Śmierć, okaleczenie lub aresztowanie postaci w FG

Ostatnia edycja: 2021-10-19 18:20:23

W Opowieściach Fabuły Głównej (sesjach oraz eventach FG) możliwe są rozmaite następstwa fabularne dla uczestniczących postaci - również negatywne, takie jak aresztowanie, trwałe okaleczenie, bądź śmierć. Następstwa te mogą jednak zaistnieć wyłącznie na opisanych poniżej zasadach:

1. W FG nie ma możliwości bezpośredniego zabicia lub trwałego okaleczenia jednej postaci gracza_ki przez inną (chyba że prowadząca daną postać osoba zgłosi na pw MG prowadzącemu_cej sesję chęć okaleczenia/uśmiercenia swojej postaci). Jeśli jakaś postać podejmie taką próbę, narracja będzie poprowadzona tak, by było to niemożliwe. Postać oczywiście może takie próby podejmować, jeśli jest to zgodne z lore (np. wynika z opisu rasy) lub jej indywidualnego charakteru, lecz nie będzie możliwości powodzenia takiej próby. Oznacza to też, że nie będą wykonywane rzuty - próba będzie automatycznie nieudana.

2. FG śmierć postaci jest możliwa, gdy zdecydują o tym rzuty - a więc tylko w akcjach, na które rzuty będą wykonywane. W praktyce najczęściej będą to rzuty na akcje podejmowane przez NPCe bądź jakieś zjawiska fizyczne (np. działanie pułapki). Śmierć postaci w FG zawsze będzie jednak ostatecznością i nawet w sesjach wysokiego ryzyka nie będzie o nią łatwo.

3. Również postacie graczy_ek sprawujące określone funkcje związane z jakimś rodzajem władzy, np. należące do straży, wojska bądź Inkwizycji (w efekcie wybrania takiej profesji dla postaci) będą miały ograniczone możliwości wpływania na pozostałe postacie w sesji. Nie będą mogły (bez zgody osoby prowadzącej daną postać wyrażonej w pw do MG) ich zabić, ranić czy aresztować, by w ten sposób uniemożliwić im dalszy udział w przygodzie. Choć nadal, analogicznie jak przy zabijaniu, mogą takich działań próbować, jeśli jest to zgodne z lore bądź ich charakterem. Po prostu próby te zakończą się automatycznym niepowodzeniem wyrażonym w adekwatnej narracji. Zabić, ranić czy aresztować postać mogą dopiero NPCe prowadzone przez MG.

WYJĄTEK od tej zasady ma miejsce w sytuacji, jeśli dana postać gracza_ki jest oficjalnie (w FG) poszukiwania przez jakieś władze - np. straż lub Inkwizycję. Wówczas osoba prowadząca adekwatną postać (należącą do straży lub Inkwizycji), będzie mogła dokonać aresztowania (ale nie zabicia) takiej postaci.

Nie oznacza to jednak, że obecność w sesji postaci strażnika_czki bądź inkwizytora_ki nie ma znaczenia dla dobrostanu pozostałych postaci. Jeśli dana postać sprowokuje czymś inną - niezależnie, czy prowadzoną przez gracza_kę, czy MG, powinna w każdej sytuacji przewidywać tego konsekwencje, które mogą logicznie i zgodnie z lore zaistnieć w sesji. 

Czyli "tak po prostu" postać gracza_ki będąca np. strażnikiem, nie aresztuje drugiej postaci, ale jeśli na oczach tego strażnika ta druga postać będzie łamała prawo, może ponieść konsekwencje w sesji - z aresztowaniem włącznie - tyle że przez NPCa, który pojawi się w narracji MG (jako zgodna z lore i logiczna konsekwencja). Podobnie np. osoba prowadząca dzikiego maga w sesji z inkwizytorem może zakładać, że nic poważnego nie spotka jej postaci ze strony tego konkretnego inkwizytora, ale już powinna liczyć się z tym, że jeśli inkwizytor odkryje, że ma do czynienia z dzikim magiem, to dowie się o tym Inkwizycja i może to mieć (różne) następstwa fabularne w FG dla tej postaci. Warto więc akcje swoją postacią podejmować, logicznie przewidując ich możliwe konsekwencje w lore gry.

Wróć do strony głównej