Uwaga! Gra tymczasowo wyłączona - przygotowania do Nowej Ery i nowej przygody! - Zapraszamy na Discord

Kamieniołom "Hunk`Duraz"

Przeglądano 1620 razy

1. Położenie lokacji:

Królestwo Careogrodu, zachodnia część kraju, Góry Smilidonowe, Hunk’Duraz

 Careogród - Kamieniolom Hank Duraz2. Opis lokacji:

„Hunk’Duraz” to największy kamieniołom, jaki znajduje się na terenie Królestwa Careogrodu. To właśnie tutaj w paśmie Gór Smilidonowych Khazadzi czerpią swój najważniejszy surowiec przeznaczony na eksport. Jego nazwa w języku Krasnoludów oznacza po prostu „noszenie dużych kamieni”. Wydobycie i obróbka bloków kamiennych następuje w miejscu oddalonym dokładnie 330 km od stolicy państwa Khazadów. Te imponujących rozmiarów centrum wydobywcze mieści się także 44 km od miasteczka portowego Frigar i jest strategicznym miejscem dla gospodarki tego regionu. Dzięki istniejącemu dostępowi do Morza Wewnętrznego oraz wypływającej z Gór Smilidonowych rzece Cyntae’aren Krasnoludy mają otwarte dwa wodne szlaki do transportu kamieni. Jeden prowadzący do Cesarstwa, Reptilii czy Nacji oraz drugi, bezpośrednio w głąb kraju, do stolicy, gdzie jest równie duże zapotrzebowanie na kamień, jak poza granicami kraju. Zaplecze obszaru „Hunk’Duraz” może napawać dumą każdego tutejszego pracownika. Krasnoludy stworzyły tutaj prawdziwy ośrodek kamieniarski. Mieściły się od strony Zatoki Krabów liczne magazyny i budynek Starszego Cechu Kamieniarzy. Na północ od jego siedziby znajdowały się cztery długie baraki mieszkalne, w których odpoczywali po ciężkiej pracy górnicy-kamieniarze. W centralnej części placu, tuż u podnóża gór, wybudowano kaplicę ku czci Moradina. Niewielką, jak na ambicje i możliwości Khazadów, ale chciano jednak i tutaj oddać hołd krasnoludzkiemu bóstwu. Kapłani modlili się do Moradina prosząc go o błogosławieństwo dla swych wiernych wyznawców. Tutaj obchodzono wszystkie państwowe i religijne święta, jeśli ktoś nie mógł albo nie zdecydował udać się do Frigar lub dalej, w rodzinne strony. Biorąc pod uwagę liczebność pracujących tu kamieniarzy nikogo nie zdziwiło pojawienie się karczmy „Pod Wielkim Kamieniem”. Tuż za nią, bardziej na wschód wybudowano pracownie kamieniarzy, gdzie było słychać za dnia odgłosy uderzeń dłut i młotków. Jednym z pierwszych zadań, jakich tutaj się podjęto, było przygotowanie odpowiedniej drogi prowadzącej do i z centrum kamieniołomu, tak by ułatwić transport bloków kamiennych ciągniętych przez Jaki amarthijskie, Mamuty fallathańskie czy Krętorogi, które były znacznie silniejsze i wytrzymalsze od koni. Następnie oczyszczono teren z wszelkiej roślinności i sprawdzono obszar pod względem występowania dzikich zwierząt i bestii. Dopiero potem rozpoczęto prace wydobywcze. Nim przystępowano do pozyskiwania danego bloku kamiennego usuwano warstwę zwietrzeliny, aby dotrzeć do skały bardziej zwięzłej. Materiał, który nie nadawał się do wykorzystania odsypywano w pierwszej kolejności na hałdę. Krasnoludy stosowały różne techniki w wydzieraniu bogactw naturalnych. Najpopularniejsza praktykowana metoda to wyłamywanie płyt skalnych, które w naturalny sposób były już spękane. Dzięki temu można było dostosować pożądany kształt poprzez obtłukiwanie. Wykorzystywano twarde narzędzia jak kliny, dłuta, młoty. Znana była także technika stosowania drewnianych klinów, które nasączone wodą pęczniały rozsadzając przy tym skałę. Ściągnięto tutaj najlepszych careogrodzkich kamieniarzy, górników i robotników by mogli w zaplanowanej kolejności odseparowywać skały. Było to istotne, gdy złoże przewyższało wzrost Krasnoludów. Najpierw rozpoczynano zdjęcie szerokiego płata surowca z najwyżej położonej partii. Odsłaniano w ten sposób warstwę, którą następnie ściągano. Tak powstawały schodki w postaci kolejnych półek skalnych. W tym kamieniołomie oprócz normalnie zatrudnionych pracowników, odbywają kary przyłapani na którymś z występków Przybysze. Skazani na prace społeczne kierowano ich do najcięższych robót. Po zakończonej zmianie przetrzymywano ich w odosobnieniu w jaskini znajdującej się w połowie drogi do kamieniołomu. Drugą występującą w tym obszarze jaskinię ochrzczono mianem „Jaskinia Golemów”. Tutaj bowiem urzędowali magowie biegli w Runach, mający pieczę nad Strażnikami. Tunel, który wydrążono przez wszystkie lata bytności w „Hunk’Duraz” służy jako schron w razie jakiejkolwiek napaści w tej części terytorium Careogrodu.

Careogród - mapakamieniolomu Hank Duraz

3. Historia lokacji:


W 4280 roku NE, Wielki Inżynier Baragor Burakin'barak zarządzający kopalniami Careogrodu, w paśmie Gór Smilidonowych dokonał rozpoznania złóż skał oraz oceny ich przydatności. Były one średniej i dużej twardości, czyli takie jakich najbardziej potrzebowano w budownictwie. To właśnie na początku roku 4281 poczyniono działania, które były ukierunkowane na eksploatację surowców mineralnych z tego regionu zarówno do potrzeb przydomowych, krajowych, jak i w dalszej perspektywie przeznaczone na eksport. Głównym zarządcą „Hunk’Duraz” w imieniu Króla Spod Góry jest Wielki Inżynier Baragor Burakin'barak, a sprowadzony do pomocy Starszy Cechu Kamieniarzy – Durin Kibil-Barûk został jego zastępcą i osobą odpowiedzialną za całokształt prac obróbki kamienia oraz jego transportu. Nikt wtedy nie przypuszczał, że oddalona o 44 km osada rybacka Fordring przekształci się w miasteczko portowe Frigar, a kamieniołom znacznie przyczyni się do tego sukcesu. W roku 4288 rozpoczęto budowę części miejskiej tej sąsiadującej z „Hunk’Duraz” miejscowości, a ich mieszkańcy byli na tamten czas ważnymi odbiorcami tego surowca.
W 4298 roku zapotrzebowanie na kamień zwiększyło się jeszcze bardziej, ponieważ rozpoczęto budowę muru obronnego, okalającego całe miasteczko. Gdy 10 Webala 4303 roku NE Nacjanie dokonali zbrojnej napaści na ziemie Careogrodu, w tym właśnie na port Frigar, na ten czas zawieszono prace w kamieniołomie. Był to pierwszy i ostatni taki przypadek w historii tego miejsca. Kapłani przyjmowali rannych i opiekowali się nimi. Tu schroniła się jedna z grupek kobiet i dzieci uciekających na czas działań wojennych z miasteczka. Każdy nadający się do walki Krasnolud spełnił swą powinność i udał się do Frigar, by wspomóc walczących. Udało im się nawet dostarczyć kilka wozów kamieni, które później wykorzystywano w walce posyłając je dzięki katapultom w stronę szeregów wroga. Były też przydatne, gdy próbowano zdobyć bezpośrednio miasteczko. Z murów posyłano je wprost na głowy Nacjan. Walki koncentrowały się głównie w porcie, tym samym „Hunk’Duraz” ocalało nienaruszone. Nacjanie byli pewni, że z łatwością zajmą Frigar, a później resztę strategicznych miejsc w tej części Careogrodu. Na szczęście Nacjan pokonano, a kamieniołom mógł dalej bez przeszkód funkcjonować. Jednak Baragor Burakin'barak postanowił zwiększyć w okolicach kamieniołomu bezpieczeństwo i uzyskał zgodę na stworzenie tutaj dwóch Kamiennych Golemów, Strażników, które wyglądają jak rzeźby czy olbrzymie nieruchome posągi. Tak też się stało. Sprowadzono do „Hunk’Duraz” władających magią przywołań dwóch doświadczonych magów, którzy wywiązali się ze swego zadania. Sprawują po dziś dzień kontrolę nad tymi magicznymi stworzeniami. Zawarte w późniejszych latach sojusze handlowe z Irimgardem i Amarth pozwoliły w pełni wykorzystać potencjał tego regionu.

4. Lista mieszkańców/NPC, którzy ją zamieszkują:

Miano: Baragor Burakin'barak
Rasa: Krasnolud
Wiek: 220
Charakter: Neutralny Dobry
Specjalność: Zarządzanie
Profesja: Górnik
Zajmowane stanowisko: Wielki Inżynier
Opis postaci:
Baragor pochodzi z nielicznego, ale szanowanego rodu rzemieślników. Podobnie jak jego ojciec interesował się dobrami naturalnymi, które tak hojnie ofiarowywała ziemia careogrodzka. Został szybko górnikiem, bo krzepy mu nie brakowało. Przez 5 lat pracował w nowo powstałej kopalni żelaza Ungor Barhk, gdzie zdobył doświadczenie z zakresu surowców i metalurgii. Ten silny Krasnolud oprócz brązowej brody i rubasznego śmiech był bardzo ambitny. W 4280 roku zostaje mianowany na Wielkiego Inżyniera, gdyż wykazywał talent nie tylko w swoim zawodzie, ale tworzył różne wynalazki, które miały pomóc przy wydobyciu surowców. Dziś jest odpowiedzialny za rozwój myśli technicznej Careogrodu.

Miano: Durin Kibil-Barûk
Rasa: Krasnolud
Wiek: 193
Charakter: Neutralny Dobry
Specjalność: Rzemiosło
Profesja: Kamieniarz
Zajmowane stanowisko: Starszy Cechu Kamieniarzy
Opis postaci:
Nazwisko Kibil-Barûk zobowiązuje i dlatego Durin należący do jednego z najstarszych krasnoludzkich rodów istniejących po dziś dzień w Careogrodzie nie chciał przynieść mu ujmy. Ambitny, pracowity, wspinał się po szczeblach hierarchii rzemieślniczej konsekwentnie, aż do zdobycia stanowiska Starszego Cechu Kamieniarzy. Jest wykwalifikowanym rzeźbiarzem w kamieniu, znającym dokładnie technologie ręcznej obróbki i budownictwo kamienne. Ze względów konkurencyjnych nakazał chronić w szczególnej tajemnicy khazadzkie plany budowlane, sekrety technologii, a także cennik płac i księgi rachunkowe.

Miano: Hargin Shathûr Zharr
Rasa: Krasnolud
Wiek: 243
Charakter: Neutralny Dobry
Specjalność: Magia
Profesja: Mag Przywołań/Żywiołów
Zajmowane stanowisko: Strażnik Golemów
Opis postaci:
Hargin o śnieżnobiałej brodzie i dość znacznym brzuchu został sprowadzony do kamieniołomu w 4345 roku w celu stworzenia Kamiennego Golema. Wybrany został nie przypadkowo, ponieważ wywodził się z prastarego rodu kapłańskiego, według podań, klanu opiekunów Run. Razem z młodszym bratem wywiązał się z powierzonego zadania i po dziś dzień czuwa nad bezpieczeństwem „Hunk’Duraz”.

Miano: Kadrin Shathûr Zharr
Rasa: Krasnolud
Wiek: 244
Charakter: Neutralny Dobry
Specjalność: Magia
Profesja: Mag Przywołań/Żywiołów
Zajmowane stanowisko: Strażnik Golemów
Opis postaci:
Kadrin razem ze starszym bratem zobowiązał się do przywołania Kamiennych Golemów. Sprawuje kontrolę nad jednym z nich i czuwa nad bezpieczeństwem tego regionu. Studiuje cały czas Runy i pogłębia swą wiarę w Moradina. Razem z bratem służą w miejscowej kaplicy odprawiając modły, przeprowadzając ceremonie i rytuały. Kadrin jest łudząco podobny do brata, dlatego dość często są myleni.

Miano: Dunhilda
Rasa: Krasnoludzica
Wiek: 180
Charakter: Praworządny Dobry
Specjalność: Gotowanie
Profesja: Kucharka
Zajmowane stanowisko: Właścicielka karczmy „Pod Wielkim Kamieniem”
Opis postaci:
Ta hojnie obdarzona przez naturę, krągła gdzie trzeba rudowłosa Krasnoludzica z piegami na nosie ma niezłą smykałkę do interesów. Córka kupca odziedziczyła po ojcu majątek, który pozwolił jej założyć w regionie kamieniołomu gospodę, gdzie piwo lało się strumieniami. To tutaj po zakończonej szychcie przychodzili złaknieni trunków i jadła pracownicy „Hunk’Duraz”. Dunhilda – ta wesoła, pyzata karczmarka potrafi dobrze gotować i jeszcze lepiej zabawiać gości śpiewem i tańcem. Nie zwraca póki co uwagi na wszelkie próby zalotów, woli cieszyć się życiem bez większych zobowiązań. Czas pokaże czy znajdzie się ktoś, kto usidli jej serce.

5. Lista stworzeń oraz roślin, jakie można tam napotkać:

Flora:
- Krętacz Olbrzymi
- Kropelnik modry
- Mrozosiew
- Szkarłatnik
- Złote Drzewo

Fauna:
- Chmuroszpon
- Kamienny Golem
- Kopacz
- Niedźwiedź Fallathański
- Złotodaj

6. Koszt lokacji:

Brak

7. Typ lokacji:

Ogólnodostępna. Należy do władcy Królestwa Careogrodu.

8. Autor:

Astenna von Marvill 

Wróć do strony głównej