Uwaga! Gra tymczasowo wyłączona - przygotowania do Nowej Ery i nowej przygody! - Zapraszamy na Discord

Opis magii - pytania i odpowiedzi

Przeglądano 6959 razy

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania dotyczące magii oraz duszy jak i odpowiedzi na nie.

- Czym jest Źródło?
Ze Źródła pochodzi energia magiczna. Jest ono nazywane zaświatami i jest miejscem, do którego wraca dusza po śmierci istoty inteligentnej.

- Co to jest Dusza?
Dusza jest przekaźnikiem Energii, pochodzącej ze Źródła. Istota nią obdarzona posiada świadomość i możliwość wykorzystywania magii. Dusze istot, pochodzących z różnych Sferrumów różnią się ilością zawartej w nich energii. Ma to bezpośredni wpływ na długość ich życia.

- Co to jest Nić wiary?
Nić wiary łączy Duszę ze Źródłem i służy do przesyłania Energii magicznej ze Źródła. Energia ta może zostać wykorzystana przez maga.

- Co dzieje się z Duszą po śmierci?
Śmierć ciała powoduje, iż dusza poprzez Nić wiary powraca do Źródła. Niestety w wypadku nagłej śmierci Nić wiary może ulec uszkodzeniu, uniemożliwiając powrót Duszy do Źródła. W tej sytuacji Źródło materializuje istotę, której jedynym celem jest naprawa uszkodzonej Nici i umożliwienie powrotu Duszy. Naprawa ta wymaga akceptacji faktu bycia martwym i gotowości odejścia w zaświaty przez zmarłą osobę. Niestety nie wszystkie Dusze są gotowe to zaakceptować, dlatego w różnych miejscach straszą śmiertelników swoją obecnością.

Dusze, które przybierają materialną postać, nazywamy duchami bądź zjawami. Są one często przywoływane przez wprawnych magów w różnych celach. Mogą też pojawić się samodzielnie w miejscach dla nich ważnych za życia.

Niezwykle zdolny mag jest w stanie zaklinać duszę swoją bądź swojej ofiary w przedmiocie. Mag, który swoją duszę zamknął w przedmiocie staje się liszem.

- Co to jest zaklęcie?
Zaklęciem nazywamy zestaw gestów, znaków, słów, symboli, tworzący określoną kombinację, dzięki której możemy wyzwolić moc magiczną w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Zaklęciem jest zarówno schemat działań prowadzących do wywołania odpowiedniego efektu, zapisany w krysztale ogniskującym, instrukcja zawarta w księdze magicznej, jak i sam tok kierowania woli.

- Co to jest czar?
Czarem nazywamy efekt danego zaklęcia. Jest nim na przykład pojawienie się, przelot i eksplozja kuli ognistej albo uzdrowienie ran.

- Czym różni się czar od zaklęcia?
Dwa te terminy niejednokrotnie są mylone, co prowadzi do nieporozumień. Różnicę wskazać można przy pomocy następującej analogii: Zaklęciem nazwalibyśmy schemat wykuwania miecza, Rzucaniem Zaklęcia nazwalibyśmy proces wykuwania miecza, zaś Czarem nazwalibyśmy gotową broń. Efektami Czaru nazwalibyśmy wszystkie potencjalne zastosowania miecza - zarówno cięcie przeciwników na kawałki, jak i obieranie ziemniaków.

- Czym jest zaklinanie?
Zaklinanie jest procesem, mającym na celu zawarcie mocy danego zaklęcia w przedmiocie. Umożliwia to rzucanie czaru opartego na tym zaklęciu bez konieczności przechodzenia przez całość procesu formowania zaklęcia.


- Czym są zaklęcia łączone?
W wypadku barier magicznych, kilku magów jest w stanie połączyć swoje indywidualne czary, w celu stworzenia jednej bariery o rozmiarach przekraczających zdolności pojedynczego adepta magii

- Czym są miejsca mocy?
Miejsca mocy powstały w momencie wykorzystania ogromnej ilości energii magicznej na małym obszarze, jak na przykład pole bitwy. Wykorzystana energia przekształciła się w antyenergię, która powoduje różne anomalie  w świecie rzeczywistym. Skutkiem tego są nieprzewidywalne efekty np.: lewitujące skały, wzmocnienie lub osłabienie wszelkich efektów magicznych. Miejsca mocy nie zanikają wraz z upływem czasu. Są bardzo cennym miejscem dla wszelkiej maści magów, którzy mogą wykorzystać anomalie do własnych celów. Miejsca takie mogą stać się swoistym więzieniem dla Dusz.

- Na czym polega wykrywanie magii?
Użytkowanie magii pozostawia pewien ślad w postaci antyenergii którą wszystkie istoty, odpowiednio czułe, są w stanie wykryć. Osoby, parające się magią, są w stanie nie tylko wykryć złoża antyenergii, ale i przy pomocy magii odtworzyć sytuację, która doprowadziła do ich powstania.

- Jak długo utrzymują się czary?
Czary utrzymywane są tak długo, na ile wystarcza energii magicznej do ich podtrzymania. Możliwe jest naładowanie ich większą ilością mocy bądź odebranie jej w celu zmiany długości tego okresu, ale wymaga to znajomości rzuconego zaklęcia. Efekty fizyczne nie znikają, przestają jedynie być podsycane, tzn. wyczerpanie mocy zaklęcia podpalającego nie ugasi ognia, a jedynie spowoduje, że przestanie on się rozrastać.

- Jaki jest zasięg czaru?
Zasięg czaru jest zależny głównie od zawartej w zaklęciu metody wykorzystania energii magicznej i jej ilości włożonej w czar. Po przekroczeniu zasięgu, czar zachowuje się zgodnie z instrukcjami zawartymi w zaklęciu, albo w sposób niekontrolowany - może natychmiastowo wybuchnąć lub też lecieć dalej aż w coś trafi.

- Jak zostać magiem?
Każda istota, posiadająca Duszę ma możliwość zostania magiem. Pobieranie i kształtowanie energii magicznej wymaga treningu. Sprawność Nici wiary również jest zależna od częstotliwości jej wykorzystywania i siły wiary danego osobnika. Uwalnianie energii magicznej może stanowić znaczne zagrożenie dla rzucającego zaklęcie, jeśli zostanie dokonane w niewłaściwy sposób. Adepci sztuki magicznej ćwiczą pod okiem starszych magów, którzy wiedzę o bezpiecznym wykorzystywaniu magii już posiadają. Długotrwałe treningi i odrobina szczęścia wystarczają, by uczynić kogoś magiem.

- Jak walczyć/bronić się magiem?
Większość czarów wymaga chwili skupienia, zaś walka nieczęsto na nią pozwala. Mag musi albo zadbać o właściwą ochronę, by móc spokojnie rzucać zaklęcia, albo oprzeć swój styl walki na łatwych, natychmiastowych zaklęciach. W trakcie starcia wykorzystuje się często szereg magicznych przedmiotów, jak kostur, nóż rytualny, by skrócić czas reakcji na zagrożenie. Niewielu jest magów dostatecznie potężnych lub głupich, by walczyć bez odpowiedniego przygotowania. Poza zaklęciami ofensywnymi magowie najczęściej stosują zaklęcia obronne, charakterystyczne dla ich szkoły magii. Zaklęcia niejednokrotnie wymagają odpowiedniej sytuacji do ich wykorzystania (np. dostępu do krwi, obecności któregoś z żywiołów, obiektów podatnych na telekinezę), więc mag musi być zdolnym taktykiem, by zapewnić sobie odpowiednie warunki do walki.

- Zagrożenia magiczne.
Przebywanie w obecności energii magicznej i korzystanie z niej wiąże się z rozmaitymi zagrożeniami. W miejscu, w którym poziom antyenergii jest niebezpiecznie wysoki, prawa fizyki mogą być zakrzywione i podatne na zmiany. Korzystanie z magii w takim miejscu grozi anomaliami w rodzaju losowo pojawiających się wyładowań elektrycznych, skokami temperatur, zmianami siły grawitacji, tarcia, a w ekstremalnych wypadkach nawet eksplozjami magicznymi. Osoba, korzystająca z magii w Miejscu Mocy ryzykuje utratą życia.

Kolejnym zagrożeniem jest mieszanie czarów różnych szkół. Ma to miejsce szczególnie na polach walki, na których znajdują się magowie praktykujący różne ścieżki. Zakłócenia, które powstają gdy na małym obszarze używa się zbyt wielu różnych szkół, porównywalne są z interferencjami, wytwarzanymi przez miejsca mocy, choć w przeciwnieństwie do nich, nie są permanentne.

- Obrona magiczna.
Każdy mag uczy się zaklęć ze swojej szkoły, które pomagają mu unikać obrażeń. W znacznej części są to zaklęcia natychmiastowe, choć niektórzy magowie korzystają również z podtrzymywanych tarcz lub takich, wyzwalanych w momencie wystąpienia zagrożenia. Mag żywiołów może osłonić się kamiennym murem, mag umysłu może stworzyć telekinetyczną barierę.

- Gdzie się zdobywa wiedzę magiczną?
Wiedzę magiczną można nabyć na wiele sposobów. Można eksperymentować z zaklęciami, badając nowe połączenia Cząstek Magicznych. Można uczyć się bezpośrednio od starszego maga, bądź chłonąć wiedzę z ksiąg. Są pewne elementy, które trzeba zrozumieć na własną rękę, ale zdecydowaną większość wiedzy o magii można posiąść korzystając z doświadczenia innych.

- Co to jest klątwa?
Klątwą nazywamy zaklęcie o negatywnym działaniu utrzymujące się na ofierze przez jakiś czas. Dobrze spleciona klątwa powinna mieć mechanizm utrudniający rozproszenie czaru przez innego maga. Klątwy mogą być zdjęte tylko przez osobę parającą się magią życia. Im więcej energii włożono w rzuconą klątwę, tym trudniej jest ją zdjąć oraz tym dłużej jej działanie się utrzymuje.

- Co to jest błogosławieństwo?
Błagalne modlitwy do bóstw i zmarłych przodków zaowocowały możliwością zesłania błogosławieństwa na inne osoby. Są to zaklęcia pozytywnie wpływające na cechy osoby, na którą spływa błogosławieństwo. Dzięki wzmocnieniom łatwiej uniknąć ran w walce, czy też ustrzec się chorób.

- Magiczne leczenie.
Część magów wykazuje szczególne predyspozycje w kierunku pokonywania chorób oraz zasklepiania ran przy użyciu magii. Wykształcił się szereg zaklęć, które miały wyeliminować rany i choroby – najczęstsze przyczyny zgonów. W zależności od obrażeń, jakie mają zostać wyleczone, mag ponosi różny koszt energetyczny, a powodzenie leczenia zależne jest od biegłości maga, jego wiedzy anatomicznej oraz trudności rzucanego zaklęcia leczącego. Najłatwiej wyleczyć powierzchowne rany i krwotoki, nieco trudniej odbudować kości i mięśnie, a najtrudniej przeprowadzić operacje na narządach wewnętrznych, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Leczenie chorób polega na  wzmocnieniu magicznym organizmu na tyle, by sam sobie poradził. Magiczne leczenie nie może wskrzesić martwego organizmu.

- Chowańce magów.
Chowańce magów są to istoty kontrolowane przez maga. Wyróżniamy trzy rodzaje tych istot:
- przywoływane z zewnętrznego wymiaru,
- stworzone w całości przez maga jak na przykład golemy czy animowane zbroje,
- zwierzęta i stworzenia których wola została związana za pomocą magii natury.

- Ile chowańców mag  może kontrolować w jednym momencie ?
Liczba chowańców, kontrolowanych przez maga, zależy od grupy, do której się one zaliczają.
Grupa pierwsza - zwierzęta (magia natury). Tutaj mag jest wstanie kontrolować do 3 zwierząt
Grupa druga - bestie (magia natury). Tutaj magowie są wstanie kontrolować maksymalnie do dwóch istot.
Grupa trzecia - bestie tworzone przez magię przemian lub magię przywołań. W tej grupie mag jest w stanie kontrolować najwyżej jedną kreaturę.

Rozmiar istoty, którą mag jest w stanie przywołać i kontrolować zależy od jego umiejętności i biegłości w danej szkole magii.

Magowie, którzy osiągnęli mistrzostwo w kontroli, tworzeniu i przywoływaniu sojuszników, są w stanie przywołać o jednego sojusznika więcej niż pozostali, bądź też przywołać większych niż normalnie sojuszników.

- Czy może być mag znający wszystkie żywioły?
Tak. Osoba maga może posiadać wiedzę na temat wszystkich żywiołów oraz odpowiednio manipulować energią magiczną, wykorzystującą żywioły ognia, wody, powietrza oraz ziemi.

- Jaka jest różnica między kontrolą za pomocy magii umysłu, a magii natury?
Magia umysłu umożliwia kontrolę i wpływ na wolę istot inteligentnych, posiadających rozum jak i duszę. Magia natury umożliwia jedynie kontrolę nad różnymi zwierzętami i bestiami

Wróć do strony głównej