Irydia

Przeglądano 1230 razy

1. Położenie

Irimgard, Varia ->> Irydia

Irydia

2.Opis lokacji:


Irydia to kraina zarządzana przez Lorda Esthana Northberna, ulubionego bratanka Hegmonda Northberna – Grafa Varii. Prawdopodobnie to właśnie przez rodzinne koneksje dosyć młody mężczyzna uzyskał tytuł i ziemie, choć miejscowi uważają go za dobrego, roztropnego władcę. Będąc trzecim synem, nie musiał odbywać obowiązkowej służby wojskowej i miał zostać od razu lordem na włościach, przez co "zabrał" swemu starszemu bratu ten tytuł, gdyż ten spodziewał się, iż po powrocie z wojska, będzie miał tytuł Lorda Irydii, dal siebie.
Ziemie zajmują środkową część terytorium kraju. Ich północną granicę wyznacza początek Puszczy Irimgardzkiej, a także Zapomnianego lasu. Od zachodniej części Varii Irydia oddzielona jest przez rzekę – Leerę. Granica ta jest naturalna jednak tylko do połowy krainy, gdzie przepływa Błękitny Kieł. Na północ od połączenia rzek ustanowiono umowną linię, która jest mniej więcej przedłużeniem koryta Leery. Wschodnia granica nie jest wyznaczona przez żaden twór natury. Na południu Varia kończy się tam, gdzie zaczyna się Careogród – w Gryfich Szczytach. I choć Irimgard ma względnie dobre stosunki z państwem Krasnoludów, to i tak na Lordzie Esthanie spoczywa obrona tej części granicy państwa. Stąd w górach znajduje się kilka twierdz, ale większość jest raczej skromna, nie mająca na celu toczenia wojny obronnej, a raczej opóźnianie ewentualny przemarsz wojsk przeciwnika przez góry, czy ewentualne przetrzymywanie tych mniej liczebnych oddziałów.
Krajobraz Irydii jest typowo górzysty – ze wszystkich części Varii to właśnie ta kraina zajmuje największą część Gryfich Szczytów. Śnieg leży nieco dłużej, niż w innych okolicach, chociaż góry nie są na tyle wysokie, żeby cały rok były pokryte białymi czapkami.
Rzeka Błękitnego Kła przedziela krainę prawie na pół. Na północ od niej tereny są nieco bardziej „równinne”, choć nie ma tam zbyt wiele pól, a po prostu gęste lasy – Puszcza Krwi. Im bardziej na południe – tym wyżej człowiek się znajduje. Choć to dziwne, to właśnie ta południowa część jest bardziej zagospodarowana – większe miasteczka i wsie znajdują się po tej stronie rzeki.
Choć to właśnie wojskowość jest podstawą życia Irimgardczyków, to nie samą wojną człowiek żyje. Irydia położona jest na terenach górzystych. Ciężko więc doszukiwać się wielkich, żyznych pól. Przeróżne zboża, czy wymagające lepszych warunków rośliny są sprowadzane drogą rzeczną. Mieszkańcy słyną jednak z olbrzymiej hodowli owiec i kóz. O niektórych wsiach mawia się nawet, że więcej tam mieszka owiec, niźli ludzi. Ludzie zajmują się więc wypasaniem, strzyżeniem, a inni, we wsi obok, tworzą ubrania z wełny. Jeszcze inni doją kozy, żeby później inni mogli robić sery, które handlarze z większych miasteczek sprzedają, wysyłając rzeką. Inną, bardzo popularną pracą w tych okolicach jest wyrąb drzew, których tu nie brakuje.

Miasteczka:
Mehir
Dapej
Serasebo

Wsie:
Wocykyha (Hodowla owiec)
Deyod (Hodowla owiec)
Marala (Rybołóstwo)
Ratediry (Hodowla owiec)
Mewadiki (Wyrąb lasów)
Berog ( Rybołóstwo)
Dyselime (Hodowla owiec)

3.Historia Lokacji:

Irydia, jest najedną z najstarszych ziem, które powstały w Irimgardzie. Wstępnie była zarządzana, przez wybranego z górskich klanów wodza, ale gdy na tronie zasiadł król Tynstar, zmienił ten zwyczaj, ustanawiając jako władzę, jeden ze starszych i szanowanych rodów tamtej okolicy, tak aby górale się tą decyzją nie wzburzyli.
Pierwszy z Northbernów, który rozpoczął panowanie na tych ziemiach, Lord Gwynn, od razu wziął się za rozwój gospodarki, wspomagając wsie i miasteczka, tak aby prosperowały jak najlepiej. Z racji swego położenia w Varii, przez surowy klimat i niewielkie możliwości gospodarcze, było to ciężkie zadanie, ale udało nakłonić się mieszkańców wiosek, do zakładania znacznie większych hodowli, czy współpracy ze sobą, w celach powiększenia majątku zarówno wiosek, jak i skarbca Northberna.

5. Lista roślin/zwierząt, które występują:

Fauna i flora:
- Drzewa, krzewy, trawy klimatu górskiego
- Gryfy
- Kozice górskie
- Lodowe Trolle
- Roki
- Żmije
- Wilki
- Inne zwierzęta górskie

6. Lista NPC mieszkających w lokacji:

Imię: Esthan Northbern
Rasa: Człowiek
Wiek: 27 lat
Charakter: Praworządny Dobry
Specjalność: Taktyka
Profesja: Paladyn
Zajmowane stanowisko: Lord Irydii
Opis:
Młody, bo liczący zaledwie trzydzieści pięć, ale niezwykle inteligenty i roztropny Esthan, od zawsze wykazywał się wszelkimi cechami, jakie przysługiwały wielkim władcom. W wieku dwunastu lat, został oddany do Zakonu Paladynów Tilliona, aby nabyć umiejętności bojowe i strategiczne. Zakon opuścił mając trzydzieści jeden lat, gdyż jego ojciec zachorzał, a on, za namowami wuja, miał zostać następnym lordem Irydii. Następnie udał się do Akademii w Homanie i tam z kolei przez cztery lata, praktykował wiedzę, aby w końcu powrócić do Irydii i za sprawą swego wuja, zastąpić schorzałego i starzejącego się ojca, na miejscu Lorda tamtych ziem.


Imię: Felicja Northbern
Rasa: Człowiek
Wiek: 19 lat
Charakter: Neutralny Dobry
Specjalność: Dyplomacja
Profesja: Uczony
Zajmowane stanowisko: Rachmistrzyni
Opis:
Niezwykle młoda i utalentowana dziewczyna, z mniejszego szlacheckiego rodu, która wybiła się poprzez małżeństwo z Esthanem Northbernem, które to otworzyło jej drogę do wielkiego świata. Dzięki temu, mając zaledwie czternaście lat, została przyjęta do jednej z akademii w Homanie, gdzie kształciła swój umysł, tak by jak najlepiej przysłużyć się swemu mężowi w jego politycznych zamiarach, gdy ten już opuści zakon paladynów i zajmie się ich ziemiami.
Ma długie, blond włosy i piwne oczy. Często się uśmiecha i jest bardzo pogodną osobą, która zrobi wszystko, aby jej ukochany odniósł sukces.

6. Koszt Lokacji:

Brak

7. Typ lokacji:

Lokacja ogólnodostępna.

8. Autor:
Lasota, Gal'El

Artykuły w kategorii:

Nazwa Artykułu Przeglądano Ostatnia modyfikacja
[P] Pałac Legend 1116 13-02-2016

Wróć do strony głównej