Uwaga! Gra tymczasowo wyłączona - przygotowania do Nowej Ery i nowej przygody! - Zapraszamy na Discord

Hrabstwo Chatai

Przeglądano 1400 razy

1. Położenie lokacji

Cesarstwo Vanthijskie, Prowincja Marlua, Księstwo Natross, Hrabstwo Chatai

Cesarstwo - Hrabstwo Chatai

2. Opis lokacji

Hrabstwo Chatai położone jest w północno-wschodniej części prowincji Marlua i stanowi część Księstwa Natross. Obejmuje ziemie należące do miasta Chatai oraz głównie okolicę nadmorską. Linia brzegowa morza jest naturalną granicą od północy, od wschodu zaś jest nią rzeka Gwennelen. Południową granicę stanowi początek lasów Wielkiej Puszczy Erevergońskiej. Zachodnia granica jest dość umowna, ponieważ zarządcy obu hrabstw żyją ze sobą w zgodzie. Przyjęło się, że ziemie te rozgranicza stary trakt handlowy jeszcze z czasów panowania Daakarów.


3. Historia lokacji

Hrabstwo Chatai wyodrębnione zostało w roku 4271 NE, kilka miesięcy po powstaniu samego księstwa Natross. Ówczesny Książę, Statislaw z rodu Silva’Daimon na pierwszym dużym zgromadzeniu ważnych osobistości swego księstwa, sam osobiście wyznaczył dwa hrabstwa w zarządzanym przez siebie księstwie i oddał je we władanie swoim zaufanym ludziom, pochodzenia szlacheckiego. Na tym właśnie historycznym spotkaniu, status hrabiego otrzymał Walder Delerys, dziadek obecnego Hrabiego Justusa.
Rodzinę Delerys, w szczególności jej męskich przedstawicieli, ogromnie ciągnęło do wojaczki i wszelkich bitew, wojen. Z tego też powodu Walder nie cieszył się zbyt długo nadanym mu przez księcia tytułem, gdyż kilkanaście lat po nadaniu mu praw do ziemi, zginął w walce. Po nim jego obowiązki przejął jego starszy syn — Peter, który panował niewiele dłużej od swego ojca. Po nim nastał czas panowania jego młodszego brata — Marcusa, który stanowił wyjątek od rodzinnej reguły — był alchemikiem, który usilnie próbował wynaleźć lek na wszystkie choroby świata. Zmarł w skutek zażycia jednej z własnych mikstur, a że nie doczekał się męskiego potomka, władzę nad hrabstwem Chatai przekazał jedynemu potomkowi swemu brata - synowi Petera — Justusowi.
Młody hrabia Justus Delerys, dzięki ogromnemu wysiłkowi swej matki wykazywał się ogromny spokojem i rozsądkiem, pomimo zamiłowania do walki i odbytej służbie wojskowej. Dzięki temu hrabstwo zyskało władzę, który, zanim złapał za miecz i pobiegł z wojskiem niż najeźdźców, wolał zaplanować atak i spokojnie wygrać potyczkę, dzięki przemyślanym atakom i strategii. Nastał spokojny czas jednego hrabiego, do którego zarówno mieszkańcy Chatai, jak i zamieszkujący okoliczne ziemie, mogli się przyzwyczaić, przywiązać i pokochać, ponieważ Justus okazał się mądrym i rozważnym władcą hrabstwa, nazywanym przed mieszkańców Sprawiedliwym.

Z uwagi na brak punktów strategicznych w okresie wojny, hrabstwo Chatai nie cierpiało z powodu walk, głodu czy chorób, jakie dotykać mogły ziemie oblegane przez Urrczyków czy innych najeźdźców. Dzięki temu nic nie blokowało rozwoju tego regionu, a rejon ten wzbogacił się dzięki inwestycji w handel i gospodarkę. To z tego obszaru napływała największa pomoc dla pozostałych ziem Cesarstwa.


4. Lista mieszkańców/NPC, którzy ją zamieszkują

Miano: Justus Delerys
Rasa: człowiek
Wiek: 52
Charakter: Prawdziwie neutralny
Specjalność: armia, strategia
Profesja: Hrabia, wojskowy
Zajmowane stanowisko: Hrabia
Historia postaci:
Justus Delerys, jedyny syn Petera Delerysa, urodził się w mieście Chatai i tego właśnie księstwa jest Hrabią. Większą część spędził w wojsku, miał również okazję wykazać się w kilku potyczkach na polu walki. Bronił sąsiedniego miasta - Mekasato - w ostatniej wojnie z Twierdzą Urr, co przypłacił utratą oka.
Wbrew powszechnym stereotypom na temat wojskowych, Justus jest człowiekiem spokojnym i zawsze wpierw dwa razy coś przemyśli, zanim powie. Jest zwolennikiem taktyki “najpierw zapytaj, a potem bij”. W obronie swych ziem nie stroni od rozwiązań siłowych.

Miano: Sander Delerys
Rasa: człowiek
Wiek: 32
Charakter: Chaotyczny dobry
Specjalność: Armia
Profesja: Oficer
Zajmowane stanowisko: Wasal
Historia postaci:
Sander jest młodszym bratem Justusa, najmłodszym z trójki rodzeństwa. Kultywując rodzinną tradycję, mężczyzna odbył służbę w wojsku i awansował na stanowisko oficera. Mimo zamiłowania do walki, jego brat stara się przygotować go do roli hrabiego, mając nadzieje, że przejmie on obowiązki zarządzającego hrabstwem Chatai. Otrzymawszy tytuł wasala, Sander osiadł na stałe w Chatai, u boku aktualnego hrabiego, by nauczyć się wszystkiego o zarządzaniu zarówno miastem, jak i całym hrabstwem.

Miano: Anija Valeriona
Rasa: półelf
Wiek: 78
Charakter: Praworządny neutralny
Specjalność: zarządzanie, handel
Profesja: Skryba
Zajmowane stanowisko: Wasal
Historia postaci:
Anija Valeriona została wasalką jeszcze za czasów panowania Marcusa Delerys. W okresie jego panowania nad hrabstwem wspierała hrabiego w dziedzinach, o których nie do końca miał pojęcie — w handlu. To dzięki niej hrabstwo z każdym rokiem zyskiwało na bogactwie i prestiżu, głównie dzięki eksportowi dobrej jakości drewna — zarówno do zagranicznych kupców, jak i na dalsze tereny Cesarstwa. Mimo wspaniałych pomysłów i dobrego serca jest kobietą o specyficznym charakterze, słynącą z “ciętego języka” i “tupetu jak taran”. Jej przeciwnicy plotkują, że została wasalką nie za zasługi dla hrabstwa, ale za dobre usługiwanie hrabiemu. Mimo wszystko nie można odmówić jej smykałki do interesów.


5. Lista stworzeń oraz roślin, jakie można tam napotkać

Fauna:
- Ryś Fallathański
- Kretoszczur
- Panteros
- Pławnur
- Żagielnica
- Zwierzęta hodowlane, miejskie i domowe z wiosek i miast i inne występujące na polach, lasach, łąkach, w okolicy skupisk wodnych (jeziora, rzeki, morze), skalistych wybrzeżach i piaszczystych plażach

Flora:
- Bieluń
- Tysiącznik
- Złociaszek
- Barwniak
- Morwa
- Orzeszkówka Potniczka
- Purpea
- Kuleczkowiec pospolity
- i inne występujące na polach, lasach, łąkach, w okolicy skupisk wodnych (jeziora, rzeki, morze), skalistych wybrzeżach i piaszczystych plażach

6. Proponowany koszt lokacji


Nie dotyczy.

7. Typ lokacji 


Lokacja ogólnodostępna.

8. Autor:

Ellia von Plauen

Artykuły w kategorii:

Nazwa Artykułu Przeglądano Ostatnia modyfikacja
Twierdza Castello Verità 1523 13-03-2016

Wróć do strony głównej