Ostwald

Przeglądano 1765 razy

1. Położenie

 ostwald v3

2.Opis lokacji

Region ten znajduje się we wschodniej części Cesarstwa, od wschodu granicząc z Księstwem Dol Velen, a od zachodu z prowincją Wolnych Mokradeł i Marluą.

Południe krainy jest w większości pokryte wzgórzami oraz lasami mieszanymi. Klimat jest nieco ostrzejszy niż w pozostałej części regionu. Północ to głównie tereny równinne, miejscami porośnięte lasami liściastymi. Panuje tam umiarkowany klimat, typowy dla większości Cesarstwa. Stolicą prowincji jest miasteczko Sherpenhout, gdzie znajduje się cała administracja prowincji oraz siedziba diuka.

Miasteczka:

Falkenburg

Letzten

Buchse

Zuersten

Nuremmölsen

Obernfurt

Sherpenhout

Rheinsingen

Grimvoorde

Gmunstadt

Bremsiedeln

Surstadt

Laageloopen

 

3. Historia lokacji

Historia Ostwaldu rozpoczyna się w roku 4349, kiedy to, po przyłączeniu Wolnych Mokradeł do Cesarstwa, ambitny, zasłużony w wojnie z Nacją, Michael van Holl, za przyzwoleniem władz, dokonał kolonizacji tych ziem, sprowadzając z najróżniejszych zakątków państwa osadników oraz uchodźców. Ludzie ci, tworząc barwną mozaikę kulturową, w szybkim tempie zasiedlili całą, nowopowstałą prowincję. Jednak zróżnicowanie kulturowe, na które postawiono przy powołaniu do życia tego regionu przyniosło odwrotny skutek. Upływ czasu spowodował, że na północy prowincji ukształtował się obóz popierający politykę procesarską prowadzoną przez diuka. Południe natomiast nie było zadowolone z tego co dzieje się w Cesarstwie i w samej prowincji. Napięcia między dwoma obozami narastały cyklicznie, powodując konfilkty w Ostwaldzie. Aby zapobiec większym rozruchom, diuk poprosił o pomoc wojsko, które miało zostać skoszarowane na bardziej buntowniczych regionach, póki sytuacja się nie wyjaśni. Jak jednak czas pokazał, ten (na razie) bezkrwawy konflikt ciągnie się po dziś dzień.

5. Lista NPC, którzy ją zamieszkują

Miano: Constantinus van Holl

Wiek: 27 lat

Rasa: Człowiek

Profesja: Wasal

Charakter: Praworządny neutralny

Specjalność: Zarządzanie

Zajmowane stanowisko: Diuk Ostwaldu

Opis: Jest to młody i energiczny mężczyzna. Objął stanowisko diuka niedawno, po śmierci swojego ojca, który poległ w czasie Wielkie Wojny z Twierdzą Urr. Ma poparcie stolicy, co pozwoliło mu na dalsze utrzymywanie państwowych garnizonów. Jest oddanym sługą Cesarza i wyznawcą Kultu Cesarskiego. Ma za zadnie utrzymac pokój w prowincji i niedopóścic do bratobójczych walk. Północ go kocha, południe nienawidzi, a prywatnie, młody władca uwielbia hodować karpie.

5. Lista stworzeń oraz roślin, jakie można tam napotkać (charakterystyczne dla tej krainy)

Rośliny :
Barwniak
Czarny Aloes
Kuleczkowiec Pospolity
- Odurzające :
Ajolla
Devorantum
Gąbczak rzeczny
- Rośliny Lecznice :
Krwawnik Pospolity
Tysiącznik
- Rośliny Użytkowe :
Pomrocznica jaśniejąca
Drzewo Migdałowe

 Równiny :
- Gorgona
- Ryś Fallathański
- Kretoszczur
Lasy :
- Chimera
- Grzywacz
- Wiedźwiedź
Bagna/Mokradła/Tereny podmokłe :
- Worg
- Utopiec

-Świnia Ostwaldzka (symbol południa kraju)

6. Koszty lokacji:

Brak (na razie)

7. Typ lokacji:

Ogólnodostępna

8. Autor:

Heinrich von Falken

Wróć do strony głównej