Targowisko - ogłoszenia

2020-07-18 03:44:42

List gończy!

image

Kobieta rasy ludzkiej (choć są podejrzenia, że w jej żyłach płynie także elficka krew), znana jako Sewerynä Hämäryys. Opisywana przez świadków jako osoba średniego wzrostu, o czarnych włosach i ciemnych oczach, mocno kontrastujących z bladą skórą, pokrytą licznymi tatuażami o niewiadomej symbolice.

Z rozkazu królowej Ettariel Inglorion, władczyni Romen-Doru, Seweryna Hämäryys zostaje oficjalnie uznana za poszukiwaną listem gończym. Dotyczy to także wszystkich członków sekty, zwanej powszechnie „Puhdas Maalima”. Zostali uznani za osobników niebezpiecznych i działających wbrew najświętszemu prawu Romen-Doru.

Przestępcy winni są między innymi okrutnego morderstwa na obywatelce Romen-Doru, której ciało odnaleziono dnia 20 Asvarba 4365 roku, szerzenia propagandy przeciw rasie Elfów, oraz werbowania nowych członków do swojego barbarzyńskiego zgrupowania. Żaden z nich nie wykazał się skruchą, a sama Sewerynä Hämäryys niejednokrotnie publicznie wyrażała swoje przekonania na terenie Cesarstwa, nie kryjąc się z pogardą dla Elfów, czy chęcią - jak sama ponoć to określa - „oczyszczenia świata z wszelkiego plugastwa”.

W/w obecnie ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości i obowiązkiem każdego uczciwego obywatela jest dopomóc w ich schwytaniu, w imię spokojnej i uczciwej pracy całego naszego społeczeństwa. Każdy obywatel, który zna prawdopodobne miejsce pobytu wymienionych bandytów, powinien zawiadomić najbliższą jednostkę służb bezpieczeństwa, straż królewską, względnie osoby mogące przekazać te informacje właściwym organom.

Nazwisko zawiadamiającego nie będzie ujawnione.

Za dostarczenie wspomnianych informacji, które przyczynią się do pojmania poszukiwanej, władze zwiększają nagrodę w wysokości pięćdziesięciu tysięcy sztuk złotych monet na pół miliona sztuk złota.

Mieszkańców całego Fallathu uprasza się o wzmożoną czujność.

Ettariel Inglorion, władczyni Romen-Doru

 

//Autor: Calle Boryen [8325] Chika Speranza

Korekta: Astenna von Marvill [1103]

 

 


Ogłoszenia

 

image

 

Wróć do strony głównej