Magia życia

Przeglądano 3034 razy

Magia życia wraz z magią śmierci ukształtowały się jednocześnie na terenach obecnego Cesarstwa. Ta szkoła magiczna skupiała się na niesieniu pomocy i wspieraniu wiernych. Została rozwinięta do swej obecnej formy przez różne kulty i społeczności, zamieszkujące rozległe tereny obecnego Cesarstwa. Z początku magia ta była domeną szamanów i znachorów. Dopiero wraz z rozwojem cywilizacji i powstaniem potężnych miast, wioskowi szamani przeobrazili się w kapłanów, zarządców wielkich świątyń i przewodników duchowych dla wszystkich wiernych, przybywających nieraz z odległych terenów. Nadal jednak, magię tę stosuje wielu znachorów i szamanów, łącząc ją z innymi szkołami, by jak najlepiej służyć osadom i małym społecznościom, którym przewodzą w sprawach duchowych. Magia ta osiąga szczyty swych możliwości, gdy jest wykorzystywana by nieść pomoc, leczyć rany, zdejmować klątwy czy pozbywać choroby. Mylnym jest jednocześnie założenie, iż osoba praktykująca ten typ magii, jest bezbronna. Energia, którą wykorzywstują znachorzy, szamani czy kapłani może mieć także zastosowanie ofensywne (tak jak światło pochodni które choć pomaga, może także oślepić, gdy zbliżymy się zbyt blisko jego źródła).

Wróć do strony głównej