Mieszanie się ras.

2020-08-17 02:56:03

W Fallathanie znane są częste przypadki mieszania się ras między sobą. Osoba pochodząca z mieszanego związku dziedziczy wszystkie zdolności i większość cech wyglądu po matce, zaś po ojcu dziedziczy wszystkie zdolności i niektóre cechy wyglądu.

Odziedziczone cechy oraz zdolności rasowe zostają lekko stępione co skutkuje karą do rzutów przy wykorzystaniu danej zdolności lub cechy o 100 punktów. Zdolności rasowe, których działanie rozłożone jest w czasie tracą 10% swojej mocy. Jeśli zaś zdolności rasowe odnoszą się do wyglądu a pochodzą od ojca to nie mogą być wykorzystywane przez potomka.

Mieszańcy mogą mieszać się z innymi rasami nadal, ale są wtedy traktowani jakby byli członkami rasy matki. Czyli jeśli matka pochodzi ze związku Elfa (matka) i Człowieka (ojciec) to gdy zwiąże się z Drowem to potomek będzie miał cechy dominujące Elfa. Dalsze mieszanie się nie wpływa na cechy i zdolności rasowe potomków.

Grupy ras, które mogą się mieszać miedzy sobą:

1) Ludzka
Człowiek
Elf
Drow
Ork

2) Krasnoludzka
Krasnolud
Gnom
Hobbit
Goblin

Bez możliwości mieszania
Jaszczur (jaszczurki)
Leonid (koty)
Centaur (konie)
Nag (węże)
Haressdren (smoki)
Kobold (koboldy?)
Driada (dzieworództwo)

 

Wróć do strony głównej