Clemad

Przeglądano 1504 razy

1. Położenie lokacji:


Clemad znajduje się w w cesarskiej prowincji Sorvest, w ujściu rzeki Lomma, zwanej Wężowym Splotem.

Cesarstwo - Clemad

2. Opis lokacji:


Clemad wzniesiono na bagnistych wyspach pośrodku delty Lommy, zwanej Wężowym Splotem. Rzeka, od samych gór płynąca zwartym nurtem, rozwidla się tu na liczne odnogi i przecina podmokłe łąki wodną siecią, która dopiero kilkadziesiąt kilometrów dalej znajduje swoje ujście w morzu. Ze wględu na swoje położenie, Clemad jest miastem kanałów. Ponad nimi przewieszono liczne mosty, jednak ciasnota przestrzeni nie pozwala na przejazd wozów, bryczek i dorożek. Większość transportu odbywa się drogą wodną lub pieszo.

Miasteczko jst ściśle powiązane handlem rzecznym z Azeloth, jednak mimo dogodnego usytuowania nie posiada obecnie dużego znaczenia ekonomicznego. Postępujące od lat zamulenie portu sprawia, że w przystani może cumować bardzo ograniczona liczba jednostek pełnomorskich, a większe okręty łatwo osiadają na mieliźnie. Punkt ciężkości sorveskiego handlu morskiego przesunął się do Mekasato, więc Lommą przeważnie transportowane są do Azeloth towary lokalne - drewno, ryby oraz nawóz. Jedynie egzotyczne dobra reptiliańskie sprowadzane są do stolicy za pośrednictwem clemadzkiego portu. Handel lokalny od lat znajduje się w ręku kilku miejscowych rodów kupieckich, które pilnują swoich wpływów i pozycji. Nikłe zainteresowanie władz oraz mały ruch w przystani sprawiają, że Clemad dalekie jest od harmideru i chaosu charakterystycznego dla Azeloth lub innych miast portowych. Upadek znaczenia gospodarczego sprawił, że miasto się wyludniło, część domów pozostaje pusta, a opuszczone pałace chylą się ku ruinie. Wydaje się, że czas płynie tu wolniej, a nawet - że zatrzymał się wśród zabytków świadczących o dawnej świetności.

Jeśli weźmie się pod uwagę piękno architektury, Clemad w pełni zasługuje jednak na miano Perły Sorvestu. Przez wieki pełniło rolę ważnego ośrodka handlowego na południu Cesarstwa i władze wiele pieniędzy zainwestowały w jego rozwój. Do dzisiaj co ambitniejsi studenci architektury przyjeżdżają podziwiać zabytkową wartość portowych budynków. Niemal wszystkie domy są kamienne, ponieważ drewno zbyt szybko gniło w wilgotnym klimacie miasta i w kontakcie z wodą. Pomiędzy budynkami ciągną się kanały oraz wąskie chodniki. Znajdujący się w centrum Plac Karelski stanowi jedyną szerszą przestrzeń Clemad. Tam znajduje się bogato rzeźbiona świątynia Masziela, a także Ratusz, będący siedzibą Doży oraz urzędu celnego. Doża wybierany jest dożywotnio przez Radę Miasta spośród członków clemadzkich rodzin kupieckich. Posiada pełnię władzy w mieście wraz z prawem do wydawania wszelkiego rodzaju przepustek i pozwoleń na handel.

W porcie wznosi się okazały budynek Starej Stoczni, która kiedyś była jednym ze źródeł bogactwa Clemad, obecnie jednak jest zamknięta i chyli się ku ruinie. Miasto otacza kamienny mur, w którym znajdują się trzy bramy: Brama Zachodnia, dająca dostęp do portu morskiego, Brama Delty, wychodząca na ujście Lommy i cumujące na niej barki transportowe, oraz Brama Rufusa, prowadząca przez Most Trialto na Stary Trakt, ciągnący się północnym brzegiem Lommy do Azeloth.


Najważniejsze budynki:


Ratusz - potężny budynek o fasadzie bogato zdobionej płaskorzeźbami w motywach morskich, umiejscowiony w centrum miasta na Placu Karelskim. W nim mieści się siedziba Doży oraz urzędy celne.
Świątynia Masziela - niewielki, lecz pięknie zdobiony budynek usytuowany obok Ratusza.
Stara Stocznia - duży budynek usytuowany przy porcie morskim, obecnie popadający w ruinę. Miejsce chętnie wykorzystywane jako noclegownia przez żebraków, złodziei i bezdomnych.
Karczma “Pod Czarną Ośmiornicą” - tylko tam jest możliwość zjedzenia najlepszych potraw z ryb i owoców morza. Jedna z lepszych karczm w mieście.
"Małżowina" - spelunka połączona z burdelem. Znajdzie się tutaj nocleg, tanie jadło i chętną dziewkę, a jednocześnie można zostać okradzionym i spitym na umór.
Targ rybny - mieści się nieopodal Starej Stoczni, to tam można dostać świeże ryby z rannego połowu.
Wieża Biełuna - przysadzista wieża strażnicza o niezwykle bogato zdobionych fasadach; "perła w Perle". Znajduje się na wyspie najbardziej wysuniętej w morze. Każdy wpływający do portu statek ma obowiązek wylegitymować się z koniecznych zezwoleń u przebywających w niej urzędników.

3. Historia lokacji:


Miasto portowe u ujścia rzeki Lommy istniało praktycznie tak długo, jak długo istniało samo Cesarstwo. Przez wieki stanowiło jeden z najważniejszych ośrodków cesarskiego handlu morskiego i cieszyło się bogactwem, póki wojny z Reptilią nie zagroziły jego pozycji. To wówczas kupcy stopniowo zaczęli przenosić swoje interesy do bezpieczniejszego i wygodniejszego portu w Mekasato. Próby zahamowania tej tendencji podjął Karel Vorl, zwany Reformatorem, który objął urząd Doży w roku 4283, na samym początku panowania Cesarza Heorta z rodu Rion. On właśnie zarządził odbudowę miasta po atakach jaszczurów i wielkiej powodzi, która nawiedziła deltę Lommy i Rozlewiskowe Równiny. Chcąc wykorzystać bliskość Nadmorskiego Boru, wybudowano wówczas Stocznię, która na wiele lat stała się ważnym źródłem dochodów, jednak te wysiłki jedynie oddaliły w czasie nieuchronny upadek Clemad. Zamulone dno morskie nie pozwalało na dostęp do portu większej ilości statków pełnomorskich. W wyniku przyłączenia do Cesarstwa księstwa Menetei, punkt ciężkości sorveskiego handlu morskiego przeszedł na Mekasato, a Clemad straciło resztki znaczenia. Upadek stoczni, która nie była w stanie wypuszczać na zamulony port większych jednostek, zapoczątkował stopniowe wyludnianie się miasta, co z kolei zwróciło w jego stronę zainteresowanie mniej praworządnych środowisk.
Krąży legenda, że w wodach wokół Clemad pływa ławica złotych ryb, jednych z najrzadszych na świecie. Teyvyn twierdzi, że tylko raz w życiu ją widział, a był to widok tak piękny, że nigdy nie zdoła go zapomnieć. Legena mówi, że ten, kto złapie jedną z ryb, będzie miał pełne powodzenie w życiu. Jak do tej pory nikomu się to jednak nie udało.


4. Lista mieszkańców/NPC, którzy ją zamieszkują:


Tamas Behlendorf - Doża; przedstawiciel jednego ze starych clemadzkich rodów. Człowiek o pokrętnej moralności.
Helna Greyvas - główna kapłanka świątyni Masziela; kobieta ciepła i chętna do niesienia pomocy każdemy potrzebującemu.
Vinona Lunn - właścicielka karczmy "Pod Czarną Ośmiornicą"; kobieta czterdziestoletnia, ale wciąż ładna, zawsze elegancka i zawsze dbająca o klienta; posiada haczyki na większość wpływowych osób w mieście, więc dobrze jest mieć w niej przyjaciela.
Paret Noem - miejscowa gwiazda, człowiek, który ponoć zwiedził cały świat; niewiele osób wierzy w jego opowieści, jednak są one na tyle interesujące, że wielu chętnie stawia mu piwo w zapłatę za dobrą historię; najczęściej przebywa w “Małżowinie”.
Teyvyn zwany “Morsem” z powodu bujnych, obwisłych wąsów - stary kapitan, który dawno temu przeszedł na emeryturę, jednak nadal pływa po morzach na swojej ukochanej "Carycy"; Clemad jest jego ulubioną przystanią i często można go spotkać w karczmie “Pod Czarną Ośmiornicą”, gdzie nad talerzem zupy rybnej pyka ze swojej fajki.


5. Lista stworzeń oraz roślin, jakie można tam napotkać:


Flora: rośliny hodowane w warunkach domowych
Fauna: zwierzęta udomowione, Brzytwodziób, Napalonka, Wodny Kot

6. Koszt lokacji:

Brak

7. Typ lokacji:


Lokacja ogólnodostępna.

8. Autor:

Lu Lerdan

Wróć do strony głównej