Świątynia Tilliona w Solinde

Przeglądano 2164 razy

1. Położenie lokacji: Irimgard, Świątynia Tilliona w Solinde.

2. Opis lokacji:
Główna świątynia Tilliona w Irimgrardzie. Lokalizacja w mieście Solinde. Świątynia mieści się w samym centrum miasta niedaleko rynku głównego. Ogromny budynek, przewyższający wszystkie inne w mieście. Z zewnątrz wyróżnia się pięknymi witrażami przedstawiającymi symbole Tilliona. Od frontu umieszczone są wielkie drewniane wrota, wzmocnione metalowymi okuciami, na których znajdują się wyryte skrzyżowane tarcze i miecze. Gdy stanie się przy nich widać od wewnątrz miejsca na belki blokujące i szybko poznać można, że nie łatwo byłoby je sforsować. Przed wejściem w trakcie dnia zawsze stoi dwóch rycerzy Zakonu pełniących straż, zaś na noc wrota zostają zaryglowane. Od frontu powyżej wrót widać wąskie okna strzelnicze rozstawione na całej szerokości. Po wejściu ujrzeć można ogromne pomieszczenie, z wysoko zawieszonym stropem podpieranym przez rozstawione po bokach kolumny. Ogrom miejsca wręcz przytłacza. Długie rzędy ław skierowane są w stronę posągu stojącego po przeciwnej stronie sali świątynnej niż wejście. Rzeźba ma wyciągniętą przed siebie prawą rękę, w której trzyma miecz. Obok niego znajduje się oparta tarcza. To posąg Tilliona. Za nim znajdują się okna tak przemyślnie ustawione, żeby rzucały promienie na wyciągnięty miecz, oręż ten będąc zrobionym z jakiegoś kryształu rozbija promienie i "daje" światło całej świątyni. Po bokach posągów stoi dwóch paladynów na warcie i pilnując porządku wewnątrz. Na bokach świątyni znajdują się świece, które ogrzewają metalowe figurki feniksów i ptaki ożywają czerwienią. Świece palą się cały dzień i noc co jest oznaką ciągłej obecności Tilliona pośród ludzi. Po bokach między kolumnami znajduje się pięcioro drzwi i schody prowadzące na antresole, gdzie umieszczone zostały okna strzelnicze z których widać teren wokół świątyni. Pierwsze z drzwi prowadzą do magazynu, gdzie można znaleźć przydatne rzeczy takie jak koce, ubrania i narzędzia. Z tego magazynu rozdawane są rzeczy dla potrzebujących. Drugie drzwi prowadzą do zbrojowni, gdzie znajduje się różnego rodzaju broń przeznaczoną dla paladynów - miecze, zbroje, tarcze, kusze, itp. Za kolejnymi drzwiami znajduje się magazyn lekarski. Tutaj przychodzi paladyn kiedy prosi się go o pomoc medyczną. Nikt poza paladynami, kapłanami Tilliona, nie wie o jeszcze jednym przejściu, ukrytym w pomieszczeniu z medykamentami. Stare jak sama świątynia, podziemne przejście umieszczone pod jedną z wielkich skrzyń, długo się wijąc prowadzi poza mury miasta, do bezpiecznego ukrytego miejsca pomiędzy skałami i krzakami, gdzie znajdują się pakunki dla kogoś kto musiałby nagle i ukradkiem opuścić miasto. Czwarte drzwi prowadzą do jednej z największych bibliotek na terenie Irimgardu. Długie rzędy regałów zawierają najróżniejsze księgi i zwoje. Na jednej ze ścian znajduje się szereg biurek, przy których można studiować wybrane materiały. W bibliotece można odnaleźć najstarsze manuskrypty dotyczące historii tych ziem, historii Irimgardu, najbardziej szczegółowe mapy, oraz wielką ilość dzieł teologicznych i filozoficznych. Ostatnie drzwi prowadzą do pomieszczeń w których mieszkają paladyni. Po wejściu widać szeroki i długi korytarz, który zakręca powodując, iż główna sala świątyni otoczona jest przezeń. Na ścianach poza pochodniami i wysoko umieszczonymi półokrągłymi oknami, zawieszone są arrasy i obrazy przedstawiające różne sceny z historii Zakonu, zaś na podłodze na całej długości korytarza rozwinięty jest błękitny dywan. Pierwsze drzwi prowadzą do pokoju, gdzie zamieszkuje już nie młody wiekiem główny dowódca i opiekun świątyni. Jest to wyświęcony paladyn z Zakonu Paladynów Tilliona. Człowiek wielkiej odwagi i ogłady, oraz dobrego serca wobec ludzi. Nad drzwiami zawieszono tabliczkę z napisem "Nie dla siebie a dla ojczyzny." Jest to pomieszczenie w którym stoi łóżko paladyna, stolik, dwa krzesła, na stole znajdują się świece i różne inne przybory, zaś na ścianie widnieje mapa okolic Solinde. Następne drzwi znacznie ładniej zdobione prowadzą do komnaty przygotowanej na ewentualny nocleg Palatyna, bądź Phalanxa, przełożonych całego Zakonu. Jest to pomieszczenie z najwyższej jakości wykonanymi dwoma łożami, dębowym biurkiem, fotelami z obiciem w kolorze błękitnym (kolor Zakonu). Na ścianach znajduje się obraz przedstawiający Tilliona, oraz mapy Irimgrardu, oraz całego Fallathanu. Kolejne drzwi to pokoje mieszkalne paladynów. Są to niezbyt wielkie cele, mieszczące minimum tego co potrzebne, łoże, komódkę ze świecą i szafę. W każdym znajduje się wizerunek Tilliona. Otaczają one całą główną salę świątynną, a liczba ich wynosi trzysta. Przygotowane tak, aby mogły pomieścić sześć chorągwi Zakonu, liczące po pięćdziesięciu ludzi. Cztery, które zawsze stacjonują w świątyni, chroniąc miasto i okolice (Pierwsza, Druga, Trzecia i Czwarta Chorągiew Solicydyjska), oraz kolejne dwie, jeśli byłaby taka potrzeba. Między celami paladynów znajduje się dwoje większych drzwi. Pierwsze prowadzą do sali biesiadnej paladynów, w której to odbywają się ważniejsze zebrania i narady. Ławy tam ustawione są w kształt podkowy, zaś ława znajdująca się w centrum ustawiona jest nieco wyżej. W tym miejscu zasiada główny przełożony świątyni i dowodzący chorągwiami. Na frontalnej ścianie znajduje się obraz przedstawiający chwałę Tilliona, oraz drugi ukazujący założycieli Zakonu Paladynów Tilliona. Na pozostałych ścianach zawieszone są tarcze i inne elementy uzbrojenia. Obok sali biesiadnej znajduje się kuchnia. Drugie większe drzwi z głównego korytarza prowadzą do łaźni. Na końcu korytarza, ostatnie drzwi prowadzą do pomieszczenia, gdzie znajdują się gołębie pocztowe. Obok świątyni wybudowane zostały stajnie tak, iż od prawej strony przylegają do niej. Dostać się do nich można od miasta, przez solidną dużą bramę, lub przez drzwi wzmocnione metalowymi okuciami, które łączą świątynie, a konkretnie sale biesiadna ze stajniami. Obszerne stajnie są wstanie pomieścić ponad trzysta koni, jednak zazwyczaj znajduje się tam dwieście koni rasy Rasthar przeznaczonych dla stacjonujących chorągwii, oraz 20 zapasowych tej samej rasy. Przy stajniach znajduje się także niewielka kuźnia. Na środku placu pośrodku stajni znajduje się studnia, źródło wody przeznaczone dla świątyni, odrębne od źródeł wód miejskich. Stajnie otacza mur wysokości czterech metrów na którym za dnia i nocy straż pełnią rycerze Zakonu. Tak sporej wielkości świątynia wymaga obsługi, i można spotkać osoby w kuchni, czy sprzątające pomieszczenia, czy to w stajni. Wszyscy są wiernymi wyznawcami Tilliona i zostali dobrze dobrani i sprawdzeni nim przyjęto ich na służbę w Zakonie. Tak o to wygląda cała świątynia.

3. Historia lokacji:
Fragment "Kronik Irimgardu" spisanych przez Rodgiera z Solinde
Trudno stwierdzić dokładny czas powstania świątyni, jednak nie ulega wątpliwości, iż jest ona bardzo stara. Jest pewne, iż pamięta ona same początki istnienia Solinde, gdy miasto to zwało się jeszcze Arcanią, było to przed panowaniem króla Ronina z rodu Rion. Widać po tym, iż kult Tilliona na tych ziemiach istniał od zarania, gdyż ludzie postanowili dla niego wybudować świątynie w samym centrum miasta. Ludzie od tysiącleci przychodzili do świątyni z modlitwą o wsparcie Tilliona, o siłę przed bitwą, czy o sprawiedliwy osąd. Także, gdy jej gospodarzami byli paladyni z Zakonu Paladynów Tilliona, to mieszkańcy zwracali się do nich z prośbą o ochronę, bądź inną pomoc. Zawsze świątynia była ostoją, miejscem gdzie można było znaleźć wsparcie. Podczas ostatniej wojny, w czasie nacjańskiej okupacji, świątynia była schronieniem dla prześladowanych przez żołnierzy nacji. Z jakiś powodów nacjanie, ani jej nie zniszczyli, a i starali się omijać z daleka. Teraz, gdy Zakon powrócił na swoje ziemie, świątyni został przywrócony dawny blask, a ludzie znów mogą przychodzić do paladynów z prośbą po pomoc.

4. Lista mieszkańców/NPC, którzy ją zamieszkują:
- Główny dowódca świątyni paladyn Zakonu
- Pierwsza chorągiew Solicydyjska x50 paladynów Zakonu
- Druga chorągiew Solicydyjska x50 paladynów Zakonu
- Trzecia chorągiew Solicydyjska x50 paladynów Zakonu
- Czwarta chorągiew Solicydyjska x50 paladynów Zakonu
- Konie rasy Rasthar x220
- Goniec x2
- Stajenny x4
- Koniuszy
- Czeladnik kowalski
- Mistrz kowalski
- Sprzątaczka x2
- Praczka x2
- Dozorca
- Kuchcik
- Służka kuchenna
- Kucharka
- Gołębie pocztowe x10
Wyposażenie:
- Zbrojownia
- Magazyn medykamentów
- Magazyn rzeczy użytku codziennego
- Magazyn spożywczy

Autor:  Abira [1700], Grerad [1816]

Wróć do strony głównej