Uwaga! Gra tymczasowo wyłączona - przygotowania do Nowej Ery i nowej przygody! - Zapraszamy na Discord

[O] Smolna Dolina Chapoxalli

Przeglądano 1465 razy

1. Położenie lokacji:

Na południe od Portu Tysiąca Myśli, w pobliżu Lasu Hue`Tlalcuah

Reptilia - Smolna dolina

 2. Opis lokacji:


Wytwarzanie smoły drzewnej w Reptilii nie stanowi przywileju dla żadnego łuskowatego. Jest bardziej karą niż pracą. Nikogo nie dziwi zatem porównywanie Smolnej Doliny Chapoxalli do Plugawych Ostępów. Bliskość Lasu Hue`Tlalcuah, będącego niemalże miejscem kultu, nadaje groteskowego charakteru oraz podkreśla, że tam, gdzie życie, musi znaleźć się i cierpienie, a w końcu śmierć. Gady pracujące na terenie Chapoxalli to nierzadko jeńcy, którzy złamali prawo Reptilii albo jednostki, które straciły cały swój dobytek wskutek hazardu lub kataklizmu. W przypadku tych pierwszych stosuje się taką formę kary, jeżeli lochy Cytadeli bądź inne gadzie więzienia są przepełnione. Trudno znaleźć faktycznego ochotnika. Los gadów z Chapoxalli jest zwykle przesądzony, nikogo nie interesuje. Ponieważ w obrębie doliny nie ma żadnego uzdrowiciela, który mógłby zapewnić odpowiednie wsparcie, narażają się one na rozmaite choroby uszkadzające płuca lub na obrażenia w wyniku rozmaitych wypadków podczas wytwarzania smoły.
Tam, gdzie końca dobiega teren Lasu Hue`Tlalcuah, zaczyna się ponury krajobraz przypominający torfowiska. Gdyby jednakże dokładniej spojrzeć, można wywnioskować, iż ów teren powstał z ingerencji gadzich architektów, nie natury. W niewielkim obszarze stłoczono przepastne, czarne doły, otoczone przez wzniesione na palach konstrukcje, gdzie trzyma się gotową smołę. Jeżeli z Lasu Hue`Tlalcuah sprowadzane są drzewa, które padły ofiarą erupcji wulkanu Maasaara`th, to Smolna Dolina Chapoxalli skupia okazy chore, zniszczone działalnością pasożytów.
Czuwający nad pracownikami strażnicy posiadają własną chatę, która służy im nie tylko za punkt obserwacyjny, ale także jako miejsce noclegów. Popioły stanowiące efekt uboczny procesu wytwarzania, używane są w roli nawozu dla roślinności z Lasu Hue`Tlalcuah.

3. Historia lokacji:


Kiedy Nagowie odkryli gospodarczy potencjał Lasu Hue`Tlalcuah, korzyści dla siebie wywęszyły też gady z $yndykatu. Działania tego stada wobec władz Reptilii nie były do końca bezinteresowne. Posiadając tanią siłę roboczą i proste narzędzia do wytwarzania smoły, $yndykat mógł ubić niezły interes. Rada nie aprobowałaby używania więźniów do handlu urobkiem na własną łapę, jednak najem zaplecza dla prywatnych wyrobników stanowił typowo gadzie obejście istniejących w prawie zapisów. Tym bardziej, że chętni do dzisiaj łatwo dają się nabierać na slogan o tańszej, własnoręcznie wyrobionej smole.
Perspektywa współpracy $yndykatu z drwalami, pomimo niechęci nagijskich kapłanów, brzmiała obiecująco. Należało jednakże odczekać do tego momentu, gdy wojska Nacji przestały interesować się Reptilią i przeniosły swe manewry na morze oraz do innych krajów. Las Hue`Tlalcuah, który pełnił rolę schronu dla części Reptilian, zaczął być eksploatowany przez Nagów. Gadzi potentaci z $yndykatu rozpoczęli pierwsze negocjacje na początku roku 4303, w pierwszej połowie miesiąca Festyar. Procedura uzyskiwania smoły wynikła, kiedy niektóre drzewa, zlokalizowane we wspomnianym lesie, jęły być niszczone przez pasożyty. Rewitalizacja nie dawała efektu, stąd ustalono, by sprowadzano je do świeżo postawionej Chapoxalli. $yndykat zaproponował wprowadzenie pracy tamże jako kary wymierzanej gadom, dla których brakło miejsc w dopiero co formujących się reptiliańskich więzieniach. Układ trwa do dzisiaj, pozwala głównie na uniknięcie przepełnienia lochów Cytadeli.
Rok 4365 i wybuch Maasaara`th to dla Chapoxalli nowy rozdział. Choć została zniszczona, równie szybko ją odbudowano. Potrzebne były łapy do pracy, a więźniowie idealnie się ku temu nadawali. Dzieło Syndykatu zapewniło Reptilii uzyskanie zupełnie nowego surowca przy najniższych kosztach produkcji oraz… praktyczne zastosowanie pyłu wulkanicznego.

4. Lista mieszkańców/NPC, którzy ją zamieszkują:


- strażnicy doliny, zwykle Jaszczury;
- więźniowie, przedstawiciele wszystkich czterech gadzich ras, pracujący na terenie.

5. Lista stworzeń oraz roślin, jakie można tam napotkać:


Rośliny
- drzewa namorzynowe;
- mchy i porosty.
Zwierzęta
- Kłujec;
- Xvarr`ghaa wykorzystywany do przewozu drewna z Lasu Hue`Tlalcuah.

6. Koszt lokacji:

BRAK

7. Typ lokacji:


Lokacja nie należy do żadnej postaci gracza. Jest ogólnodostępna.

8. Autor:


Natrea Le Calvez 
Darkon 

Wróć do strony głównej