkującymi Ekke. Podstawowym elementem ich diety była krew ofiar, co z upływem czasu wywołało chorobę, a ta przerodziła się w pandemię i zabiła większość mężczyzn tej rasy u pozostałych wywołując bezpłodność. Lekarstwem okazało się połączenie Ekhadu z rasą ludzką, najbardziej uniwersalną spośród ras.

Pierwsze wampiry pojawiły się w Fallathanie około tysiąca lat przed Cesarstwem. Na ich czele stało rodzeństwo Phaar i Ichea v’Zillah określane mianem Najstarszych. Byli oni bezpośrednimi potomkami Khajina, najstarszego i najsilniejszego z Ekhadu, który przekazał im przed śmiercią całą swoją wiedzę i siłę. W oficjalnych dokumentach dotyczących początku rodu v`Zillah pojawia się Misticdrone v’Zillah. Uchodził on za człowieka, a w rzeczywistości był potomkiem Pharra, namiestnikiem Cesarstwa, a po śmierci Cesarza osobą sprawującą w nim całkowitą władzę. Na skutek licznych spisków i zamachów na jego życie Wampiry zdecydowały, że władza sprawowana nie będzie bezpośrednio przez nich, a przez osoby, którymi będą kierować, a które związały ze sobą za pomocą własnej krwi.

Za czasów panowania Heorta ród v’Zillah otrzymał teren ziem między Nadmorskim Borem, a Wybrzeżem Mew, gdzie powstało księstwo Zillthai. Stało się ono siedzibą rodu oraz miejscem zamieszkania większości Wampirów.


3. Charakter, kultura, zwyczaje

Tylko człowiek, jako jedyna uniwersalna i wyważona rasa, może zostać zmieniony w Wampira pod warunkiem, że wypije odpowiednią ilość krwi Najstarszego lub Najstarszej podczas rytuału Narodzin Krwi. W trakcie trzydniowego odosobnienia traci on stopniowo ludzki system wartości, a jego organizm bez większych katuszy przystosowuje się do nowej, drapieżnej natury. Trzeciego dnia młody Wampir kosztuje krwi dwóch lub trzech przedstawiciel innych ras, by móc odczuć różnice między ich smakiem i stwierdzić, czyja krew będzie dla niego najlepsza. Spożycie przez Wampira większej ilości tradycyjnego pokarmu spowoduje, iż zwróci go wraz z częścią zmagazynowanej krwi. Wampir dzięki zmianom w fizjonomii swojego ciała jest w stanie zregenerować się po obrażeniach, które dla innych istot okazałyby się śmiertelne. Tylko rozczłonkowanie, poćwiartowanie lub całkowite zniszczenie ciała są w stanie zabić Wampira.

Na skutek przemiany zachodzą także zmiany w charakterze Wampira. Choć nie traci wspomnień ze swojego życia przed przemianą, staje się on całkowicie wobec nich obojętny. Znikają wszelkie relacje emocjonalne i uczucia, a wraz z nimi jakiekolwiek więzi z innymi istotami. Rodzina i lojalność wobec niej stają się dla Wampira priorytetem w dalszej egzystencji.

Wampiry wierzą w krew jako energię życiową oraz źródło mocy. Wszystkie obrzędy celebrowane przez Wampiry oparte są na kulcie krwi. Symbolem wiary jest kawałek cynobru, który zazwyczaj noszony jest jako część biżuterii. Jeżeli nosi go inna osoba spoza wampirzej rodziny, jest to znak, iż została ona obdarzona przez Wampiry szczególnym zaufaniem.
Wampiry posiadają własny język, jednakże nie używają go w kontaktach z innymi rasami. Jest on wykorzystywany przede wszystkim w ceremoniach i obrzędach.

Charakterystycznymi cechami Wampirów jest lojalność wobec swoich oraz duma i nieznaczna arogancja w stosunku do innych ras. Z punktu widzenia Wampira jest on najdoskonalszą istotą w Sferrum i najinteligentniejszym drapieżnikiem. Jest możliwa przyjaźń miedzy dziećmi krwi a przedstawicielami innych ras, jednak w takiej sytuacji Wampir nigdy nie zdradza, kim jest naprawdę. Należy pamiętać, że Wampir każdego może potraktować jako narzędzie do osiągnięcia swojego celu. On zawsze knuje i planuje, by móc osiągnąć własne zamierzenia. Wampiry działają w sposób subtelny i częściej posuwają się do manipulacji niż do stosowania siły fizycznej. Swe ofiary zwykle zwabiają w ustronne, wygodne miejsca. Wszelkie emocje, które Wampir uzewnętrznia w swoim działaniu, są tylko grą, której celem jest zdobycie posiłku.

Na czele wampirze społeczności stoi Najstarszy i Najstarsza. To oni podejmują ostateczne decyzje w każdej kwestii, ale często biorą pod uwagę zdanie pozostałych członków rodziny. Część Wampirów wywodzi się z arystokracji, ale i ci z pospolitszymi korzeniami szybko uczą się egzystowania w wyższych sferach. Żaden z Wampirów nie wywyższa się ponad inne. Najważniejszymi założeniami rodziny jest walka z istotami próbującymi podszywać się pod dzieci krwi, sabotowanie i zwalczanie kultów krwi oraz praktyk kojarzonych z Wampirami, stworzenie sieci i grup istot będącymi stałymi żywicielami rodziny, a przede wszystkim zdobycie nieograniczonych wpływów i władzy.

Artykuły w kategorii:

Nazwa Artykułu Przeglądano Ostatnia modyfikacja
Wampir - opis rozszerzony 4547 05-03-2015

Wróć do strony głównej