[O] Hrabstwo Loandria

Przeglądano 1324 razy

1. Położenie lokacji:


Cesarstwo -> Sorvest -> Księstwo Czerwonej Róży

2. Opis lokacji:


Zachodnią część Księstwa Czerwonej Róży stanowi Hrabstwo Loandrii graniczące na północy z Księstwem Złotego Feniksa, od wschodu z Hrabstwem Sommran, a od zachodu zaś z Księstwem Vanth. Południową, naturalną granicę stanowi rzeka Serpen. Klimat umiarkowany sprzyja rozwojowi gospodarczemu.


3. Historia lokacji:


Hrabstwo to powstało w 4271 roku. Założono je niedługo po nadaniu nazwy Księstwu Czerwonej Róży. Powierzone zostało ono przez Diuka, Pavayowi Covington, który odznaczył się odwagą w wojnie z Draakarami, później zaś zasłużył także pomocą dla Diuka przy nadanych mu ziemiach. Z racji, iż Loandria od zawsze odznaczała się wyjątkowo płodną ziemią i dobrze rozwiniętym rolnictwem zapewniało to jej mieszkańcom w miarę dostatnie życie, a władcom pomysł na zagospodarowanie terenu. Z tejże racji także podczas okupacji daakarskiej ziemie te były mocno eksploatowane. Rządzący wykorzystywali walory pobliskich ziem i sporo inwestowali w okoliczne uprawy, co przyczyniło się do wzbogacenia, a co za tym idzie również poszerzenia tych terenów.
Od 4361 roku zwierzchność nad tymi ziemiami, w imieniu Cesarza, sprawuje Hrabia Valgart Covington.


4. Lista NPC, którzy ją zamieszkują:


Miano: Valgart Covington
Rasa: Człowiek
Wiek: 40 lat
Charakter: Praworządny Dobry
Specjalność: Wojskowość
Profesja: Oficer
Zajmowane stanowisko: Hrabia Loandrii
Historia postaci:
Narodził się w roku 4328, jako syn Sigmunta Covingtona. Już od najmłodszych lat pretendował do przejęcia, po swym ojcu, pieczy nad tymi ziemiami. Już jako młodzieniec odznaczał się mądrością i roztropnością, a także siłą. Bogowie obdarzyli go wszystkimi przymiotami cechującymi dobrego władcę. Takim też jest panem dla swych ziem: jego charakter bardzo pomaga mu w zdobywaniu poważania wśród osób, z którymi obcuje. Valgarta cechuje zarówno szlachetność, jak i bezstronność, dzięki czemu przysparza sobie zaufania wielu osób. W wieku 33 lat, po śmierci swego ojca, jako najstarszy syn, przejął jego obowiązki. Urząd hrabiego piastuje on do dnia dzisiejszego.

5. Rośliny i zwierzęta:


Flora:
- Typowa dla Księstwa Czerwonej Róży
- Błękotnica bagienna
- Kudeks
- Bulwiak Wodnisty

Fauna:
- Typowa dla Księstwa Czerwonej Róży
- Zmora
- Gluon

6. Koszt lokacji:


Brak

7. Typ lokacji:


Lokacja ogólnodostępna.

8. Autor:

Cercey Le Courteur, Vergis Le Courteur, Reinen

Wróć do strony głównej