Uwaga! Gra tymczasowo wyłączona - przygotowania do Nowej Ery i nowej przygody! - Zapraszamy na Discord

Księstwo Vanth

Przeglądano 1523 razy

1. Położenie lokacji

Księstwo Vanth, nazywane również Vanthią Centralną lub Vanthią Koronną, zajmuje północno-centralną część prowincji Sorvest. Jest historycznym centrum Cesarstwa Vanthijskiego i osadnictwa rasy ludzkiej na tym terytorium.

Cesarstwo - Księstwo Vanth

2. Opis lokacji

Od zachodu granicę Vanth wyznacza Nadmorski Bór. Na północnym zachodzie i północy księstwo sąsiaduje z Meneteą. Na południu i południu-wschodzie — z Księstwem Złotego Feniksa. Na wschodzie i północy graniczy z Villerią. Dzieli się na trzy hrabstwa, których nazwy pochodzą z czasów panowania poprzednich monarchów Cesarstwa:

— Thoranię Wschodnią
— Thoranię Zachodnią
— Turgonię.

Pola uprawne, pastwiska i rozległe, zielone równiny to typowe elementy pejzażu księstwa Vanth. Nie jest on jednak monotonny. Leżące na południu hrabstwo — Turgonię — przecina malownicza wstęga Lommy — głównej rzeki przepływającej przez Azeloth. Łagodny krajobraz tych terenów składa się z równin i niewysokich, trawiastych pagórków. Majątki ziemskie i osady przedzielone są łąkami i wygonami dla zwierząt. Gwarna, bogata stolica Cesarstwa jest równocześnie miastem stołecznym dla hrabstwa i prowincji, głównym punktem handlowym i strategicznym regionu, a także jedną z ważniejszych metropolii Fallathanu. Otacza ją dość gęsty, liściasto-mieszany drzewostan, noszący nazwę Lasów Azelockich. Lasy te, pozostałość po dawnej, prastarej puszczy, łączyły się kiedyś z matecznikami Wolnych Mokradeł. Gwałtowny rozwój osadnictwa, wojny i zawieruchy dziejowe przetrzebiły je do tego stopnia, że dziś są zaledwie wąskim pierścionkiem zieleni wokół zabudowań.
Płaskie tereny Thoranii Zachodniej są bezleśne aż do granicy z Nadmorskim Borem. Najbardziej zróżnicowany krajobraz ma Thorania Wschodnia. Im bliżej Księstwa Złotego Feniksa, krainy wzgórz i niebezpiecznych urwisk, tym mocniejsze wahania płaszczyzny. Gleby są tu uboższe, a klimat ostrzejszy. Cały obszar księstwa bogaty jest w łowną zwierzynę, ryby i skorupiaki słodkowodne, a także liczne gatunki ziół i grzybów.

Siedziba władzy, czyli dwór książęcy, znajduje się na północ od Azeloth, ok. 20 staj od miasta. Chroniona przez setkę gwardzistów posiadłość nosi nazwę Szklanego Pałacu, bowiem jej charakterystyczne, białe ściany ozdobione są tłuczniem z kolorowego szkła. Do dyspozycji Diuka pozostają również: Karciany Dworek, letnia rezydencja, urządzona w barwach bieli, czerni i czerwieni (kolorach kart do gry) oraz trzystuosobowy Garnizon Książęcy, znajdujący na przedmieściach stolicy.

3. Historia lokacji

Tereny dzisiejszego księstwa Vanth uznawane są za praojczyznę fallathańskich ludzi. Rdzenni mieszkańcy Sferrum osiedlili się tam na długo przed powstaniem kraju. Pierwsze ziemie Vanthii, złączone pod berłem Thorana Pierwszego, obejmowały obszar obecnej Turgonii. Od nich rozrost młodego, ambitnego państwa następował promieniście, obejmując kolejne przyszłe księstwa. Upadek pierwszego Cesarstwa — wskutek najazdu Daakarów — oznaczał zniweczenie dawnych granic. Zwycięska, wyzwoleńcza bitwa pod Azeloth (4270) wyniosła na tron Turgona. Cesarz-kontynuator zapoczątkował tradycję, która z niewielkimi zmianami przetrwała do dziś. Zgodnie z nią, wokół stolicy wydzielano strategiczne księstwo koronne, przynależne drugiemu w kolejności pretendentowi do tronu. Jego książę nie podlegał wówczas Arcydiukowi, a najczęściej sam nim zostawał, łącząc zwierzchność nad Vanth z obowiązkami kanclerskimi. Z czasem, Vanthię Koronną, zwaną też Centralną, podzielono na hrabstwa, zarządzane zwykle przez krewnych i zaufanych monarchy. Obecnym Diukiem i zarazem Arcydiukiem jest Rothar Rion, młodszy syn Cesarza.

4. Lista NPC, którzy ją zamieszkują


Diuk

Miano: Rothar Rion
Rasa: Człowiek
Wiek: ok. 50 lat
Charakter: Praworządny Zły
Specjalność: Dyplomacja/Polityka
Profesja: Dyplomata
Zajmowane stanowisko: Arcydiuk (Kanclerz) Cesarstwa Vanthii. Diuk Księstwa Vanth.

Opis postaci:

Młodszy syn Cesarza od małego wiedział, że będzie tym drugim w kolejce do tronu. „Nagroda pocieszenia”, jaką otrzymał, nie do końca zadowoliła jego ambicje. Rothar jest jednak na tyle cierpliwy, układny i ostrożny, iż nie zdradza postronnym rzeczywistych planów, w których najchętniej zamieniłby się rolami z Thorlinem. Doskonale wie, że jedne z bogatszych ziem Cesarstwa warte są świeczki i dbania o nie, jak o drogocenną perłę. Otrzymując identyczne jak brat wykształcenie, zamiast miecza i tarczy wybrał pióro i pergamin, sztukę dyplomacji przedkładając nad walkę orężem. Biegle posługuje się nie tylko wspólnym i vanthijskim, ale również elfickim (odmianą wysoką i niską), krasnoludzkim, irimgardzkim i natejskim. Pedantyczny, wyćwiczony w salonowych grach, trudno mu cokolwiek zarzucić. Na wielu dworzanach sprawia jednak wrażenie zimnego i niebezpiecznego. Ceni sarkazm i czarny humor. Jego namiętnością są konne gonitwy, wino i piękne kobiety.

Hrabiowie

Miano: Zygfryd Rion
Rasa: Człowiek
Wiek: +40 lat
Charakter: Praworządny Zły
Specjalność: Wojskowość
Profesja: Oficer
Zajmowane stanowisko: Hrabia Zachodniej Thoranii

Opis postaci:

Zygfryd, potomek jednego z dalszych kuzynów Cesarza Anjo Vilyi, został hrabią w młodym wieku, bo tuż po trzydziestce. Monarcha zwrócił nań uwagę, kiedy Zygfryd, dotąd syn jednego z mniej ważnych krewniaków, zaczął odnosić sukcesy w walce z Nacją. Po udanym buncie mieszczan z Azeloth, Zygfryd zjednoczył ze sobą rozdrobnione, uszczuplone oddziały wojsk stołecznych. Z nową rotą dokonał szaleńczego, błyskawicznego rajdu na kompanie Nacjan, ukryte w Lasach Azelockich i sąsiednich osadach. W krótkim czasie zyskał miano równie bezwzględnego, co oddanego Cesarzowi. Wrogów wycinał w pień lub urządzał krwawe egzekucje, a nielicznych jeńców traktował z wyjątkową brutalnością. Równie surowy był jednak dla własnych żołnierzy, którzy usiłowali przywłaszczyć sobie odzyskane dobra. Te zaś, rozliczone skrupulatnie co do grosza, lojalnie odsyłał do azelockiego skarbca. Po wojnie Cesarz powierzył Zygfrydowi odbudowę stołecznego garnizonu, a kiedy młody Rion wykonał to zadanie — nagrodzono go tytułem i ziemią Zachodniej Thoranii.

Miano: Gotfryd Rion
Rasa: Człowiek
Wiek: +30 lat
Charakter: Praworządny Dobry
Specjalność: Lecznictwo/Wojskowość
Profesja: Medyk/Uzdrowiciel
Zajmowane stanowisko: Hrabia Wschodniej Thoranii

Opis postaci:

Młodszy brat Zygfryda Riona, walczył u jego boku na Wojnie Światowej. Pełnił rolę medyka polowego, zmuszano go jednak do asysty przy torturach, co skutecznie obrzydziło Gotfrydowi wojenne rzemiosło. Nigdy też nie zdołał się pogodzić z okrucieństwami dowódcy. Zdołał jednak ocalić Zygfryda od śmierci, uciskając przeciętą tętnicę. Czyn ten sprawił, że starszy Rion, zazwyczaj nieprzychylny prostodusznemu bratu, polecił go Cesarzowi jako sprawnego i odpowiedzialnego medyka nadwornego. W ten sposób Gotfryd poznał niejeden sekret monarchy, w tym szczegóły słynnej fałszywej śmierci po dziewięćdziesiątych urodzinach Anjo, kiedy ten sprawdzał lojalność swoich popleczników. W uznaniu za wierność, cierpliwość i wiedzę, Cesarz uczynił Gotfryda hrabią, darowując mu w opiekę ziemie Wschodniej Thoranii.

Miano: Aimée Rion-de Cantilliez zwana „Czarną Kotką”
Rasa: Człowiek
Wiek: ok. 25 lat
Charakter: Chaotyczny Neutralny
Specjalność: Dyplomacja
Profesja: Wasal
Zajmowane stanowisko: Hrabina Turgonii

Opis postaci:

Panią Turgonii hrabina została po śmierci męża. Jest prawnuczką jednej z bliskich kuzynek Cesarza. Gałąź Rionów, do której należy, od dawna cieszy się łaską monarchy, najprawdopodobniej przez wzgląd na prababkę Aimée. Anjo wzdychał za młodu do swojej powabnej kuzynki. Jako piętnastoletnia dziewczyna, Aimée została wydana za bogatego, wpływowego barona, Teoderyka de Cantilliez, człowieka przystojnego, bystrego i dowcipnego, zarazem zaś gwałtownika, utracjusza i hulakę. Małżeństwo z Rionówną pozwoliło Teoderykowi uzyskać hrabiowski tytuł, nie powstrzymało jednak skłonności do pijatyk i swawoli. Oficjalnie, Teoderyk spadł z konia po suto zakrapianej uczcie, kiedy uparł się na dłuższą przejażdżkę po lasach. Nieoficjalnie — to sam Cesarz pomógł lubianej Aimée, która przejęła stery w hrabstwie.
Młoda hrabina cieszy się opinią kobiety atrakcyjnej, subtelnej i pełnej wdzięku, do tego inteligentnej i z poczuciem humoru. Nie stroni od flirtów i romansów. Niewielkie doświadczenie życiowe i brak stanowczości sprawiają jednak, ze faktyczne rządy sprawuje jej intendent, Tuomas Ernst. Ona sama pozostaje zaś śliczną, ciemnowłosą damą w czerni. Z uwagi na cechy urody, kapryśny temperament i noszone stroje, a także upodobanie do kotów, zwana jest przez poddanych „Czarną Kotką”.

Miano: Garvis Gisborne
Rasa: Człowiek
Wiek: ok. 40 lat
Charakter: Praworządny Dobry
Specjalność: Gospodarka
Profesja: Kartograf/Żeglarz
Zajmowane stanowisko: Ekonom Rzeczny (właśc.: Nadzorca do Spraw Sieci Wodnej)

Opis postaci:

Nadzorcę do Spraw Sieci Wodnej rzadko kto tak tytułuje. Ukuta przez lud nazwa „Ekonom Rzeczny” z czasem przyjęła się i na dworze. Zakulisowo Gisborne’a zwie się nawet „Pławnurem”, „Wodnikiem” albo „Rybą”. Nadzorca zna te przezwiska, lecz dobrodusznie udaje, że wcale ich nie słyszy.
Garvis o wodzie wie wszystko. Pochodzi z familii od lat zajmującej się żeglarstwem i transportem wodnym. Jego ojciec, stryj i dziadek, właściciele spółki „Giulio & Synowie” byli znanymi armatorami, członkami marluańskiej rady miejskiej i udziałowcami co ważniejszych gildii trudniących się handlem. Brali udział w odbudowie floty, która ostatecznie rozbiła Nację, zmuszając najeźdźcę do rokowań. Dalsi przodkowie Gisborne’a to m.in. kartografowie, autorzy dokładnych map hydrograficznych, kapitanowie okrętów i zarządcy towarzystw flisackich. W porozumieniu z burmistrzem Azeloth, Gisborne kontroluje transport wodny na terenie księstwa, odpowiada za prace melioracyjne i utrzymanie portu rzecznego w stolicy. Cieszy się opinią człowieka skrajnie uczciwego, honorowego i cierpliwego, choć jego drobna, delikatna postura nie wskazuje na niezłomność. Uważa, że cła, podatki i prawa gospodarcze są po to, by ich przestrzegać, w imię wspólnego dobra. Zdaje sobie jednak sprawę z wagi swobodnego handlu.

Miano: Caleb Morthand
Rasa: Człowiek
Wiek: ok. 80 lat
Charakter: Neutralny Zły
Specjalność: Dyplomacja
Profesja: Dyplomata
Zajmowane stanowisko: Sekretarz Diuka Księstwa Vanth

Opis postaci:

Caleb nie wygląda na osobę tak bliską, jak to tylko możliwe, drugiemu potomkowi władcy. A jednak. Ten garbaty, pomarszczony starzec potrafi sączyć w słowach truciznę, zaprawioną miodem. Umie słuchać, ale i słyszeć. Kiedy trzeba, odwodzi od zamysłu, kiedy indziej — zagrzewa do czynu. Wie doskonale, że mimo szpetoty jest bardzo pożądany w towarzystwie Diuka. Niektórzy mawiają, iż ma zgubny wpływ na Rothara, bardziej nim sterując, aniżeli pomagając. Na dworze darzony antypatią, usuwaną jednak w cień, gdy można coś zyskać dzięki jego wstawiennictwu. Niedobrze jest Calebowi podpaść — lochy to najłagodniejsza forma kary.

Miano: Tuomas Ernst
Rasa: Człowiek
Wiek: ok. 40 lat
Charakter: Prawdziwie Neutralny
Specjalność: Finanse/Rachunkowość
Profesja: Rachmistrz
Zajmowane stanowisko: Intendent Turgonii

Opis postaci:

Pan Ernst był wiernym druhem Eteryka de Cantilliez, dziadka Teoderyka. Przy starszym panu umiał pokazać smykałkę do finansów, zapobiegliwość i talent gospodarczy. Służył później jego synowi, Roderykowi, a współpraca układała się raz lepiej, raz gorzej. Wnuk, Teoderyk, okazał się tak wyjątkowym przypadkiem lekkomyślnego birbanta, że wkrótce intendent i hrabia rozpoczęli prawdziwą wojnę. Tuomas został zwolniony, a jego rodzina popadła w niełaskę. Po śmierci Teoderyka, pracowity i uczciwy Ernst powrócił do swojej roli. Pani Aimée nie mogła sobie poradzić z katastrofalnym stanem skarbca. Dziś, dzięki własnej roztropności i zaufaniu hrabiny, Tuomas mądrze zawiaduje Turgonią, która pod jego pieczą znów jest ziemią zamożną, zadbaną i godną inwestycji.

4. Rośliny i zwierzęta:

Fauna:

Biały Lemurożarłok
Chudlarz
Czarny Lemurożarłok
Destrachan
Felliks
Formit
Kretoszczur
Krwiopijca
Mumbak
Ognik
Ośmiowąż
Pasterz Królików
Ryś Fallathański
Skarabeusz
Skoczopiórek
Ścierwojad

Flora:

Bawełniak Różowy
Erynijka Wielka
Kudeks
Morwa
Orzeszkówka Potniczka
Przypieprznik Ognisty

inne rośliny typowe dla Cesarstwa i kilmatów umiarkowanych

7. Koszt lokacji

Brak

6. Typ lokacji

Lokacja ogólnodostępna, należąca do Cesarstwa.

6. Autor

Tequila 

Artykuły w kategorii:

Nazwa Artykułu Przeglądano Ostatnia modyfikacja
Hrabstwo Thorania Wschodnia 1461 19-03-2016
Hrabstwo Turgonia 1212 12-09-2016

Wróć do strony głównej