[KE] Koniec Ery - poradnik i zasady

2019-04-01 17:09:35

Jako iż różne informacje o KE są rozrzucone w wielu miejscach chciałem zebrać wszystko w jednym miejscu aby łatwiej wam było się włączyć w rozgrywkę.

Jeśli macie szczegółowe pytania, to możecie je zadać na forum w tym wątku.

 

Ogólne zasady

 

 1. W KE może wziąć udział każdy gracz KF
 2. Uczestnictwo w KE odbywa się poprzez ogłoszenia oznaczone tagiem [KE]Wymagane jest oznaczenie kraju w którym dany wątek się dzieje, tylko takie ogłoszenia są brane pod uwagę w narracji, nie oznacza to jednak iż nie można odgrywać sesji powiązanych z wydarzeniami z ogłoszenia. Jak najbardziej można to zrobić we własnym zakresie bez angażowania MG.
 3. Jedna osoba może zamieścić jedno ogłoszenie w jednym wątku jedną postacią na tydzień. Nie wolno dodawać ogłoszeń z multikont w wątku, w którym już jedno konto danej osoby dodało ogłoszenie.
 4. KE trwają turami, tura ogłoszeń, w której gracze zgłaszają ogłoszenia do akceptacji trwa 7 dni, z czego 6 dni przeznaczone jest na zgłaszanie i dodawanie ogłoszeń, dzień siódmy tylko na dodawania już zatwierdzonych ogłoszeń. Następna jest tura narracji, która trwa także do 7 dni.
 5. Rzuty są wykonywane kością 5k5, wynik jest średnią wyników z wszystkich kostek. Wynik równy i większy niż 3 oznacza sukces, wynik mniejszy niż 3 oznacza porażkę. Wysokość sukcesu i porażki decyduje o ostatecznym kształcie narracji. Brana jest tutaj też pod uwagę sytuacja geopolityczna oraz ranga samego wydarzenia opisanego w ogłoszeniu. Im ranga wydarzenia wyższa tym większy może być sukces lub porażka (rangę wydarzenia określa zasięg wątku: globalny, państwowy, regionalny, personalny).
 6. Jeśli w narracji organizacja, ród, osoba prywatna wydaje w jakiś sposób złoto w ogłoszeniu powinno przesłać równowartość zadeklarowanej kwoty przez bank na ID 1. Brak takiego złota przy narracji oznacza iż opisywane wydarzenia nie zostały sfinansowane. Informacje o przesłaniu opłaty (ile i za co) należy dodać w ogłoszeniu z tygodnia, w którym dokonano zapłaty (wpisać pod wątkami ogłoszenia).
 7. Wątki które nie są kontynuowane przez gracza przez dwie tury uznaje się za porzucone i zakończone.
 8. Postać gracza musi brać udział w wątku który prowadzi, nie może być sytuacji, że wszystko wykonują npc, wyjątkiem jest tu sterowanie armią.
 9. Gracze którzy uzyskali przychód gotówki z  handlu w KE mogą raz w miesiącu spróbować przetransportować uzyskane złoto w KE.

 

Dodawanie ogłoszenia

 

Dodanie ogłoszenia pociąga ze sobą następujące czynności:

 1. Należy wymyślić czego ogłoszenie ma dotyczyć (należy wybrać i zapoznać się z jednym z dostępnych wątków), musi być ono powiązane z prowadzoną postacią lub jej organizacją, rodem. W ogłoszeniu można zawrzeć informacje, które powinny zachowywać ciągłość np. nie można opisywać, że postać przejechała 10 kilometrów, zabiła bandytów, a dwa dni później napisała list do króla. Wydarzenia muszą zachować ciągłość i być możliwe do wykonania w maksymalnie jeden dzień. Jeśli chodzi o kontakty listowne to można napisać maksymalnie pięć listów.
 2. W ogłoszeniu na samym końcu należy dodać wątki, których ogłoszenie dotyczy, powinny one dokładnie streszczać to co się w w ogłoszeniu wydarzyło bez dodatkowych elementów. Maksymalnie 4 punkty.
 3. Spisane ogłoszenie należy przesłać na pocztę do ID 1, który zatwierdzi je lub napisze co należy poprawić.
 4. Jeśli ogłoszenie zostanie zaakceptowane należy je dodać przez ogłoszenia do plotek i poczekać na narrację.

Dodatkowe informacje

 

Koniecznie w ogłoszeniu swoim zawsze określcie ile posiadacie pod komendą ludzi. Pod wątkami trzeba dodać wtedy w nowym wierszu opis "NPC" i tam wpisać, że "mam 200 żołnierzy".

Zdobywanie uznania, ludzi, środków zależy od rzutów:

 1. Ludzie - rzut na 3.0 daje 10 osób, rzut powyżej 20, poniżej 5.
 2. Złoto - rzut na 3.0 daje 2 mln SZ, rzut powyżej daje do 10 mln SZ, poniżej nawet 0.

Podkomendnym musicie płacić po 5k SZ na tydzień za osobę. Wysyłane na ID 1 na początku lub w trakcie tygodnia (kwota jaką musicie wysłać to kwota brutto, czyli nie zwracacie uwagi na podatek, jak macie zapłacić 40k to wysyłacie 40k a nie 43k). Wyjątkiem są tu NPC otrzymane od władców za które nie trzeba płacić.

Podkomendni czyli NPCe, których ogólnie wykorzystujecie w KE. Liczą się także NPCe, którzy pochodzą z wykupionych lokacji (jeśli przebywają poza nimi).

Jeśli chcecie zdobyć uznanie, szacunek, posłuch musicie dodawać ogłoszenia z tym związane, każde będzie wam zależnie od rzutów dawało korzyści i zbliżało do sukcesu lub oddalało. Za każdy sukces uznanie rośnie o 10% mieszkańców skali miasta w którym odbyło się wydarzenie z ogłoszenia.

Można przeciwdziałać działaniom innych graczy, nie wolno jednak uśmiercać postaci innych graczy (NPCów jak najbardziej). Przeciwdziałanie musi być przygotowane skrupulatnie i mieć fabularne uzasadnienie.

 

Zdobywanie terenów działa na zasadzie zdobywania uznania. Wszystko zależy od rzutu.

Nie wolno wykorzystywać metawiedzy gracza do kształtowania ruchów postaci. Wiedza o kontrakcji innych postaci jest wiedzą gracza i nie może on jej wykorzystywać w swojej reakcji, ale może się oczywiście próbować zabezpieczyć za wczasu czyli w momencie wykonywania swojej pierwszej akcji. Jeśli tego nie robi lub zrobi to tylko połowicznie musi ponieść tego konsekwencje. Rzuty na powodzenia dla przeciwstawnych akcji będa wykonywane dla obu stron, strona, która ma większy wynik wygrywa a ta, która ma mniejszy ponosi konsekwencje przegranej. Różnica decyduje o poziomie konsekwencji.

 

W ogłoszeniach KE nie opisujemy wyników swojej akcji, nie bawimy się też w narratora i nie określamy co ktoś mógł zobaczyć, pomyśleć. Możemy to jedynie zasugerować przez opisanie, że postać gracza mogła tak pomyśleć, że ktoś coś widział lub pomyślał ale to narracja określi czy rzeczywiście tak było.

 

Trzeba się postarać by śledzić wątek, w którym się uczestniczy. Nie wszystkie wątki są otwarte, należy to sprawdzić w ostatniej narracji jaka w danym wątku się pojawiła (ogłoszenie na czerwono). Jeśli narracja jest zamknięta to nie można do niej dodawać ogłoszeń. Warto śledzić to co robią inni gracze w danym wątku ale także co robią inni gracze w powiązanych wątkach. Jeśli gracz nie będzie zwracać uwagi na powiązane wątki oraz narracje im przypisane, poniesie fabularne konsekwencje swoich działań, które zostaną opisane w narracji.

Ogłoszenia nie muszą być epickie, to od was zależy czego będą dotyczyć i jak wpłynie to na wasze postacie. Możecie dzięki KE zdobywać prestiż, wystarczy zgłosić swoją postać tutaj.
Interakcje z innymi graczami:

Pościg za graczem

Dogonienie postaci możliwe jest tylko gdy gracz goniący uzyskuje wynik 3 lub wyżej, gracz ścigany, wynik poniżej 3. W wypadku gdy gracz ścigający uzyskał wynik poniżej 3, gracz uciekający 3 lub wyżej, pościg zostaje przerwany i uznaje się iż gracz uciekł. trzeba tedy rozpocząć poszukiwania w następnej turze. W innych wypadkach uznaje się iż pościg trwa dalej w następnej turze.

 

Pojmanie gracza

Próba schwytanie gracza możliwa jest tylko w wyniku udanego pościgu (dogonienie postaci).

Złapanie postaci możliwe jest tylko gdy gracz podejmujący się łapania uzyska wynik 3 lub powyżej, gracz łapany, poniżej 3. W wypadku gdy gracz łapiący ma wynik poniżej 3 uznaje się postaci udało się uciec, trzeba ponownie ją dogonić.

 

Wydobywanie informacji z gracza:

 

Przesłuchiwanie (zdobywanie informacji od gracza)

 

Podstawowym założeniem umożliwiającym przesłuchiwanie postaci są odpowiednie warunki w których postacie muszą się znajdować. Pomieszczenie lub miejsce w którym można czynność spokojnie wykonać. Nie da się tego zrobić “w biegu” podczas eskortowania więźnia. Czytać w umysłach może tylko postać gracza.

 

Istnieje kilka sposobów wyciągnięcia informacji, mianowicie, rozmowa, czytanie w umyśle, tortury.

W wypadku rozmowy, gracz przesłuchiwany sam decyduje czy i jakie informacje przekazuje przesłuchującej osobie.

W wypadku czytania w umyśle można osiągnąć kilka rodzajów wyników:

pełny sukces - czytający rzut 3 lub wyżej, ofiara poniżej 3. Ilość informacji określa % podany w rzucie. Procent oznacza ile ogłoszeń z KE w których przesłuchiwana osoba brała udział udało się poznać. Przykładowo. Lameth pojawił się w 10 ogłoszeniach, przy wyniku 60% gracz go przesłuchujący ma prawo poznać treść 6 ostatnich ogłoszeń.

częściowy sukces - czytający rzut 3 lub wyżej, ofiara rzut 3 lub wyżej, oraz rzut czytającego jest większy od rzutu ofiary. Ilość zdobytej wiedzy określany jest przez % podany w rzucie oraz dzielona przez 2/3/4 w zależności od tego jak dobry rzut miała ofiara.

porażka - obie strony mają rzut poniżej 3. Nic się nie udało, koniec przesłuchania i  brak możliwości uzyskania nowych informacji.

krytyczna porażka - czytający ma wynik poniżej 3, ofiara wynik 3 lub wyższy. Ofiara zdobywa wiedzę od osoby która próbowała czytać jej umysł, między 2 a 4 ostatnie ogłoszenia w których pojawiła się osoba czytająca

Czytać w umyśle może tylko jedna osoba na turę, gdy zrobi to więcej osób wspomnienia mieszają się i akcja zostaje uznana za nieudaną.

 

W przypadku tortur istnieje kilka możliwych wyników:

pełny sukces - torturujący rzut 3 lub wyżej, ofiara poniżej 3. Ilość informacji określa % podany w rzucie. Procent oznacza ile ogłoszeń z KE w których torturowana osoba brała udział udało się poznać. Przykładowo. Lameth pojawił się w 10 ogłoszeniach, przy wyniku 60% gracz go torturujący ma prawo poznać treść 6 ostatnich ogłoszeń.

częściowy sukces - torturujący rzut 3 lub wyżej, ofiara rzut 3 lub wyżej, oraz rzut torturującego jest większy od rzutu ofiary. Ilość zdobytej wiedzy określany jest przez % podany w rzucie oraz dzielona przez 2/3/4 w zależności od tego jak dobry rzut miała ofiara.

porażka - obie strony mają rzut poniżej 3. Ofiara mdleje, koniec tortur, brak uzyskania nowych informacji.

krytyczna porażka - torturujący ma wynik poniżej 3, ofiara wynik 3 lub wyższy. Ofiara jest odporna na tortury, torturujący wygadał się ze swojej wiedzy. Ofiara uzyskuje wiedzę z 2-4 ostatnich ogłoszeń torturującego.Zabijanie postaci graczy:

Jeśli gracz chce uśmiercić swoją postać w KE nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań, wystarczy ustalić to z ID1

 

Gracze posiadający rangi fabularne w danym kraju:

Można zabić postacie z rangami nadanymi przez władców krajów (np radny, książę ), wymaga to kilku kroków, które muszą się bezwzględnie powieść (same sukcesy).
1. Poznanie zwyczajów urzędnika (rzut w KE powyżej 3)
2. Zaplanowanie działań w oparciu o zwyczaje urzędnika (rzut w KE powyżej 3), zorganizowanie ludzi i zasobów
3. Przeprowadzenie zamachu / Obrona urzędnika przed zamachem (Rzut przeciwstawny, dla zamachowców musi być większy niż 3 i większy niż rzut obronny)

Jeśli któryś krok się nie powiedzie, w kolejnym ogłoszeniu próbujący może zostać schwytany przez straże (pojmanie gracza opisane wyżej).

Osoba na którą była podjęta próba zamachu ma prawo domagać się śmierci zamachowca.

Decyzja podejmowana jest na podstawie rzutu:

Krytyczna porażka - wynik poniżej 2 - o poczynaniach rangowego dowiaduje się władca kraju ( nie każdy kraj pozwala na takie działanie), więzień zostaje wypuszczony z lochów

Porażka - wynik od 2 do 2.9 nie udaje się doprowadzić do egzekucji, więzień zostaje wypuszczony z lochów

Częściowy sukces - wynik od 3 do 3.4 - kara zgodna z prawem kraju

Sukces - wynik od 3.5 do 3.9 - udaje doprowadzić się do samobójstwa zamachowca, ludność podejrzewa, że niedoszła ofiara zamachu miała w tym jakiś udział

Krytyczny sukces - wynik od 4 w górę - udało się doprowadzić do samobójstwa, nikt niczego nie podejrzewaWymogi do postaci, która chce dokonać zamachu:
1. Musi mieć poziom równy lub wyższy od poziomu jego celu
2. Jeśli zamach się nie uda i postać trafi do więzienia nie może już na tym koncie dokonywać zamachów chyba, że zostanie wypuszczona z więzienia (zmiana postaci nie powoduje automatycznego wypuszczenia więc nadal jest to zablokowane)

 

Ryzyko śmierci lub obrażeń w KE

 

Zarówno śmierć jak i kontuzje są możliwe w KE. O ile te drugie będą wynikiem powtarzających się nieudanych akcji gracza (negatywne rzuty) w sytuacji gdy takie mogły wystąpić, o tyle śmierć możliwa jest w sytuacji gdy gracz podejmuje działanie PvE które może zaowocować walką z npc, potworem, lub  otrzymaniem poważnych obrażeń od środowiska. Element ten będzie podlegał każdorazowo rozpatrzeniu i ustaleniu czy takie ryzyko ma faktycznie miejsce. Jeśli gracz podejmie sią wątku w którym takie ryzyko istnieje, w momencie  jego wystąpienia decydować o śmierci będzie krótka sesja z rzutami, założona nie później, niż w dniu publikacji i podlinkowania do ogłoszenia.


Transport złota lub surowców.

 

Gracze mogą podjąć się próby przetransportowania złota lub surowca za pomocą ogłoszenia.

Krytyczny sukces - wynik 4 lub wyżej. Wartości procentowe ignorowane, dochodzi cały transport

Udany transport - wynik rzutu 3 lub wyżej. Udało się dowieźć ilość równą % z rzutu

Nieudany transport - wynik rzutu poniżej 3. Udało się dowieźć ilość- równą połowie % z rzutu.

Krytyczna porażka  - wynik poniżej 2. Wartości procentowe ignorowane, przepada cały transport.
--------------------------

Całe wydarzenie KE jest zorganizowane i prowadzone tylko przez administratora(ID1) także jeśli macie jakieś pytania piszcie bezpośrednio do niego. Oczywiście niech to nie będą pytania, na które odpowiedź znajduje się powyżej ;)

Czy rzuty w KE są wiarygodne? Gwarantem rzutów jest Admin, są one wykonywane wyłącznie przez niego, nie są w żaden sposób modyfikowane na czyjąś korzyść lub niekorzyść. Same zaś narracje są pisane na bazie wydarzeń wcześniejszych i tego co wydarzyło się w danym ogłoszeniu. Im większa ranga wyzwania tym większe koszty i zyski. Zdarzały się sytuacje, że jeśli rzuty nie podeszły jak choćby IB w Ostwaldzie to całe ich starania się o założenie Enklawy nie wypaliło i ginęli ludzie. Wtedy odbudowa pozycji trwała dłużej. Oczywiście, jeśli wynik rzutu był prawie pozytywny lub prawie negatywny to zawsze ma wpływ na konsekwencje w narracji. Im wyższy wynik tym lepiej, im niższy tym gorzej.

Jeśli macie wątpliwości co do rzutów i ich interpretacji zawsze można napisać na ID 1 i dowiedzieć się szczegółów.

Na razie to tyle. Zapraszamy do KE ;)

 

Wróć do strony głównej