Rokowa Skała

Przeglądano 1477 razy

1. Położenie lokacji

Zjednoczone Królestwo Irimgardu, Deneria (dawna Ilhireia), Góry Krańca Świata, Rokowa Dolina, Rokowa SkałaIrimgard - Rokow Skala

 
2. Opis lokacji
 
Rokowa Skała, jednocześnie domostwo klanu mac Connell oraz siedziba Wspólnoty Górskich Klanów znajduje się w odległości 66 km od południowego brzegu Jeziora Majacorha we wschodniej części Ilhireii, obecnie nazywaną prowincją Irimgardu – Denerią, a 88 km od granicy z Dekonngiem. Posiadłość klanowa umiejscowiona jest w obszarze ostatniego pasma górskiego przynależącego do Gór Krańca Świata. Do tego miejsca można przedostać się z praktycznie każdej strony, aczkolwiek ta wiodąca od wschodu, poprzez góry jest najbardziej trudną, niebezpieczną i tak naprawdę mało zbadaną. Do Rokowej Skały najłatwiej przybyć od południa traktem, wiodącym wzdłuż linii brzegowej Jeziora Majacorha. Po drodze pierwszym przystankiem jest Osada Yuurok położona w Czerwonej Dolinie, gdzie mieści się także Górska Kropla, siedziba Vilmaera mac Ceoraha i jego klanu. Przemierzywszy ponad 150 km dotrze się do Niziny Skarok, gdzie jedynym zamieszkałym miejscem jest duża wieś Rokgorr. Dopiero na wschód od tego miejsca, udając się bezpośrednio w góry widzi się już z oddali siedzibę Connellów przyczepioną do skał niczym Rok trzymający swą zdobycz. Budynek został tak wkomponowany w naturalne skały, że z daleka ciężko jest stwierdzić czy to wytwór ludzkich rąk czy zaadaptowane miejsce, wykute w niej domostwo. Dopiero będąc bliżej można dostrzec, że Rokowa Skała zbudowana jest z kamienia, jeno dach jest drewniany pokryty strzechą ze słomy i trzciny. Głównym elementem siedziby od razu rzucającym się w oczy jest wieża obronna. Z jej okien strzelniczych rozciąga się niczym niezmącony widok na Jezioro Majacorha. Przedostać się do środka siedziby i włości Wspólnoty Górskich Klanów można tylko przejeżdżając przez bramę, kiedy strażnik podniesie bronę. Bezpośrednio nad bramą wyznaczono miejsce, z którego w przypadku ataku wroga można polewać wrzątkiem, zrzucać ciężkie kamienie, lać smołę lub posyłać na dół rozżarzone węgle. Gdy przejedzie się przez bramę dostrzeże się po lewej stronie „Kuźnię Janosa”, a po prawej budynek mieszkalny rodziny mac Connell, aktualnie będący domem dla członków Wspólnoty Górskich Klanów. Składające się na majątek dwie farmy, chaty pracowników, pracownie rzemieślników, grawernia, spichlerz, stajnia, kuźnia znajdują się za domem i wieżą na płaskowyżu skalnym. W centralnym miejscu, pośrodku placu wybudowano „Dom Wspólnoty”, który pełni rolę koszar. Niewątpliwym atutem tego miejsca jest to, że płaskowyż jest trudno dostępny, otoczony z każdej strony skałami. Pozostała część majątku formalnie przynależąca już do organizacji w postaci pól, młyna, chat drwali, zbieraczy oraz łowczych znajduje się w okolicy wioski Rokgorr. Zaś sklep „Góralsko robota”, w którym górale oferują swoje rzemieślnicze wyroby mieści się bezpośrednio w Solinde, gdzie jest największy w okolicy rynek zbytu. Należącą także do Wspólnoty chatę rybaka można znaleźć nad Jeziorem Majacorha, na wprost od Rokowej Skały. Dodatkowo w skład majątku organizacji górali wchodzi strażnica, która wybudowana została w Nizinie Skarog. 


3. Historia lokacji

Nikogo w tej części świata nie dziwiło już, iż przodkowie Rhonny postanowili tutaj ponad sto lat temu wznieść siedzibę klanu Connell. Jak legenda niesie, to właśnie w tym miejscu Evan mac Connell ujrzał po raz pierwszy szybującego po przestworzach Roka. Te górskie ptaki przez wiele kultur uważane są za strażników skarbów ukrytych w górach, z drugiej strony traktowane są jako najbardziej nielubiane stworzenia przez Krasnoludów lub ogólnie, górali. Wielu jednak jest zdania, że Rok przelatujący nad wioską czy danym areałem ziemi to dobry znak, wieszczący dobrobyt i długie, spokojne życie na najbliższe lata. Evan, słynący z wielkiego uporu, stanowczości, na przekór kręcących nosem na Roki góralom, uznał go za przychylny znak i co więcej - przyjął go na swój herb, z którego był dumny. Stąd też wzięła się nazwa siedziby mac Connell – Rokowa Skała. Symbolika nazwy jest jednoznaczna: potęga gór połączona z wolnością szybującego w przestworzach stworzenia. Los sprzyjał Evanowi, bogowie błogosławili mu zarówno w licznym potomstwie, długim zdrowiu czy w tym, że nigdy jego rodzina nie zaznała prawdziwego głodu. Są jednak tacy, którzy nie wierzą w „ptasią wersję” założenia Rokowej Skały. A raczej przyjmują, że stary mac Evan nie bez powodu obrał tak nietypową lokalizację na wzniesienie klanowej górskiej rezydencji. Coś się za tym kryło, lecz nie było to powszechne znane co takiego. Prawda była taka, że Evan w 4250 roku odkrył w tym miejscu sieć podziemnych tuneli i jaskiń, które rozciągały się w kierunku Gór Krańca Świata. Nie miał pojęcia, że zapuszczając się w te mało odwiedzane miejsce natrafił na spuściznę Krasnoludów z Klanu Żelaza, które ponad 9500 lat przed NE wyruszyły do gór znajdujących się na wschodzie. W tamtym czasie członkowie klanu mac Connell złożyli Evanowi uroczyste przyrzeczenie, że nie wyjawią nikomu tego sekretu. Budowa Rokowej Skały zajęła im ponad 18 lat, z czego najtrudniejsza w wzniesieniu okazała się być wieża, na którą uparł się stary Evan. Nie zrezygnował z jej budowy, nawet gdy w czasie prac budowlanych zginął jeden z pomagających mu synów przywalony kamiennym blokiem, gdy pękła linia wciągająca materiał na najwyższe piętro wieży. Evan po okresie żałoby przystąpił do kontynuacji budowy siedziby. Wiedział, że musi ją dokończyć. Tak jakby miał przeczucie, że kiedyś te miejsce odegra znaczącą rolę w historii. Nie przypuszczał wtedy jeszcze, że Ilhireę czekają czasy, kiedy znajdzie się pod jarzmem irimgardzkiego władcy, gdy w 4364 roku królowa Irsza sprzedała się i swój kraj, jak owca na targowisku we wsi. Gdy Evan był na łożu śmierci, zebrani dookoła niego potomkowie złożyli przysięgę, że będą dbać o Rokową Skałę, nigdy żadna waśń nie dopuści do zniweczenia jego i całej rodziny dorobku i że chronić będą tajemnicę tuneli i jaskiń. Mac Connellowie żyli w spokoju na tym niezbyt gnębionym przez wichry wojny odludziu. Jednak z czasem klan się powiększał, tym samym obszar wokół osamotnionej do tej pory siedziby nabrał trochę życia. Cała społeczność mac Connellów w 4360 roku brała udział w budowie dodatkowego budynku nazwanego „Wspólnota Connellów”. Prace nad tym domem ukończono dokładnie w 4366 roku, kiedy do ich uszu, nawet tutaj, tak bardzo oddalonego od wielkiego świata miejsca, dotarły wieści o ataku na Wielki Mur Irimgardzki. To właśnie wtedy ojciec Rhony nic Connell, Owan, zadecydował, że część tego domu będzie przerobiona pod magazyn broni i niewielkie koszary, na wszelki wypadek, gdyby przyszło im zmierzyć się z potencjalnym wrogiem. Skoro ktoś ośmielił się zaatakować mur, a władca temu nie zapobiegł i ledwo się obronił, to oznaczało tylko jedno – trzeba być gotowym na najgorsze. Poza tym, odkąd od czterech lat dźwigają na swych barkach brzemię rządów Tynstara coraz bardziej wzniecał się wewnętrzny bunt wobec tego stanu rzeczy. Część górali szemrała o tym coraz głośniej, a idee powstańcze z każdym upływającym dniem stawały się dla nich coraz ważniejsze. Póki co czekano na stosowny moment, kiedy zarzewie idei przeistoczy się w wybuch powstania o ziemie Arcadii i Ilhireii. W 4366 roku Owan mac Connell przyłączył się do organizacji Wspólnota Górskich Klanów, aktywnie pracując na jej rzecz razem z synami Erivem, Ranaldem, Aragorem oraz córkami Rhoną i Shoną. 17 Cresaima 4367 roku starsza z córek, Rhonna, po tajemniczym zaginięciu Vilmaera mac Ceoraha postanowiła przejąć pieczę nad Wspólnotą Górskich Klanów mając nadzieję, że jej działania nie tylko wzmocnią pozycję górali, poprawią ich byt, ale że z czasem będzie jej dane odmienić całkowicie ich los na lepszy. W tych działaniach nie została osamotniona, dlatego w miesiącu Festyar 4368 roku udało jej się zebrać odpowiednią ilość złota od górali zamieszkujących Rokową i Czerwoną Dolinę , aby móc z nadzieją patrzeć w przyszłość. Również na początku roku klan mac Connell postanowił przeznaczyć domostwo, jak i całe swoje mienie na rzecz organizacji, dając od siebie po prostu wszystko. W stosownym czasie, gdy Rhona przekona się co do lojalności współczłonków organizacji, wyjawi sekret podziemnych tuneli, które zostaną wykorzystane w walkach powstańczych.

4. Lista mieszkańców/NPC, którzy ją zamieszkują

Miano: Rob Ronnald
Rasa: Człowiek
Wiek: 99
Charakter: Neutralny Dobry
Specjalność: Walka
Profesja: Mnich
Zajmowane stanowisko: Starszyzna Wspólnoty Górskich Klanów
Opis postaci:
Rob Ronnald urodził się w 4269 roku w wolnej Arcanii. On i jego rodzice przeżyli czas wojennych zawieruch zarówno z Romen-Dorem, jak i Irimgardem. Gdy w 4280 roku Arcania zostaje podbita i przyłączona do ziem Irimgardu Rob ma 11 lat. Nie zdołał uniknąć nowo narzuconego przez Tynstara prawa i w wieku 12 lat został objęty obowiązkowym naborem do koszar, gdzie spędził 9 lat. Przez kolejne 10 lat służył w armii. Gdy zakończył się upływ obowiązkowego pobytu w wojsku, złoto, które mu ofiarowano oddał na rzecz kapłanów Masziela. 19 lat pobytu w irimgardzkiej armii nie zdołały złamać jego góralskiego ducha i wytrzebić z niego wspomnień o rodzinnych stronach i wolnej Arcanii. W jego myślach i sercu wciąż mocno tliły się wspomnienia o kraju jego dzieciństwa. Pamiętał doskonale zarówno dom rodzinny, rodziców, jak i tamte czasy nim zniechęceni i słabi w rządach władcy Arcanii poddali się Irimgardowi. W wieku 31 lat nie chce się żenić. Postanawia zostać mnichem i pomagać ludności miasta Arcania, które pod rządami Irimgardu nazwane zostało Solinde. Przez całe życie pomagał ludności, zgłębiał tajniki wiedzy, kontroli nad umysłem i ciałem. Dużo wędrował. Zwiedził liczne wioski rozsiane u podnóży Gór Krańca Świata. Cały czas wierzył, że Arcania zrzuci jarzmo irimgardzkie i stanie się na powrót wolnym krajem. Gdy nastały dni, gdy nie miał już tyle sił, by podróżować osiadł w Rokowej Skale. Aktualnie Rob jest najstarszym żyjącym góralem, jakiego Rhona poznała. Ze względu na wiek, ogromną wiedzę i doświadczenie życiowe otaczany jest szczególnym szacunkiem. Wie, że jego dni zbliżają się ku końcowi, jednak nie zamierza się poddać póki nie ujrzy wolnej Arcanii. Chce umrzeć tak jak się urodził. We własnym kraju. Rhona i Wspólnota dają mu nadzieję i wiarę na spełnienie tej szalonej zachcianki. Obecnie jest nauczycielem i doradcą, zachowując pełnię władzy nad własnym umysłem mimo starczego wieku. Lata ćwiczeń ciała i umysłu mu to zagwarantowały. Rob wygląda tak jak 99 letni starzec. Długie, bielusieńkie pasma przerzedzonych włosów, twarz poorana zmarszczkami, policzki zapadnięte, skóra sucha. Postura przygarbiona, pozbawiona sił. Tylko bystre szare oczy zdają się zaprzeczać temu, jak jego ciało wygląda. Wewnętrznie tli się w nim iskra życia i ogrom wiedzy, z której górale czerpią pełnymi garściami. Rob zna się na ziołach, leczeniu, truciznach, antidotach. To on nauczył Rhony zatruwania przedmiotów i sztuki przetrwania.

Miano: Balfour
Rasa: Człowiek
Wiek: 43
Charakter: Prawdziwie Neutralny
Specjalność: Walka
Profesja: Tropiciel
Zajmowane stanowisko: Tropiciel
Opis postaci:
Owan mac Connell poznał Balfoura w 4366 roku, w chwili, gdy ten ocalił go przed atakiem Niedźwiedzia Fallathańskiego. Rzut toporem w czerep górskiej bestii zakończył jej żywot, gdy samo pchnięcie włócznią Owana w cielsko nie wystarczyło. Tamtego dnia mac Connell nie tylko ocalił własne życie, ale i zyskał druha, któremu zaproponował pracę jako tropiciel na rzecz Rokowej Skały i Wspólnoty Górskich Klanów. Ponadto nadawał się idealnie do podszkolenia synów Owana w walce. Balfour to góral pełną gębą. Wysoki, barczysty, potężny chłop, który poznał szlaki nie tylko po irimgardzkiej części Gór Krańca Świata, ale i w tej części, która była już na terytorium księstwa Dekonngu. Od czasu do czasu Balfour udaje się do krainy Nomadów mając przyjazne zamiary, chcąc dokonać handlu wymiennego. W ten sposób poznał podstawy ich rodzimego języka i zwyczaje, których sumiennie przestrzegał, jak i ci, których zabierał ze sobą w podróż. Nie chciano narazić się dekonnskim plemionom. Ten doświadczony tropiciel, mający obeznanie w rozpoznawaniu śladów, w ich zacieraniu, cichym skradaniu, z wiedzą o tutejszej faunie i florze oraz umiejętnością zakładania różnorodnych wymyślnych pułapek w terenie stał się serdecznym przyjacielem rodu mac Connell i mentorem Rhonny. Góral ten mierzy 185 cm wzrostu, ma brązowe włosy, których część miał zwyczaj zaplatać w warkocze. Brązowe tęczówki bystrych oczu potrafią wypatrzeć zwierzynę, odczytywać w terenie kierunki bądź przewidywać pogodę na postawie uważnej obserwacji obszaru, w którym się znajduje. Jak to góral ma słabość do krnąbrnych dziewek, dobrego trunku i jeszcze lepszego jedzenia.

Miano: Ivor
Rasa: Człowiek
Wiek: 32
Charakter: Prawdziwie Neutralny
Specjalność: Handel
Profesja: Rybak
Zajmowane stanowisko: Rybak
Opis postaci:
Ivor, to młody, liczący 180cm wzrostu, czarnowłosy, dobrze umięśniony mężczyzna, który wykazuje się większą zręcznością niźli siłą. Bystry, szybki, bardzo spostrzegawczy. Te atuty wykorzystuje przy połowie ryb w górskich potokach i rzekach, które spływając z Gór Krańca Świata utworzyły Jezioro Majacorha. Pracował jako rybak również niedaleko miejsca, skąd swój początek bierze rzeka Gwennelech. Dzięki zdobytemu doświadczeniu Ivor uznawany jest w tym regionie, jako świetny znawca ryb i technik ich połowu oraz dostawca najlepszych okazów. Wykonuje także z ości igły, a z chrząstek czy kości ozdobne amulety. Jako rybak zna się dobrze na różnego rodzaju sieciach. Doskonale posługuje się włócznią. Aktualnie pełni rolę głównego dostawcy ryb do Rokowej Skały.

Członkowie organizacji, którzy zamieszkują budynek Rokowej Skały:
• Ragnar Ragnarson [260],
• Aragor nic Connell [1374] – najmłodszy syn Owana,
• Rhona nic Connell [2040] – starsza z córek Owana,
• Ariates [2839],
• Asera [11110],
• Shona nic Connell [11290] – młodsza córka Owana.
NPC:
▪ Owan mac Connell - głowa klanu Connell,
▪ Eriv mac Connell - najstarszy syn Owana,
▪ Ranald mac Connell - młodszy syn Owana,
▪ goście.

Członkowie organizacji, którzy zamieszkują „Chatę Aridii”:
• Aridia [1096],
• Janos [1143].
W pozostałych chatach:
NPC:
▪ Ivor „Rybak”,
▪ Rob Ronnald,
▪ łowczy,
▪ drwale,
▪ zbieracze.

Członkowie organizacji, którzy zamieszkują „Dom Wspólnoty” (koszary):
• Klimen [1482],
• Arinbjörn mac Ceorah [3380],
• Zorum [10141],
• Thorvald Haraldsen [12120].
NPC:
▪ Balfour,
▪ wartownicy w strażnicy,
▪ pozostali.

Członkowie organizacji, którzy pracują w pracowniach rzemieślniczych:
• Aridia [1096] – pracownia alchemiczna,
• Aragor nic Connell [1374] – pracownia rękodzieła/jubilernia,
• Janos [1143] – „Kuźnia Janosa”.
NPC:
▪ pracownia płatnerza,
▪ pracownia łuczarza,
▪ pomocnicy.

Członkowie organizacji, którzy pracują w sklepie "Góralsko robota" w Solinde:
• Aragor nic Connell [1374],
▪ pomocnik.

• Przybysze odwiedzający te strony (NPC/postaci graczy).

5. Lista stworzeń oraz roślin, jakie można tam napotkać

Flora:
- Dath,
- Krętacz Olbrzymi,
- Krwawnik pospolity,
- Mrozosiew,
- Złote Drzewo.

Fauna:
- Rok,
- Złotodaj,
- Ośmiowąż,
- Troll,
- Pentagryf,
- Lanne.

6. Proponowany koszt lokacji wg cennika


Koszt - 227 428 880 sztuk złotych monet
Łącznie miejsc = 104

3x Chata
5x Pracownia rzemieślnicza
1x Spichlerz (dodatkowy, bo już w ramach rezydencji jest jeden spichlerz)
1x Koszary
1x Grawernia
1x Rynek
1x Rezydencja
2x Chaty łowczych
2x Chaty drwali
2x Chaty zbieraczy
1x Młyn
6x Pole
2x Farma
1x Sklep
1x Wieża
1x Strażnica


7. Typ lokacji

Orgaznizacyjna
Właściciel - Wspólnota Górskich Klanów.


8. Autor:

Astenna von Marvill [300]

Artykuły w kategorii:

Nazwa Artykułu Przeglądano Ostatnia modyfikacja
Kuźnia Janosa 1270 18-03-2016
[P] Chata Aridii 1221 26-06-2017

Wróć do strony głównej