Uwaga! Gra tymczasowo wyłączona - przygotowania do Nowej Ery i nowej przygody! - Zapraszamy na Discord

Homana

Przeglądano 2541 razy

1. Położenie lokacji: Państwo: Irimgard, Księstwo: Theneria2. Opis lokacji:
Homana nie jest zwykłym miastem, jakie powstaje w wyniku swobodnego osiedlania się nowych mieszkańców. Budowano ją według ściśle według zaleceń strategów i stworzono z niej istną fortecę, postawioną na skałach przy Rzece Błękitnego Kła. Próżno szukać tutaj jakiegokolwiek nieładu, braku porządku czy czegokolwiek, czego ułożenie i projekt nie zostały uprzednio gruntownie przemyślane.
W całym mieście czuć bijącą zewsząd dyscyplinę, surowość i dumę wojowników. Nawet domy mieszkalne ułożone są w szeregi, przylegają do siebie, a ich dachy są niemal płaskie, by w razie ataku, łucznicy mogli potraktować je jako stanowiska strzeleckie i sprawnie poruszać się nad głowami walczących. Niektóre budynki posiadają dodatkowe, mniejsze wieżyczki, które stanowią kolejne pozycje strzeleckie. Mury również potężnie ufortyfikowano - co kilkadziesiąt jardów wznoszą się potężne wieże, zbudowane na planach kwadratów, a z ich szczytów spoglądają na miasto i jego przedpole skorpiony oraz balisty. W głębi Podgrodzia swoje miejsca znalazły liczne stanowiska terbuszy oraz platformy przystosowane do lądowania na nich Gryfów.
Budownictwo Irimgardzkie słynie z oszczędnych ozdób, których prawie w ogóle nie widać na budynkach Homany. Jedyne „upiększenia”, jakie tutaj można znaleźć to liczne posągi, przedstawiające Tiliona, Masziela, wielkich bohaterów i sławnych wojowników, oraz króla i Pradawnych. Mimo pewnej surowości miasta, nie można mu jednak odmówić nowoczesności, bowiem posiada ono akwedukt i system kanałów, którego nadziemna część dostarcza wodę pitną, natomiast ta wkopana pod brukowane ulice odprowadza nieczystości oraz nadmiar deszczówki. Aby zrealizować te założenia, rzemieślnicy z Irimgardu opracowali specjalne, metalowe płyty z wydrążonym otworami, które są położne na wejściach do podziemnej części kanalizacji.

Dzielnica Portowa
Dzielnica ta posiada mały port od strony Rzeki Błękitnego Kła i jest wysunięta najbardziej na północ. Znajdują się tutaj prawie wyłącznie magazyny i budynki obronne. Sama rzeka została pieczołowicie zabezpieczona przed atakiem - ponad staję w górę i w dół nurtu nie ma możliwości zwodować niczego, co zanurza się na stopę pod powierzchnię wody, bowiem przy brzegach wbito wysokie pale, które zatopią każdą łódź, która nie płynie ściśle wyznaczoną trasą. Dodatkowo do doku można wpłynąć tylko wtedy, gdy przy pomocy specjalnych zapór spiętrzy się poziom wód w rzece. Dzięki takim rozwiązaniom miasto zostało niemal zupełnie zabezpieczone od strony rzeki.
W dzielnicy znajdują się łącznie trzy bramy: Brama Wodna (jedna z trzech zewnętrznych bram) od strony rzeki, Brama Ranna, prowadząca do Dzielnicy Mieszkalnej, oraz Brama Wieczorna, przez którą prowadzi przejście do Dzielnicy Świątynnej. Dwie ostatnie bramy biorą swoje nazwy od zwyczajów straży - przy Bramie Rannej żołnierze z dziennej zmiany z reguły rozpoczynają swój pierwszy, poranny obchód, a ostatni zwykle kończą nad Bramą Wieczorną.

Dzielnica Mieszkalna
To właśnie tutaj swoje siedziby mają średnio zamożni mieszkańcy miasta. W tej dzielnicy można znaleźć też warsztaty wszelakich rzemieślników, w szczególności tych parających się kowalstwem czy płatnerstwem. Dzięki krasnoludzkim robotnikom, którzy wsparli swoim kunsztem budowę Homany, w skałach, na których wznosi się ta dzielnica udało się wydrążyć kilka kanałów i grot, w których znajdują się między innymi miejscowe huty i inne pracownie rzemieślnicze im pokrewne wraz z systemem wentylacji opartym na kilkunastu kominach, mających odprowadzać opary i dym. W Dzielnicy Mieszkalnej został również umiejscowiony szpital Masziela, stanowiący jej centralny punkt.
Budynki w tej dzielnicy, mimo iż równie surowe niż pozostała część miasta, są oczywiście bardziej okazałe niż te z Podgrodzia. W dalszym jednak ciągu przeważają tutaj kamienice, które tworzą zwarte szeregi i uliczki, o ile tylko ułożenie skalnego podłoża na to pozwoliło. Z racji obecności w tej dzielnicy wielu różnych rzemieślników, stała się ona również centrum handlowym miasta. Liczne sklepy oraz dwa obszerne targi pozwalają zaopatrzyć się tutaj w najlepsze produkty z całego Irimgardu.

Dzielnica Świątynna
Jak sama nazwa mówi, życie tej części miasta koncentruje się wokoło świątyń, a konkretnie - Wielkiej Świątyni Thiliona oraz Świątyni Masziela. Znajduje się też w niej największa liczba posągów i statui przedstawiających Pradawnych. Lwią część mieszkańców tego obszaru Homany stanowią kapłani, którzy czuwają nad życiem duchowym Irimgardczyków.
W jednym z rogów dzielnicy, niemal przy samym wewnętrznym kręgu murów, wznosi się wysoka, masywna wieża z czarnego, ciosanego kamienia. Jej ściany są tak gładkie, iż wielce wątpliwym jest, czy są one efektem pracy jakiegokolwiek rzemieślnika. To właśnie tutaj znajduje się siedziba Tajemnej Rady Siedmiu - jedynej, ograniczonej liczebnie organizacji, która ma prawo w swych szeregach zrzeszać magów na terenie całego państwa.
Warto również dodać, iż jedynie przez Dzielnicę Świątynną lub Wojskową można dostać się do Dzielnicy Królewskiej.

Dzielnica Wojskowa
W jej obrębie mieści się rozbudowany kompleks wojskowy, na który składają się koszary, strzelnica, Irimgardzka Akademia Wojskowa i olbrzymi plac ćwiczebny. W murach dzielnicy zakwaterowani zostali również najbliżsi członkowie rodzin wojskowych niższych stopniem (wysocy rangą dowódcy posiadają najczęściej kamienice w Dzielnicy Mieszkalnej). Przy każdej z bram, które prowadzą do dystryktu wojskowego, po obu stronach brukowanej drogi ustawiono "strażników" - posągi wielkich wojowników, które w sposób symboliczny niestrudzenie i nieprzerwanie bronią męstwa oraz siły miasta.
Po przeciwnych stronach kompleksu wojskowego można odnaleźć siedziby dwóch czołowych wojskowych zakonów królestwa - Argielitów i Jaszelitów. Budynki te są do siebie bliźniaczo podobne i zamknięte dla oczu osób postronnych. Oba ugrupowania cenią sobie dyskrecję dotyczącą szkolenia swoich „podopiecznych”, dlatego obie posiadłości otoczone są niskim murem, a do środka prowadzą solidne drewniane bramy (po jednej dla zakonu), które są strzeżone dzień i noc przez zmieniających się strażników, wybranych spośród obecnych rezydentów.
Przy bramie prowadzącej do Dzielnicy Królewskiej można dostrzec jeszcze jeden ufortyfikowany budynek - Siedzibę Gildii Bohaterów. W jej skład rekrutowani są wybitni, odznaczeni wojownicy, którzy gotowi są podjąć się specjalnych i trudnych misji w imię króla i honoru. Każdy może zgłosić się do przedstawicielstwa owej organizacji z prośbą o pomoc lub sprawiedliwość, a oni podejmą stosowne decyzje i działania, by takowej prośbie zadośćuczynić.

Dzielnica Królewska
Tutaj również nazwa wskazuje, jakie budowle zostały w niej wzniesione. Pałac władcy Irimgardu - Homana-Mujhar - jest najlepiej ufortyfikowanym miejscem w mieście. Sam w sobie stanowi małą twierdzę i ma za zadanie stanowić ostatnią linię obrony w razie szturmu na miasto. Wysokie mury i strzeliste, okrągłe wieże otaczają go ze wszystkich stron. Wąskie i wysokie okna, chociaż wykonane w ozdobny sposób, wyśmienicie nadają się do obsadzenia łucznikami. Potężna, żelazna brama strzeże wejścia do pałacu, którego ściany zewnętrzne wydają się mieć nieco groteskowy wygląd, bowiem pokryte są różowym barwnikiem. Wszystkie te szczegóły nie pozwalają pomylić pałacu z czymkolwiek nie tylko w obrębie miasta, lecz w całej prowincji Varia.
Tuż przed bramą Mujharu rozciąga się obszerny plac - Majhar. To właśnie na nim zbierają się wszyscy znaczący mieszkańcy miasta podczas różnych uroczystości czy obwieszczeń królewskich najwyższej wagi.
Jak już wcześniej zaznaczono - do centralnej dzielnicy miasta można dostać się wyłącznie przez bramy z północnego i południowego zachodu, stanowiące przejścia z dzielnic Wojskowej i Świątynnej.

Podgrodzie
Najobszerniejsza część miasta, otaczająca pozostałe dzielnice z trzech stron - wschodu, zachodu i południa. Sięga swoimi „ramionami” rzeki, zarówno ponad Dzielnicą Portową, jak i poniżej niej. Zamieszkiwana jest przez najbiedniejszą kastę społeczną miasta, jednak na jej terenie znajduje się największa ilość machin wojennych (terbuszy, stanowisk strzeleckich dla balist i skorpionów) ponieważ jest to również pierwsza linia obrony miasta, której obrońcy z pewnością nie oddadzą, bez okupienia choćby piędzi ziemi litrami krwi poległych przeciwników. Dwie bramy zewnętrzne ze wschodu i zachodu są silnie rozbudowane - każda posiada dodatkowe wieże oraz dwupoziomowe blanki. Budynki ustawione są tutaj według wysokości - najniższe przy zewnętrznym murze, a najwyższe przy wewnętrznym. Dzięki takiemu ustawieniu, każde stanowisko strzeleckie, na które wycofają się irimgardcy łucznicy ma przewagę nad poprzednim. Armia, która zechciałaby zająć chociaż tą dzielnicę, musiałaby liczyć się z ogromnym poświęceniem przy każdej uliczce, platformie czy wieży wzniesionej na terenie Podgrodzia.
Można tutaj również znaleźć pomniejsze targowiska, gdzie oczywiście próżno szukać materiałów i produktów z najwyższej półki, jednak znajdują się na nich wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Jeśli któregoś z mieszkańców Podgrodzia stać, by zaopatrzyć się w lepsze jakościowo dobra, musi udać się do Dzielnicy Mieszkalnej.

3. Historia lokacji:
Budowę miasta rozpoczęto w 4271 roku, kiedy powstało samo Królestwo Irimgardu, a zakończono prace czternaście lat później, co udało się osiągnąć tylko dzięki nadzorowi rasy Suli oraz pomocy Krasnoludów. Dopiero wtedy miasto stało się stolicą, a panujący wówczas król - Tarotus I Czcigodny - obrał je za swoją oficjalną siedzibę. Mimo wielu potyczek i wojen, jakie przez lata toczył Irimgard, Homana była tylko raz zagrożona i to już w dwa lata po zakończeniu jej budowy. Armia z Twierdzy Urr została jednak odparta i zdziesiątkowana, bowiem wrodzy dowódcy nie mieli wystarczającej wiedzy o rozplanowaniu miasta, przez co szturm był nieskładny i chaotyczny. Straty Irimgardu były w tej obronie minimalne, co znacząco wpłynęło na ostateczny wynik wojny.
Podczas wojny z Nacją, Homana nie została bezpośrednio zaatakowana, lecz odczuła skutki przetaczającego się przez kraj konfliktu. W roku 4305 wojska najeźdźców znalazły się w pobliżu, niszcząc okoliczne wioski, jednak nie podjęto szturmu. Po kilku tygodniach zagrożenie minęło, lecz mieszkańcy miasta długo jeszcze pamiętali o groźbie ataku nacjańskiej armii.
Jak dotąd Homana nigdy więcej nie została zaatakowana, stając się istnym symbolem żelaznej woli i nieustępliwości jej mieszkańców.

4. Lista mieszkańców/NPC, którzy ją zamieszkują:
- Tajemna Rada Siedmiu.
- Różnej rangi urzędnicy państwowi.
- Żołnierze różnej rangi oraz przedstawiciele zakonów Jaszelitów i Argielitów.
- Mieszkańcy.
- Rzemieślnicy, karczmarze, kuglarze, sztukmistrze i inne osobliwe postacie, jakie można uświadczyć w większości miast.


5. Lista stworzeń oraz roślin, jakie można tam napotkać:
Brak specyficznych stworzeń - jedynie szczury, myszy i inne miejskie szkodniki.


Autor:Ma'Arei
Konsultacje: Mikael

Artykuły w kategorii:

Nazwa Artykułu Przeglądano Ostatnia modyfikacja
Świątynia Tiliona w Homanie 1925 05-03-2015
Requiem 1449 13-03-2016

Wróć do strony głównej