Kopalnia Żelaza – Ungor Barhk

Przeglądano 1612 razy

1. Położenie lokacji: Careogród, Skaliste Ziemie2. Opis lokacji:
Kopalnia Żelaza Ungor Barhk to jedna z najstarszych budowli tego typu w Królestwie Careogrodu. Obecnie pieczę i władzę sprawuje nad nią Król Spod Góry. Ku zaskoczeniu wszystkich, nie należy do kopalń głębinowych, sięgając zaledwie do 150 metrów w głąb masywu. Po przejściu 50 kroków od wejścia natrafia się na ogromną naturalną jaskinię, z której dalej prowadzą trzy główne tunele. Są one początkiem wielu odnóg, tworzących sieć podziemnych labiryntów, sztolni, ślepych zaułków i ukrytych przejść. Główna grota spełnia wiele zadań, od rozładunku urobku, przez magazynowanie, po jego wstępną obróbkę, sortowanie i czyszczenie. W Ungor Barhk wykorzystuje się największe zdobycze krasnoludzkiej inżynierii w zakresie górnictwa i wydobycia, począwszy od drążenia tuneli, na transporcie skończywszy. Warto wspomnieć o zewnętrznym kompleksie, który jest równie ważny, co sama kopalnia. Znajduje się tu kilka dużych warsztatów hutniczych. Do rozgrzewania pieców stosuje się węgiel kamienny, którego spore pokłady odkryto w odnogach pierwszego korytarza od lewej patrząc od wejścia. Nie zapomniano o budynkach socjalnych dla górników i rzemieślników, a brakujące pomieszczenia wykuto w skale. Kopalnia ma olbrzymie znaczenie strategiczne i gospodarcze, dlatego też zbudowano koszary, w których stacjonuje spory odział Stalowych Piechurów i Kuszników. Mieści się w nich zbrojownia, stajnia, kuźnia i warsztaty naprawcze. Dodatkowo, cały ten zewnętrzny kompleks otoczono potężnym i szerokim murem obronnym, przylegającym do zbocza górskiego. Na linii jego długości, znajdują się cztery baszty, dwie na rogach i dwie kolejne, sąsiadujące z bramą wjazdową. Na wieżach, prócz mniejszych wersji katapult, usytuowano stanowiska obserwacyjno-sygnalizacyjne. Stalowa brama otwierana jest tylko na czas wjazdu i wyjazdu karawan. Na całej długości muru znajdują się otwory strzeleckie dla kuszników i obsługi balist. Każdy podziemny tunel w kopalni wykuty jest w skale, a dodatkowo podparty drewnianymi belkami zapobiegającymi zawaleniu się go. Poza tym w głównych korytarzach znajdują się szyny, po których w specjalnych wózkach dostarczane są bryły rudy żelaza do głównej jaskini. W tej naturalnie powstałej pieczarze znajdują się proste maszyny wykorzystywane do oczyszczania tego minerału z brudów. Dzięki dużym zasobom naturalnym tego bogactwa oraz coraz doskonalszym technikom wydobycia i obróbki tego cennego kruszcu przewiduje się, że jeszcze długo posłuży Krasnoludom. Wszelkie zapasy żywności i wody dostarczane są raz w tygodniu na kilkunastu wozach.

3. Historia lokacji:
Złoża żelaza zostały odnalezione tutaj w 1270 NE. Natomiast sama kopalnia została założona oficjalnie dopiero 5 lat później i właśnie ta data oznacza jej otwarcie. Najpierw postanowiono rozpocząć próbne wydobycie, a odkrywszy, że posiada ona trzy spore żyły żelaza, rozpoczęto budowę trzech głównych korytarzy, których wydrążenie trwało kilkadziesiąt lat. Kolejne kilka lat zajęto urządzanie głównej komory. Przystosowywanie jej do tymczasowego zamieszkania dla górników, rzemieślników i straży stanowiącej ochronę. Następne lata spłynęły na zagłębianiu się w górę oraz budowaniu bocznych tuneli. Warto jeszcze wspomnieć, że Furin w roku 4650 mianował na zarządcę tego miejsca Ymira Arau Nala. Natomiast rok później wysłął tam jako Dowódcę Straży Thaina Arau Aglanda. Kopalnia funkcjonuje po dzień dzisiejszy, udoskonalając wciąż techniki wydobywania i obróbki tego minerału.

4. Lista mieszkańców/NPC, którzy ją zamieszkują:
- Górnicy – 120
- Straż – 60 (uzbrojona w pełne zbroje, duże tarcze oraz jednoręczne topory stanowiąca mur i ochronę dla tych stojących za nimi i szyjących do napastników z kusz, stanowią eskortę górników przed napaścią stworów we wnętrzu kopalni)
- Żołnierze – 600 (w tym kusznicy, obsługa katapult i balist oraz Gabli Inbar)
- Rzemieślnicy – 60
- Ymir Arau Nala – Nadzorca Kopalni
- Thain Arau Agland – Dowódca Straży

5. Lista stworzeń oraz roślin, jakie można tam napotkać:
Fauna:
- Kretoszczur
- Kryształowy Skorpion
- Krysztalon
- Kopacz
- Stukoszczet (niewiele)
- Stalaktor
Flora:
Rośliny te można spotkać tuż przy wejściu do kopalni oraz w jej pobliżu.
- Avinnanta
- Motylnik Błękitny (rzadko)

Autor: Adelgar

Wróć do strony głównej