Uwaga! Gra tymczasowo wyłączona - przygotowania do Nowej Ery i nowej przygody! - Zapraszamy na Discord

Drow

Przeglądano 4799 razy

1. Wygląd

Należy zwrócić uwagę na duże podobieństwo Drowów do Elfów: długowieczność, podobną budowę ciała (mężczyźni bardziej umięśnieni, a kobiety hojniej obdarzone przez naturę), brak zarostu u mężczyzn, rozmaite kolory tęczówek, wydłużone, ostro zakończone uszy. Drowy są silniejsze niż Elfy i zdecydowanie od nich wytrzymalsze. Rysy ich twarzy są mocniejsze. Pierwsze co rzuca się w oczy to ich czarna skóra oraz najczęściej długie, białe włosy. Dodatkowo skóra każdego Mrocznego Elfa jest bardzo wrażliwa, dzięki czemu wyczuwają oni każdy, nawet delikatny wstrząs lub podmuch w swoim najbliższym otoczeniu. Trudno ich zaskoczyć. Intensywniej reagują na każdy dotyk. Mroczni doskonale widzą w ciemności, ale dużo słabiej za dnia.

2. Historia rasy

W swym pierwotnym Sferrum Drowy prężnie rozwijały swoją kulturę i naukę, które pomagały im przetrwać w ciężkich warunki tam panujących. Były to istoty inteligentne, pracowite i żywiołowe, jednak w głębi ich serc tliła się iskra zawiści i porywczości, przez co Drowy ściągnęły na siebie zainteresowanie Neuwrath. Prastara rasa obudziła w Drowach cechy, które wcześniej były uśpione, zaczęły wybuchać konflikty, wojny, które doprowadziły rasę na skraj zagłady. Jednak Neuwrath mieli inne plany wobec tak świetnie zapowiadających się podopiecznych. Wysłali do Drowów jednego ze swoich przedstawicieli, który ukazał im swą boską postać. Drowy nazwały go Vhaeraunem i po dziś dzień czczą jako jedynego i prawdziwego Boga. Vhaeraun pomógł Drowom uciec z ich macierzystego Sferrum, które chyliło się ku zagładzie, nauczył nieufności wobec obcych i szacunku dla swojej krwi i rodziny. W 4995 roku przed powstaniem Cesarstwa Drowy trafiły do Fallathanu gdzie zasiedliły system jaskiń, w którym urządziły swoje miasto i nazwały Podmrokiem. Większość Drowów mieszka tam przez całe życie, nieliczni jednak wybierają życie na powierzchni przez co narażają się na ostracyzm ze strony swoich pobratymców. W skalnym mieście ponownie rozkwitła kultura Drowów, która tym razem oparta została o nienawiść, niegodziwość, nieprawość i podstęp. Umacniani w złym nastawieniu do świata zewnętrznego przez zasady swego boga, wciąż trzymali się z dala od innych istot, nie pozwalając im zbliżać się zbytnio do swej siedziby. Rytualne mordy, które stały się z czasem obowiązkiem każdego z ciemnoskórych, sprowadzały je coraz niżej w hierarchii istot zamieszkujących Fallathan.


3. Wskazówki dotyczące odgrywania

Rasę określa się mianem aroganckiej, egoistycznej i zadufanej w sobie, niezwykle dumnej i butnej. Są nieprzewidywalni. Wśród Mrocznych obserwuje się zachowania dewiacyjne i zboczenia maści wszelakiej. Są bardzo podatni na wszelkie uzależnienia, czerpią przyjemność z wielu zakazanych i moralnie wątpliwych rozrywek. Z pewnością ceni się spryt i pomysłowość Mrocznych. Są bardzo dobrzy w planowaniu, zastawianiu pułapek i graniu na uczuciach. Dość szybko się uczą. Ich główną wadą jest przesadne mniemanie o sobie.

W hierarchii Drowów to kobiety stoją wyżej od mężczyzn i traktują samczą część społeczeństwa z góry. To one sprowadzają na świat potomstwo, a co za tym idzie dają siłę całej rasie. Mają prawo wyboru partnera, niejednokrotnie tworzą całe haremy. Lubią bawić się uczuciami. Spiski i intrygi to coś w czym się doskonale sprawdzają. Mężczyźni są odważni i silni fizycznie, więc stanowią siłę roboczą, pracując najciężej. Wręcz przesadnie dbają o swoje ciała. Są słabsi psychicznie niż kobiety i łatwo poddają się manipulacjom, chociaż potrafią wodzić za nos przedstawicieli innych ras. Muszą walczyć między sobą o względy partnerek.
Ponieważ jedną z najważniejszych spraw w życiu Drowa jest kult Vhaeraun, wyznanie ma również wpływ na wygląd drabiny społecznej. Wyróżnia się dwie podstawowe profesje:
Zamaskowani – kapłani i kapłanki, tworzą najwyższą warstwę społeczeństwa Drowów. Wysoko wyspecjalizowani kaci i oprawcy.
Krwiopijcy – bojownicy świątynni, szanowani w społeczeństwie jako nieustraszeni obrońcy kasty kapłańskiej.
Ogół szlachty Mrocznych Elfów nazywany jest Sil’in. Bezpośrednim wyznacznikiem pozycji danego rodu wśród reszty szlachciców jest liczba zamaskowanych i krwiopijców, która wyszła z tego domu, by służyć Vhaeraunowi. Im rodzina bardziej zaangażowana w sprawy religijne, tym większy prestiż zyskuje.

Aktualnie Drowy posługują się głównie językiem wspólnym, jednak starsi, którzy pozostali w Podmroku, używają najczęściej rodzimego języka. Jedynym bóstwem Mrocznych jest Vhaeraun. Ofiarował on im swą opatrzność na powierzchni Fallathanu w zamian za pewne poświęcenie. Obowiązkiem wiernych jest składanie ofiar podczas Święta Krwi, które odbywa się raz w roku. Mroczne Elfy podążają tego dnia do świątyni poza miastem. Ceremonię przeprowadza najwyższy kapłan Zamaskowanego Pana dedykując mu pożywkę z odebranych dusz. W akompaniamencie śpiewu każdy Drow upuszcza do basenu krew ze swej ofiary, którą następnie ma się napoić Vhaeraun. Ci, którzy nie spełnią tego wymogu stają się słabsi, tracą pozycję społeczną, aż w końcu zostają wyparci przez silniejsze jednostki. By wypełnić swoje powinności Drow ucieknie się do każdej metody, niezależnie od tego czy jest to walka z wykorzystaniem zabójczej techniki czy uderzenie magią w przeciwnika. Z rozmysłem wybierają najskuteczniejszą broń. Często oddają się praktykom czarnoksięskim, prowadzą też badania nad zewnętrznym wymiarem.


Autor: Sigyn, Anarchia, Quile
Poprawki: Laivath, Thoran
Korekta: Thaian

Wróć do strony głównej