[O] Hrabstwo Sommran

Przeglądano 1393 razy

1. Położenie lokacji:

Cesarstwo -> Sorvest -> Księstwo Czerwonej Róży

2. Opis lokacji:


Hrabstwo Sommran jest wschodnią częścią Księstwa Czerwonej Róży. Leżącą na południe od Księstwa Złotego Feniksa, przylegającą do Granicy Trzech Światów oraz Południowej Granicy. Krajobraz Księstwa to w większości łąki, pola uprawne i łagodne wzgórza. Klimat zaś sprzyja uprawom winorośli, a co za tym idzie - produkcji wina, głównie białego.

3. Historia lokacji:


Według zapisków w 4170 roku za zasługi na rzecz Cesarstwa, przy aprobacie pomniejszych rodów, ziemie zostały powierzone jednemu z zamieszkujących te tereny szlachciców - Advikowi Herdesowi. Jego ród pełnił nad nimi zwierzchnictwo przez kilka pokoleń. W 4270 roku równo sto lat po nadaniu ziem zostały one, wspólnie z sąsiadującą Loandrią, wcielone do Księstwa Czerwonej Róży. Ówczesny potomek Advika, Meril Herdes miał zaledwie 11 lat. Jego ojciec zginął w trakcie wojny. Matka z kolei, z uwagi na nieobecność męża, podupadła psychicznie na zdrowiu, stając się tak dewotką, jak i szalenie nadopiekuńczą rodzicielką względem Merila. Wiązało się to z całościowym i surowym podporządkowaniem życia dziecka boskim prawom, choć tak naprawdę ciężko określić kogo wyznawała. Zdawała się czerpać z wszelkich znanych, nierzadko sprzecznych sobie wiar, dodając zawsze coś od siebie. Do tego miała obsesyjną troskę o życie i zdrowie swojego potomka. Ta sytuacja przekładała się na całkowitą destabilizację gospodarki oraz dyplomacji hrabstwa. Mając to na uwadze Tihob Vudam wyznaczył namiestnika - Wiktora Foshe, który sprawnie pokierował sprawami Sommranu. Zazdrosna Natalia Herdes z biegiem czasu zaczęła oskarżać namiestnika o to, że chce pozbawić dziedzictwa jej syna oraz że jest heretykiem. Jej psychoza pogłębiła się do tego stopnia, że postanowiła zorganizować zamach na życie Fosha. Ten jednak skończył się niepowodzeniem. Zdruzgotana Natalia zdecydowała się na wymyślony przez siebie rytuał, w którego trakcie złożyła w ofierze młodego Merila, chcąc napełnić jego ciało boską mocą. Rytuał nie przyniósł pokładanych w nim efektów. W konsekwencji, był on przyczyną śmierci Merila. Po tym zdarzeniu nie ma żadnych zapisków, co stało się z Natalią. Według podań pogrążona w szaleństwie zaszyła się w jednym z lasów, gdzie jej niespokojna dusza błąka się po dziś dzień, inni zaś twierdzą, że powiesiła się, a jej ciało spoczywa na jednym z wiejskich cmentarzy, pochowane przez okolicznych chłopów. Niemniej jednak od roku 4272 roku hrabstwem Sommran włada po dziś dzień ród Foshów, któremu oficjalnie nadano je w roku 4300.

4. Lista NPC, którzy ją zamieszkują:


Miano: Dilcerion Foshe
Rasa: Człowiek
Wiek: 38 lat
Charakter: Prawdziwie neutralny
Specjalność: Armia
Profesja: Wojskowy
Zajmowane stanowisko: Hrabia Sommranu
Historia postaci:

Ten jakże enigmatyczny osobnik przyszedł na świat niecałe 40 wiosen temu. Wychowywał się on i dorastał w zamożnej rodzinie Foshe'ów. Już od najmłodszych lat był kształcony do pełnienia, przeznaczonego mu urzędu. Rodzice chcieli uczynić zeń niezwykle światłą osobę, która sprostałaby zadaniu, jakie przed nią stało. Jego przyszłość przesądzona była już niemalże od jego poczęcia. Miał on pójść w ślady swego ojca i pełnić zaszczytną funkcję hrabiego Sommranu. Tak też się stało: wykonuje on to zajęcie z należytą starannością. Mimo swej niezbyt towarzyskiej osobowości i uwielbieniu alienacji bardzo dużo udziela się on społecznie i działa na rzecz ludzi, nad którymi sprawuje zwierzchność.

5. Rośliny i zwierzęta:


Flora:
- Typowa dla Księstwa Czerwonej Róży
- Sambic
- Krwawnik pospolity

Fauna:
- Typowa dla Księstwa Czerwonej Róży
- Ślimoryj
- Ryś Fallathański
- Krenshar

6. Koszt lokacji:

Brak

7. Typ lokacji:


Lokacja ogólnodostępna.

8. Autor:


Cercey Le Courteur, Vergis Le Courteur, Reinen

Wróć do strony głównej