Uwaga! Gra tymczasowo wyłączona - przygotowania do Nowej Ery i nowej przygody! - Zapraszamy na Discord

Hrabstwo Adler

Przeglądano 1569 razy

1. Położenie lokacji

Cesarstwo Vanthijskie, Prowincja Marlua, Księstwo Natross, Hrabstwo Adler

Hrabstow Adler_1

2. Opis lokacji

Hrabstwo Adler położone jest w północno-wschodniej części prowincji Marlua. Jest drugim hrabstwem na ziemiach Księstwa Natross. Jego granice wyznaczają stare trakty handlowe. Od strony wschodniej graniczy z drugim hrabstwem Chatai, zaś od przeciwnej częściowo z ziemiami należącymi do Wolnych Mokradeł. Południowo zachodnią część ziem Adler oddziela od pozostałych niewielki spadek wysokościowy ziemi, zwany Nasypem Drzemiących Posągów. Swoją nazwę zawdzięcza starym, zarośniętym leśną roślinnością, posągom, które czasy swojej świetności mają już dawno za sobą.


3. Historia lokacji

Hrabstwo Adler utworzone zostało w roku 4271 NE, jako drugie hrabstwo na ziemiach Księstwa Natross. Prawnie wyodrębniono je w trakcie wielkich obrad możnowładców, dokładnie następnego dnia po określeniu granic hrabstwa Chatai. Książę Statislaw z rodu Silva’Daimon mianował na drugiego hrabiego, Werdonowi Matrikov. Werdon był dalekim kuzynem Księcia i był jego zaufanym doradca, dlatego też nikogo nie zdziwił ten wybór. Jak się jednak okazało, doradzanie było zdecydowanie prostsze, niż samodzielne zarządzanie hrabstwem. Ówczesny hrabia szybko przekazał rządy swemu synowi, Poderowi, który z kolei cechował się bardzo dużym egoizmem. Na piedestale stawiał dobra doczesne i własne luksusy, niż dobro mieszkańców, przez co nie był specjalnie lubianym zarządcą. Gdy po kilkunastu latach został otruty, nikt specjalnie nie płakał na jego pogrzebie. Po nim tytuł hrabiego przejęli kolejno młodsi bracia - Evan, następnie Saling — którzy wykazywali się rodzinną "dbałością" o losy mieszkańców. Wraz ze wzrostem społecznego niezadowolenia, dokładnie w roku 4358 nastąpiło pospolite ruszenie rozżalonych mieszkańców, którymi dowodził Loter von Satron. Za zgodą ówczesnego Księcia, nadano mu tytuł szlachecki oraz uhonorowano go tytułem hrabiego — w ramach podziękowania za walkę w imię ludu ziem Adler. Wraz z obaleniem poprzedniego hrabiego, rozpoczęła się nowa era dla rodu von Satron, który poprzez Lotera, zarządzał hrabstwem w sposób zdecydowanie lepszy od swych poprzedników. Jego panowanie trwało do roku 4366, kiedy to zaraził się jako jeden z pierwszych, Błękitną Zarazą. Nie doczekał wynalezienia leku, a obowiązki hrabiego przejął po nim najstarszy syn - Dealan von Satron, który jest obecnym zarządcą hrabstwa Adler.

W przeciwieństwie do hrabstwa Chatai, na ziemiach Adler przez wiele lat nie znalazł się ktoś, to potrafił dobrze władać tak urodzajnymi ziemiami. Pomimo braku najazdów ze strony wrogów zewnętrznych, na ziemiach tych jeszcze niedawno panowały walki o władzę na poziomie wasali. Dopiero po wielkim pospolitym ruszeniu, ziemia ta odzyskała spokój i zyskała tym samym pewien poziom stabilności. Był to moment przełomowy dla tych ziem, który zaowocował mocnym i szybkim rozwojem, głównie dzięki handlowi i przemyślanym inwestycjom rodziny von Satron.


4. Lista mieszkańców/NPC, którzy ją zamieszkują

Miano: Dealan von Satron
Rasa: człowiek
Wiek: 42
Charakter: Chaotyczny dobry
Specjalność: strategia, ekonomia, zarządzanie
Profesja: Hrabia, uczony
Zajmowane stanowisko: Hrabia
Historia postaci:
Dealan von Satron, najstarszy syn Lotera von Satorna, przejął po ojcu obowiązki zarządzania księstwem Alder. Przez lata kształcił się, by objąć to stanowisko - jego mocne strony to zarządzanie, ekonomia i strategia. Posiada zmysł do interesów i to dzięki niemu hrabstwo bogaci się i rozwija. Jego ciężka praca zaowocowała wzrostem zaludnienia tych ziem, a tym samym całego Księstwa. Jest człowiekiem dobrym i kieruje się bardziej własnym sumieniem niż ścisłymi regułami prawa - przez to czasem pozwala sobie na wyrok bardziej i mniej surowy względem swoich poddanych.


Miano: Lokadia Matrikov
Rasa: człowiek
Wiek: 30
Charakter: Neutralny zły
Specjalność: Handel, alchemia
Profesja: Alchemik
Zajmowane stanowisko: Wasal
Historia postaci:
Dalsza krewna Evana i Salinga Matrikovów. To przebiegła i zawistna kobieta, która intrygami i sztuczkami wywalczyła sobie stanowisko Wasalki, wzbudzając zaufanie obecnego hrabiego - Dealana. Pomimo braku sympatii ze strony jego młodszego brata, Rodana, kobieta doradza hrabiemu w kwestiach handlowych. Ku niezadowoleniu Rodana, ma ona do tego talent, przez co mniejsze grzeszki są jej wybaczane. Ma jednak duży żal do rodziny von Satron i chce przywrócić swojemu rodowi władzę na ziemiach Adler, choć oczywiście oficjalnie zaprzecza tym pogłoskom.


Miano: Rodan von Satorn
Rasa: człowiek
Wiek: 40
Charakter: Praworządny dobry
Specjalność: Historia, geografia
Profesja: Kartograf
Zajmowane stanowisko: Wasal
Historia postaci:
Rodan von Satorn jest młodszym bratem aktualnego hrabiego i pełni rolę Wasala ziem Adler. Jest najbardziej zaufanym doradcą Dealana, który szanuje brata również za ogromną wiedzę historyczną i geograficzną. Jest człowiekiem, który ma ogromną słabość do literatury wszelakiej, a jego największym marzeniem jest wybudowanie największej biblioteki w dziejach Cesarstwa. W życiu kieruje się dobrem innych, które stawia ponad własne wygody. Z ogromną radością oglądałby zdemaskowanie knowań Lokadii Matrikov, do czego nie przyznaje się oficjalnie.


5. Lista stworzeń oraz roślin, jakie można tam napotkać

Fauna:
- Ryś Fallathański
- Kretoszczur
- Panteros
- Pławnur
- Żagielnica
- Zwierzęta hodowlane, miejskie i domowe z wiosek i miast i inne występujące na polach, lasach, łąkach, w okolicy skupisk wodnych (jeziora)

Flora:
- Bieluń
- Tysiącznik
- Złociaszek
- Barwniak
- Morwa
- Orzeszkówka Potniczka
- Purpea
- Kuleczkowiec pospolity
- i inne występujące na polach, lasach, łąkach, w okolicy skupisk wodnych (jeziora)

6. Proponowany koszt lokacji wg cennika


Nie dotyczy.

7. Typ lokacji


Lokacja ogólnodostępna.

8. Autor:

Ellia von Plauen 

Artykuły w kategorii:

Nazwa Artykułu Przeglądano Ostatnia modyfikacja
[P] Czarna Twierdza 1469 15-01-2017

Wróć do strony głównej