[P] Placówka Płomienia w Amarth

Przeglądano 1126 razy

1. Położenie lokacji:

Amarth, Asylium.

2. Opis lokacji:

Umiejscowiony w ścisłym centrum stolicy Amarth budynek należący do Płomienia, pełni dwojaką funkcję. Z jednej strony, będąc placówką polityczną Płomienia, stał się miejscem działania przedstawicieli Peth Maethor działających w tym regionie, schronieniem dla przyjaciół organizacji oraz siedzibą, gdzie w spokoju mogło dochodzić do spotkań z interesantami, mającymi sprawy do Naur Inis Birke. Z drugiej zaś strony pełni funkcję prywatnej szkoły, do której mogą uczęszczać tylko i wyłącznie młode Elfy. Stanowi miejsce kolekcjonowania pism oraz zwojów zawierających wiedzę naukową i dotyczącą kultur takich państw, jak chociażby Amarth czy Romen-Doru. Dzięki powiększaniu swojej biblioteki, placówka stara się wejść w posiadanie dzieł i pism naukowych.. Szczególnie z zakresu magii. Tutejsi magowie bardzo dbają o rozwój szkolnej biblioteki, często kupują interesujące dzieła, a część z nich wysyłana jest do Republiki, do głównej siedziby organizacji - Barad or Imloth. Jest to także miejsce przekazywania ideałów, związanych z dawnym Imperium Inis Birke.

Lokalizacja placówki podyktowana jest faktem,, iż Amarth uważany jest przez Płomień za kolejne z państw, na które Elfy miały ogromny wpływ i być może, jeden z elementów fundamentu potrzebnego, aby odbudować dawne Imperium.

Projektując to miejsce, starano się połączyć ze sobą architekturę typowo elfią, jak i elementy charakterystyczne dla Amarth. Podstawowym budulcem stał się kamień o ciemnej barwie, andezyt. Elementy ozdobne zaś wykonano z białego marmuru, dobrze komponującego się z obecnym dookoła śniegiem. Również drewno (drzwi oraz okiennice) pomalowano na ten kolor, choć udekorowano je jeszcze licznymi zdobieniami roślinnymi o czarnej barwie. Balustrady licznych balkonów oraz rynny również wykonane są w tan sposób, by bezpośrednio kojarzyć się z plątaniną pnączy, liści i kwiatów. Całości dopełniała ciemna dachówka pokrywająca strome dachy oraz liczne kominy, z których cały czas wydobywa się gęsty dym.

Placówka dzieli się na część wschodnią (niższą, dwukondygnacyjną) oraz zachodnią (wyższą, trzykondygnacyjną) W pierwszej znajduje się wyżej wspomniana prywatna szkoła, która posiada ponadto dobudowane wysokie skrzydło. Do tej części wchodzi się od ulicy, za pomocą ciężkich, dwuskrzydłowych drzwi, nad którymi napisano "Nost Ist" (Dom Wiedzy), oczywiście za pomocą elfiego alfabetu. Ową bramą wchodzi się do rozległego holu, z którego następnie można przejść do jednej z dwóch sal lekcyjnych, gabinetu, łaźni (wykonanej w stylu Romen-Dorskim) do biblioteki, czy też wejść na piętro - gdzie znajdują się pokoje sypialne dla nauczycieli oraz składzik.

Na szczególną uwagę zasługuje wyżej wymieniona biblioteka, umiejscowiona w dobudowanym skrzydle, cechującym się wysokim, łukowym sufitem. Oprócz składu zwojów, i czytelni, sala służy za wewnętrzny „ogród”. Chyba tylko Elfy mogły stwierdzić, że jest to niezwykle dobre połączenie – magowie z placówki dbają jednak należycie, by rośliny nie zaszkodziły tutejszym woluminom. Stosują do tego odpowiednie preparaty alchemiczne oraz zaklęcia. Ta osobliwa fanaberia powoduje, iż między półkami z woluminami wiją się korzenie oraz gałęzie młodych drzew, a pod sufitem zazieleniło się od liści. Światło w pomieszczeniu zapewniają wysokie kandelabry. Niektóre z konarów uformowane są w sposób pozwalający na nich siąść, co tworzy z nich doskonałe miejsca, często wykorzystywane przez czytelników, do przeglądania dzieł z różnych zakątków świata.

W szkole uczy się elfie dzieci wiedzy o kulturze i historii Laefar w Fallathanie, wedle oficjalnego kanonu ustalonego przez Orthor-gûl. Wpaja się im poczucie wyższości nad innymi rasami, przeświadczenie o tym, iż rasa Elfów powinna być władcami Sferrum. Opierając się o zasłyszane legendy, dotyczące Imperium Inis Birke, próbuje się wpływać na młode, chłonne wiedzy umysły. Przekazywanie takiej wiedzy ma na celu jedno - pozyskanie nowych zwolenników. Oczywiście kanon ustalony przez Orthor-gûl, ma niewiele wspólnego z rzeczywistym stanem.

Nie jest to jednak jedyne zagadnienie: w szkole naucza się też sztuk wszelakich, dialektyki, retoryki, języków obcych, geometrii, arytmetyki, astronomii, muzyki, filozofii czy teologii. Również rozwija się ich naturalny dar, ofiarowany im przez Athiel – Magię. W całości stawia się jednak nacisk na uczucie odrębności Elfiej rasy, jej wyjątkowość, a zarazem przygotowuje się ich do przyszłej roli, jaką widzi dla nich organizacja: powołania do przewodzenia. Dlatego też, istotną dziedziną nauki, z którą muszą oswoić się wszyscy młodzi absolwenci, jest polityka i dyplomacja. Oczywiście, nie jest to kanon popierany przez władze państwowe Amarth, acz nauczanie go nie jest niezgodne z prawem. Uczniowie muszą odprowadzać czesne, które wspomaga finansowanie placówki. W większości utrzymuje się jednak ze skarbca organizacji.

Część nauczycieli, oczywiście będących Elfimi magami, przybyło tutaj z Romen-Doru, a część stanowią mieszkańcy Amarth. Wspólnie opracowali system nauki i ze szczególną pieczołowitością nadzorują cały proces. Chociaż nadzorczynią i opiekunką szkoły jest Limanniel z Domu Tallaane, rektorką i osobą odpowiedzialną za samą edukację jest podlegająca jej Pelingildis z Domu Eida.

Zachodnia część budowli przeznaczona jest za to na placówkę polityczną Płomienia, podległą Carmirowi z Domu Harravel. Wchodzi się do niej podobnymi wrotami, jak do szkoły, z tym że po obu ich stronach wywieszono proporce przedstawiające Feniksa – symbol Płomienia Inis Birke. Pełni ona podobną rolę, jak podobne placówki w innych miejscach w Fallathanie. Na parterze trzypoziomowej kondygnacji znajdują się aż dwa biura oraz wystawny salon, przygotowany do witania gości oraz interesantów. Kolejny poziom to sypialnie, zarówno dla obsługi placówki, jak i gości Naur Inis Birke, którzy akurat zawitają do Asylium. Na ostatnim piętrze znajduje się zaś rozległe archiwum, w którym przetrzymywane są dokumenty, mapy oraz inne pisma.

Za budynkiem znajduje się niewielki placyk, który z racji wiecznej zimy panującej w Kraju Zamieci, stale okryty jest śniegiem. Znajduje się tam jednak kilka ławek, które skrupulatnie są odśnieżane, oraz zamarznięte jeziorko, na którym można pojeździć na łyżwach. Jest więc miejscem chętnie odwiedzanym przez dzieci, w przerwach od nauki w szkole.

3. Historia lokacji:

Budynek należąc do zabudowy centrum stolicy, może poszczycić się dość długą historią i pokaźną listą właścicieli. Jego fundatorem była rodzina Melleth, znana z praktykowania magii Życia oraz Natury, wykorzystująca ją do eksperymentów botanicznych. Stąd też, już od samego początku były tutaj pomieszczenia przeznaczone dla hodowli roślin, tworzących wewnętrzne ogrody. W kolejnych latach dom przechodził w ręce głównie ludzkich handlarzy, a sama kamienica bardzo często pełniła rolę sklepu i magazynów. Księgi zawierają takie nazwiska jak Nauretowie (niegdyś duży, dzisiaj jednak wymarły ród kupiecki), Borringtonowie (familia niziołków), Dartowie (ludzka arystokracja), oraz szereg innych, mniej znaczących i znanych. Za czasów przekształcenia kamienicy w magazyn handlowy, doszło do pożaru, po którym to budynek był nie używany przez kilka kolejnych lat, poświęconych na odbudowę.

Zanim budynek został wykupiony przez organizację, znajdowała się tutaj inna prywatna szkoła magii – którą założono wkrótce po pożarze i odbudowie – prowadzona przez kobietę zajmującą się szkołą Przemian i Natury. To ona powołała do życia dziwaczny ogród znajdujący się w bibliotece, kontynuując niezapisaną tradycję budynku, dotyczącą zajmowania się tutaj roślinnością. Mówi się jednak, że ta elfka była niepoczytalna. Pewnego dnia znaleziono ją martwą w jednej z sal lekcyjnych, z mocnymi objawami zatrucia. Zaraz po tym zdarzeniu, nie znaleziono kupca na budynek, dlatego szkołę zamknięto aż na rok. Większość wyposażenia i materiałów zostało na miejscu, zbierając kurzy, aż zainteresowali się nim przedstawiciele Płomienia. Ogród umarł przez ten okres, a następni właściciele musieli go zasadzić od nowa.

Zanim doszło do przejęcia budowli przez Płomień, w Asylium przebywało kilka osób należących do Naur, poczynając szereg różnych starań, aby znaleźć odpowiedni budynek, wykupić go oraz przystosować do pracy w roli placówki organizacji. Były to siostry Lhindes oraz Ogolbes, a także ich przełożona, Mistrzyni Pelingildis. Podczas swoich pierwszych wizyt w Asylium, zajmowały się one rownież zbieraniem pierwszych tomów i zwojów, głównie dotyczące historii Amarth oraz Szkół Magii. Początkowo zbiory trzymane jednak w wynajętym przez nie mieszkaniu. Kilka miesięcy zajęło wykupienie kamienicy, gdzie Naur Inis Birke otworzy swoją placówkę.

Budynek stał się własnością organizacji na przełomie 4367 i 4368 roku i w ciągu czterech miesięcy zagospodarowano go i oddano do użytku. Oficjalne otwarcie odbyło się 17 Nathmela 4368 rok.

4. Lista mieszkańców/NPC, którzy w niej pracują:


- Carmir z Domu Harravel [10120] - opiekun placówki dyplomatycznej, mieszka poza placówką,
- Limanniel z Domu Tallaane [23] - opiekunka szkoły, mieszka poza placówką,

- Miano: Pelingildis z Domu Eida
Rasa: Elf
Wiek: 693 lata
Zajmowane stanowisko: Rektorka
Opis: Pochodząca z Romen-Doru absolwentka kilku tamtejszych akademii i uniwersytetów, wybitna magini oraz znawczyni sztuk wyzwolonych, przybyła do Amarth na rozkaz swojej przełożonej i krewnej, Mairwen, aby nadzorować edukację w nowej placówce i szkole należącej do Płomienia. Ta starsza już Elfka cechuje się wyjątkowo ułożonym, łagodnym charakterem oraz niesamowitą wprost pamięcią oraz cierpliwością. Potrafi dziesiątki razy tłumaczyć to samo i powtarzać pewne czynności, aż nie będą one zrozumiałe dla jej uczniów. Jest przy tym bardzo opiekuńcza. Można też zauważyć u niej wyjątkowo konserwatywne i stanowcze podejście do spraw elfiej kultury oraz tradycji Inis Birke, które stara się chronić oraz wprowadzać w życie przy każdej okazji. Wydaje się też, z racji wieku, dość mocno oderwana od rzeczywistości i spraw powierzchownych, które sama nazywa błahymi i nieistotnymi. Dlatego też dzieli swoje obowiązki z inną Elfką, Limanniel z Domu Tallaane, która wzięła na barki zarządzanie i administrację. Jest Mistrzyną Magii specjalizującą się w Szkole Żywiołów i Umysłu.

- Miano: Lhindes
Rasa: Elf
Wiek: 473 lata
Zajmowane stanowisko: Nauczycielka
Opis: Magini Życia, siostra bliźniaczka Ogolbes. Urodzona i wychowana w Romen-Dorze, jasnowłosa i pogodna. Bardzo niepodobna do swojej siostry, mimo, że kobiety wydają się być nierozłączne. Nawet razem studiowały magię, lecz w pewnym momencie każda z nich wybrała inną szkołę. Niedługo po dołączeniu do Płomienia Inis Birke Lhindes dostała polecenie udać się do Amarth, by pełnić tam rolę nauczycielki. Jej siostra bez namysłu ruszyła za nią.

- Miano: Ogolbes
Rasa: Elf
Wiek: 473 lata
Zajmowane stanowisko: Nauczycielka
Opis: Magini Śmierci, siostra bliźniaczka Lhindes. Urodzona i wychowana w Romen-Dorze, ciemnowłosa i melancholijna. Bardzo niepodobna do swojej siostry, mimo, że kobiety wydają się nierozłączne. Kiedy obie dołączyły do Płomienia, Lhindes dostała polecenie udać się do Amarth i tam zostac nauczycielką w placówce, Ogolbes szybko zadbała o to, by mogła wyruszyć wraz z swoją bliźniaczką. Od tego czasu obie uczą w Asylium.

– Miano: Joeves
Rasa: Elf
Wiek: 406
Zajmowane stanowisko: Nauczyciel / Opiekun Ogrodu
Opis: Srebrnowłosy, niewysoki elf o raczej spokojnym usposobieniu. Oprócz pełnienia obowiązków związanych z byciem członkiem rady oraz nauczycielem, zajmuje się roślinnością w bibliotece. W swojej pracy wspomaga się Magią Natury. Opanował również szkołę Przemian, jednak wiele jeszcze lat upłynie, nim stanie się w niej mistrzem. Pochodzi z Amarth.

- Miano: Rivorchon
Rasa: Elf
Wiek: 593 lata
Zajmowane stanowisko: Nauczyciel
Opis: Były uczeń Gloriona z Domu Aearon, jasnowłosy Elf o stoickim charakterze. Jest zarazem bardzo arogancki, nawet jak na przedstawiciela Laefar. Mimo, iż przeżył już bardzo wiele lat, nie opanował innej Szkoły Magii, niż Przemian. Trudno powiedzieć, czy wynika to z faktu, iż przez całe życie starał się doprowadzać do perfekcji te dziedziny, w których widział potencjał, czy też został pozbawiony większego talentu, jeżeli chodzi o opanowanie pozostałych dziedzin. Niemniej, jest autorytetem w swojej Szkole. Pochodzi z Romen-Doru.

- Miano: Vemno
Rasa: Elf
Wiek: 189
Zajmowane stanowisko: Goniec
Opis: Goniec i posłaniec placówki w Amarth, jest nieskim, czarnowłosym Elfem o przenikliwym spojrzeniu. Rzadko widuje się go w budynku szkoły, zamiast tego wiecznie kręci się w okolicy, przekazując wiadomości czy też załatwiając pomniejsze sprawy dla Płomienia. Jest również czujką, która wypatruje niebezpieczeństwa, które mogłoby zagrażać członkom organizacji. Podobnie jak jego brat, Meekev, pochodzi z Amarth.

- Miano: Meekev
Rasa: Elf
Wiek: 367
Zajmowane stanowisko: Skryba / Urzędnik
Opis: Ciemnowłosy elf o szarych oczach. Bardzo podobny do swego brata, Vemno tak z wyglądu, jak charakteru. Pedant i służbista. Do swojego królestwa, czyli gabinetu, w którym sporządza raporty i zawiadomienia, nie wpuszcza nikogo poza nadzorcami placówki oraz nauczycielami. Wyjątkowo nietowarzyski, mruk. Pobierał nauki w Amarth, choć późniejsze lata spędził w Utopii. W końcu wrócił do rodzinnych stron, aby przysłużyć się Płomieniowi.

- Miano: Grema
Rasa: Człowiek
Wiek: 72 lata
Zajmowane stanowisko: Sprzątaczka / Kucharka
Opis: Pochodząca z Amarth starsza kobieta o dobrym sercu, która sprząta na terenie szkoły oraz placówki, jak i gotuje dla nauczycieli, uczniów, czy innych mieszkańców siedziby Płomienia. Pracuje tutaj nie tylko z powodu przyzwoitej wypłaty, którą zapewnia jej Płomień. Mistrzyni Lhindes pomaga jej walczyć z coraz bardziej wyniszczającymi chorobami starczymi. Dzięki Elfce staruszka trzyma się w dobrej formie.

- Miano: Thomas
Rasa: Człowiek
Wiek: 39
Zajmowane stanowisko: Ochroniarz / Odźwierny
Opis: Syn Gremy, inteligentny i wysportowany człowiek. Pełni rolę woźnego, odźwiernego i ochroniarza całej placówki. W pojedynkę. Głównym powodem, dlaczego nie zdecydowano się wynająć liczniejszej ochrony jest fakt, iż większość nauczycieli jest sprawnymi Magami, potrafiącymi radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Thomas jednak uważnie patrzy, kto wchodzi na teren budynku i w razie czego alarmuje tutejsze elfy.

5. Lista stworzeń oraz roślin, jakie można tam napotkać:

Fauna: brak
Flora: liczne rośliny i młode drzewka w Bibliotece.

6. Koszt lokacji:

41 537 329 sztuk złotych monet

1x Kamienica
2x Pokoje służby ( jako pokoje dla studnetów)
1x Kapliczka 
1x Szkoła


{"location_parameters":[
{"paramname":"populacja", "paramvalue":17},
{"paramname":"obrona", "paramvalue":5},
{"paramname":"produkcja materiałów", "paramvalue":0},
{"paramname":"generowanie prestiżu", "paramvalue":7},
{"paramname":"produkcja złota", "paramvalue":0},
{"paramname":"luksus", "paramvalue":9},
{"paramname":"skrytka", "paramvalue":5},
{"paramname":"rzemieślnictwo", "paramvalue":0},
{"paramname":"grawernia", "paramvalue":0},
{"paramname":"koszty NPC", "paramvalue":0},
{"paramname":"stragan", "paramvalue":0},
{"paramname":"wiara", "paramvalue":2},
{"paramname":"nauka", "paramvalue":8},
{"paramname":"CLZ%", "paramvalue":0.4217907%},
{"paramname":"cena w złocie", "paramvalue":41537329}]}


7. Typ lokacji:

Organizacyjny

Płomień Inis Birke

8. Autor:

Faelivnir 

Wróć do strony głównej