Uwaga! Gra tymczasowo wyłączona - przygotowania do Nowej Ery i nowej przygody! - Zapraszamy na Discord

[O] Akademia Skaldów

Przeglądano 1522 razy

1. Położenie lokacji:

Gawarren, Nordia

2. Opis lokacji:


Piękny budynek Akademii znajduje się w centrum miasta tak, aby każdy mógł go zobaczyć oraz do niego dotrzeć. Potężna hala ma miejsce do pomieszczenia przynajmniej 200 osób na raz, a w tej wielkiej sali ustawione są stoły i paleniska. Przy większości ław zasiadają młodzi skaldowie słuchając swoich starszych kompanów i nauczycieli. Tu zawsze jest gwarno, słychać liczne instrumenty wiążące się w niezwykłe połączenie dźwięków. Główne pomieszczenie Akademii podzielone jest na cztery pomniejsze hale, a każda z nich jest miejscem, gdzie doskonalą swoje umiejętności skaldowie o różnym poziomie wiedzy - od nowicjuszy aż po tych, którzy potrafią w pełni kontrolować magię przemian, zwaną tu Glahour. Szerokie okna, drewniane ściany złożone z grubych beli wykończone cegłą pokryte są pięknymi gobelinami, malowidłami oraz skórami upolowanych bestii. Z rzeźbionych piedestałów spoglądają drewniane posągi reprezentujące poszczególne bóstwa, a w oknach zawsze widać zaciekawione twarze przechodniów. Za Akademią rozciąga się plac treningowy, gdzie skaldowie przygotowywani są do walki. Uczy się ich tam, w jaki sposób założyć na siebie kolczy pancerz, jak uchronić swoje instrumenty przed uszkodzeniem w bitewnym szale oraz jak posługiwać się orężem na tyle wprawnie, by podczas bitwy nie przeszkadzać swoim towarzyszom (i przy okazji samym sobie krzywdy nie zrobić). Pod halą rozpościerają się wielkie katakumby, w których przechowuje się szczątki najbardziej światłych skaldów, którzy przekroczyli progi Akademii oraz wielka biblioteka wypełniona zwojami i księgami, w których spisane są poematy dla przyszłych pokoleń W progach podziemi pracują młodzi skaldowie odnawiając dokumenty i dbający o to, by kolejni uczniowie także usłyszały dawne historie o herosach. Ta biblioteka to również pilnie strzeżony skarbiec magicznych wyzwalaczy, pomagających magom w tworzeniu ich niezwykłych pokazów.
Akademia dla magicznie uzdolnionych śpiewaków uczy przyszłych skaldów za pomocą mentorów i nauczycieli, przekazując tonacje, umiejętności gry na instrumencie oraz wszelkie znane pieśni. Ucz także, jak snuć i tworzyć własne legendy, które kiedyś zostaną wykorzystane przez kolejne pokolenia skaldów. Galdr - bo tak się ta sztuka nazywa - jest niesamowitym rodzajem magii przemian: wykorzystując iluzję, manipulację dymem czy światłem choćby, wykorzystuje potęgę legend, by czynić z nich potężne zaklęcia. Pieśni jakie są wyśpiewywane, przy pomocy odpowiednich instrumentów - często również zaklętych jako wyzwalacze - i intonacji wprowadzają słuchaczy w swoisty trans, a zaklęcia tkane w tym czasie, pozwalają tworzyć wspaniałe obrazy, które ilustrują opiewane wydarzenia przy pomocy najczęściej dymu.
Poza budynkiem, w którym mieszczą się główne hale wykładowcze, Hala Śpiewu – w której odbywają się wszystkie najważniejsze wydarzenia, znajdują się tu budynki mieszczące w sobie pokoje słuchaczy, sale treningowe do walk oraz stajnie.
Jak zostać skaldem?
Skaldem zostać mogą wszyscy, jednak przywykło się uważać, że jest to rodzaj zawodu pasujący bardziej mężczyźnie, niż kobiecie. Skaldowie są bardzo dokładnie dobierani pod względem głosu, umiejętności magicznych i talentu. Do stworzenia magicznego zaklęcia wedle Nordów jest potrzebna tylko formuła, wyśpiewana przy odpowiedniej tonacji, przez użytkownika Glahour - jak nazywa się magię przemian - oraz adekwatnie dobrana do sytuacji legenda, ożywiana za pomocą Galdr, iluzji. Wtajemniczeni wiedzą jednakże, że prócz tego Bardowie korzystają jeszcze z licznych wyzwalaczy i kondensatorów, skrytych w instrumentach, zwojach, czy biżuterii. Niemniej, wielu skaldów ma ze sobą pomocników w postaci muzyków pomagających swoją grą na instrumentach przy używaniu wyzwalacza. Kiedy dziecko przejawia naturalne predyspozycje już od najmłodszych lat (lubi nucić, interesuje się instrumentami) zostaje w wieku 8 lat przekazane do akademii skaldów w Gawarren. Tam pozostaje, aż nie przyswoi sobie wystarczających umiejętności, by zacząć samotnie podróżować i przekazywać opowieści innym śpiewakom z Wyspy wśród Mgieł. Tak więc chęć nauki oraz upór to podstawy.
Szkolenie
Skaldowie szkoleni są na początku, jako zwykli śpiewacy i grajkowie. Trenują swój głos, grę na instrumentach oraz odpowiednie tonacje. Uczą się na pamięć licznych legend, poematów, a także przygotowywani są do pisania własnych. Jest to najbardziej żmudny i powolny proces z całego szkolenia zajmujący całe lata, nim kandydat jest właściwie przygotowany by zacząć szkolenie magiczne. Szkolenie fizyczne wymaga od skalda przygotowania niczym u wojownika. Szermierka, kondycja oraz liczne próby mają przygotować go na podróż przez pole bitwy. Jako że Skaldowie piszą głównie o wojennym heroizmie, zmuszeni są brać udział w wojennych działaniach, by jak najlepiej oddać powagę bitewną sytuacji. Dopiero, kiedy nauczyciele okrzykną gotowość danego skalda, a ten przebrnie przez wszystkie egzaminy, zostaje przyjęty na szkolenie pozwalające na korzystanie z Wrakkarskich pieśni. Dzięki temu szkoleniu potrafią korzystać z magii Glahour, magii opartej na legendach i opowieściach. Sądzi się, że im silniejsza i starsza legenda, tym silniejsza magia i dłuższa pieśń jest wymagana do jej przywołania. Szkolenie to jest niezwykle trudne i tylko wąska grupa skaldów w pełni je opanowuje. Ci, którzy potrafią pleść magiczne pieśni są niezwykle popularni nie tylko na dworze królewskim, ale także, jako towarzysze podróży.
Od tamtego czasu Akademia znacząco się rozrosła, i niejako „wchłonęła” w siebie kilka okolicznych domów, przemieniając je na budynki, w których przyszli i aktualni bardowie mogą nocować.
Zasady
Skaldowie żyją według zasad społeczeństwa, cieszą się jednak wieloma przywilejami na dworze czy w podróży. Podstawowymi zasadami wyniesionymi z akademii w Gawarren jest:
1. Zawsze zdarzenia opisuj zgodnie z prawdą
2. Przywołując legendą bądź pewny żeś jest godzien
3. Wznoś pieśni do swojego opiekuna by wspomógł cię w twej twórczej pracy
4. Podróżuj, zwiedzaj, poznawaj. Prawdziwy skald nigdy nie przestaje się rozwijać.
5. Przynoś chlubę akademii tworząc własne opowieści. Nigdy nie kradnij czyjejś legendy.
6. Opisuj tylko zdarzenia, w których brałeś udział. Zmyślone historie nie mają mocy.
Niebezpieczeństwa związane z Glahour
Skaldowie winni przestrzegać się przed przywoływaniem legend i iluzji z nimi związanych, których nie mogą kontrolować. Jeśli taka pieśń zostanie wywołana, bardzo szybko może obrócić się przeciwko grającemu i jego towarzyszom. Słyszano o przypadkach, przy których wściekła legenda czy przywołana opowieść spopieliła skalda i jego pobratymców lub wręcz zmiażdżyła – co jest efektem nie do końca opanowanej umiejętności magicznej. Lata nauki sprawiają, że bardowie świadomi są swoich umiejętności. Dzięki temu wiedzą na jakie pieśni i legendy są gotowi, a jakie przewyższają ich możliwości. Użycie zbyt silnych wyzwalaczy skrytych w pieśniach wiąże się z niebezpieczeństwem i najczęściej bywa tragiczne w skutkach. Czasami kończy się tylko niewielkim kuksańcem, czasami jednak nawet i śmiercią.

3. Historia lokacji:


Akademia Skaldów powstała w 4166 roku, jako mały i niepozorny budynek, w którym skaldowie przechowywali swe instrumenty i księgi z zapisanymi pieśniami. Z początkowego składziku budynek szybko przekształcono na małą szkołę, w której starsi i bardziej doświadczeni bardowie nie tylko przechowywali i przepisywali pieśni i legendy, ale też uczyli swych młodszych kolegów tajników tego trudnego zawodu. Z każdym pokoleniem chętnych do nauki przybywało. Każde też pokolenie utrzymywało, że Hala Skaldów powstała z żeber, zębów i kości lodowego i błękitnołuskiego smoka Gawarrena. I to właśnie sprawiło, że w 4197 roku budowla ta ocalała z wielkiego pożaru, jaki zniszczył miasto. Spłonął jedynie dach budowli, odbudowany w rekordowym czasie dwóch miesięcy, biorąc pod uwagę wielkość całej Akademii. Za cud też uznano niemal idealny stan pomieszczenia, w którym przechowywano najcenniejsze legendy i pieśni. Od czasu pożaru jednak, wszelkie zapisy przenosi się do specjalnie wybudowanej piwnicy do której dostęp mają tylko najstarsi skaldowie oraz władze tego swoistego uniwersytetu.

4. Lista mieszkańców/NPC, którzy ją zamieszkują: 


- Areye Złotopalcy, Najwyższy Skald Nordii – niewidomy, ale obdarzony doskonałym słuchem człowiek, który zarządza cała Akademią
- Gandira – Mistrzyni Pieśni, zastępczyni Areye Złotopalcego
- Hovatt, główny skryba Akademii – pod jego pieczą znajdują się wszystkie pergaminy z zapisanymi pieśniami i legendami
- 80 nauczycieli gry na instrumentach: lirze, flecie, dudach, harfie, bębnach, rogach czy skrzypcach
- 50 nauczycieli śpiewu
- 30 nauczycieli run, mistrzów pisarskich, uczących zapisywać legendy i pieśni
- ponad 300 bardów, którzy szkolą się na pieśniarzy, na różnym stopniu zaawansowania

5. Lista stworzeń oraz roślin, jakie można tam napotkać:


- nie dotyczy

6. Koszt lokacji:

Brak.

7. Typ lokacji:

Lokacja ogólnodostępna 

8. Autor:

Tishtry

Wróć do strony głównej