Hrabstwo Darmas

Przeglądano 1448 razy

1. Położenie lokacji:


Darmas to południowe hrabstwo księstwa Tenshavar, rozciągające się od rzeki Harwy, aż po granice z Caerogrodem i Irimgardem.

Cesarstwo - Hrabstwo Darmas

2. Opis lokacji:


Klimat Darmas jest surowy w partiach górskich i umiarkowany w dorzeczu Harwy. Na południu i zachodzie przeważają góry i wyżyny, a wzdłuż rzek ciągną się lasy i trawiaste, nierzadko podmokłe równiny.
To w Darmas mieści się stolica księstwa Tenshavar, siedziba diuka, warownia Vaydesur. W Vaydesur urzęduje także hrabia Domitr van Holten.

3. Historia lokacji:

Rok 4301 był rokiem obchodów ukończenia budowy cytadeli Vaydesur. Pięć lat później 14 Cresaima 4306 roku urodził się pierworodny syn Krelthana, Magar van Holten, a niecałe dwa lata po nim na świat przyszedł jego brat Domitr.
Dwaj najstarsi synowie diuka Krelthana byli ze sobą zżyci od dziecka. Z rezerwą, jeśli nie z wrogością, podchodzili do dwójki swoich przyrodnich braci, będących owocem drugiego małżeństwa swego ojca. Bardzo prawdopodobne, że to właśnie poślubienie baronówny Tamiry w 4327 roku spowodowało rozłam w rodzinie i napędziło rywalizację między ojcem i starszymi synami.
Rok 4344 został zapamiętany w kronikach księstwa, jako rok podziałów. Wzdłuż rzeki Harwy naniesiono granicę między dwoma hrabstwami. Północnym i południowym. Magar został wówczas hrabią Darmas, w wieku 11 lat, a dzieci Tamiry miały odziedziczyć region na północ od rzeki.
Śmierć Krelthana zmieniła pozycję Magara z hrabiego Darmas na diuka Tenshavar, zaś jego brat Domitr przejął po starszym bracie tytuł hrabiego.

4. Lista mieszkańców/NPC, którzy ją zamieszkują:


Brak

5. Lista stworzeń oraz roślin, jakie można tam napotkać: 

Fauna:

- Wiedźwiedź
- Arachnid
- Athach
- Gryf
- Verrath
- Lanne
- Meytasm
- Troglodyta
- Troll
- Warg
- Wąsorożec
- Złotodaj

Flora:

- Bieluń
- Motylnik Błękitny

6. Koszt lokacji:

Brak.

7. Typ lokacji:

Lokacja ogólnodostępna.

8. Autor:


Sharahin

Wróć do strony głównej