Martwy Las

Przeglądano 2618 razy

1. Położenie lokacj: Wolne Ziemie, okolice wokół Irr2. Opis lokacji
Martwy Las - wielka piaskownica Śmierci, Zniszczenia i Tajemniczej Grozy, która samym dźwiękiem wymawianej nazwy powoduje zimne dreszcze przerażenia. To las okalający dawną stolicę Wolnych Ziem wielkim pierścieniem. Rozciąga się od Doliny Cieni należącej do Cesarstwa, aż po mroczne knieje północnej części krainy. Nie domyka się jednak, ziejąc przenikliwą wyrwą na północnym zachodzie. Tam o dawnej świetności Wolnego Miasta wciąż przypomina zrujnowany królewski trakt, którego budowa wymagała wycięcia szerokiego na kilkaset metrów, bezdrzewnego odcinka łączącego Irr z granicą Wolnych Mokradeł. Szerokość Martwego lasu wylicza się od zrujnowanych murów stolicy, aż po rozległą granicę z Irimgardem - który to "odciął" się od potwornej puszczy, karczując każde drzewo po swojej stronie, jednocześnie rysując naturalną granicę swego państwa i ziem niczyich. Wewnątrz wielkiego skupiska martwych drzew, na północnym wschodzie, kryje się niezbadana dotąd Opuszczona Kopalnia, która skrywa swą błękitną tajemnicę we wnętrzu ziemi. Nie wolno jednak zapominać o największym zagrożeniu, jakie czyha na każdego śmiałka, który zdecyduje się zapuścić w trzewia tego "lasu" - zastępy Wolnoziemców, którzy wraz z siarkowym oparem pochłonęli całe życie i całą przestrzeń wewnątrz, królują niepodzielnie na tych ziemiach od potężnego wybuchu, i tylko czekają na możliwość pożywienia swego niezaspokojonego pasożyta. Nieliczne stworzenia zbliżają się do drewnianych szkieletów i usiłują przeżyć w takich warunkach, dla Innych to wyczekiwana okazja, a dla okolicznych mieszkańców materiał do legend i mitów o tym przerażającym miejscu, które nawet matka Natura, w swej desperacji, opuściła.

3. Historia lokacji
Historia Martwego Lasu nie owocuje w niesamowite zwroty akcji czy mnogość dat i liczb. Jego historia rozpoczęła się wraz z wielkim wybuchem w Irr, któremu przypisuje się wszelkie późniejsze kataklizmy na tych ziemiach. W kilka lat las pochłonął tajemniczy żółtawy opar, który skrywał w swych trzewiach przerażające istoty - dawnych mieszkańców Irr, teraz będących siedliskiem nieznanego pasożyta. Do 4355 roku w pobieżnych badaniach (nikt nie odważył się zagłębić w śmiercionośne opary) stwierdzono, że na terenach Martwego Lasu wyginęły wszystkie rodzime gatunki zwierząt i roślin, a po mieszkańcach pozostały tylko obrzydliwe monstra.

4. Lista mieszkańców/NPC, którzy ją zamieszkują:
Brak

5. Lista stworzeń oraz roślin, jakie można tam napotkać:
Wolnoziemcy - w mniejszej ilości niż w Irr
Malauk - zaledwie kilka-kilkanaście osobników na granicy lasu
Myconid - zaledwie kilka-kilkanaście osobników na granicy lasu
Ankheg - zaledwie kilka-kilkanaście osobników na granicy lasu


Do schematu dostosował: Gotrek

Powiązane wieści:

Wolne Ziemie w wyniku rytuału zostają zalane wodą. Martwy las znajduje się teraz pod wodą.

Wróć do strony głównej