Czarna koplnia

Przeglądano 1430 razy
1.Położenie:

Irimgard, zachodnia strona Szczytu Tirundila.

2.Opis:

Wśród skalistych zboczy Szczytu Tirundila, na jego zachodniej ścianie, u podnóża, majaczy wejście do olbrzymiej jaskini. Widoczne jest z kilkudziesięciu metrów i nic by w tym nie było niezwykłego, gdyby nie fakt, że przed skalnym otworem, jak i kilkadziesiąt metrów wcześniej pełno jest uzbrojonych strażników. Wystawione straże dostrzec można na skała wokół jaskini oraz na drodze, jakieś trzy kilometry przed Szczytem. Strzegą oni jednej z ważniejszych na terenach państwa lokacji - kopalni adamentytu, zwanej Czarną Kopalnią. Oddziały Hoplitów i Łuczników Irimgardzkich zapewniają bezpieczeństwo kopalni, jak i pracowników, którzy każdego dnia wykopują cenny metal, będący jednym z bogactw kraju.
Czarne żyły adamentytu ciągną się od samego wejścia w głąb góry, zdobiąc naturalne korytarze, do których dostać się można ze sporej jaskini, znajdującej się zaraz za wejściem. Dniem i nocą terkocą w nich wagoniki, ciągnięte przez kuce. Towarzyszy im dźwięk miarowego uderzania kilofów o skalę, celem wydobycia cennej rudy. Praca w kopalni nie jest przerywana nawet na jedną chwilę. Kiedy jedna górników odpoczywa, czy też schodzi na posiłki ich miejsce zajmuje inna, byleby nie przerywać wydobycia. Wśród ekip górników i kopaczy większość stanowią ludzie, ale spotkać można krasnoludów i półelfów oraz orków. Każdy z pracujących w kopalni jest istotą wolną, nie ma tu skazańców.
Wydobyta ruda jest składowana krótko w głównej jaskini, skąd co dwa, trzy dni wyruszają transporty kruszcu wprost do stolicy Irimgardu - Homany. Karawany z adamentytem są również pilnie strzeżone przez wojsko. W końcu wydobycie tego metalu jest jedną z gospodarczych żył złota państwa.

3. Historia:

Powstanie Czarnej Kopalni annały irimgardzkie datują na rok 4275 NE, kiedy to wybuchł konflikt z Amarth. Jeden z oddziałów Hoplitów prowadzony przez Centuriona Nakana, w czasie postoju, zatrzymał się u podnóża Szczytu Tirundila. Przeprowadzając zwyczajowy zwiad, kilku żołnierzy odkryło wejście do jaskini, o czym poinformowali dowódcę. Ten rozkazał poczekać do świtu i wraz z brzaskiem przeczesać jaskinię. Jakie było zdziwienie wszystkich, gdy na ścianach dostrzeżono dziwną, twardą substancję. Na całe szczęście wśród żołnierzy znalazł się syn górnika z Kasali. Może nie miał wielkiego doświadczenia i rozeznania co do rodzaju znalezionej kopaliny, ale wiedział, że to co znaleźli to żyła, prawdopodobnie metalu. Dowódca nie czekał na więcej, tylko wysłał żołnierza do dowództwa z informacją o odkryciu. W odpowiedzi dostał rozkaz pilnowania jaskini do czasu przybycia wykwalifikowanych górników i kogoś z władz Yokumody. Stało się to jakieś siedem dni później od czasu odkrycia jaskini. Wykwalifikowani górnic zbadali jaskinię i kilka korytarz. Jednogłośnie orzekli iż są tu wielkie złoża adamentytu. Natychmiast podjęto działania w celu zabezpieczenia złóż, jak i przygotowania do rozpoczęcia eksploatacji wnętrza góry. Mimo stanu wojny z Amarth Irimgardczycy rozpoczęli proces wydobywczy. Kopalnia została odpowiednio zabezpieczona, na jej straży stały dobrze wyszkolone oddziały irimgardzkich żołnierzy. Po zakończeniu konfliktu z Królewstwem Przeznaczenia nic się nie zmieniło w tej kwestii. Złoża były eksploatowane z różną intensywnością przez lata. W latach 4326-4356 kopalnia została zamknięta, gdyż stwierdzono, że złoża się wyczerpały. Jednak kolejna wizyta i wejście w głębsze korytarze ukazała kolejne złoża i żyły. W roku 4360 rozpoczęto znów wydobycie, które trwa obecnie.

4. Mieszkańcy/NPC:

oddział Hoplitów
oddział łuczników Irimgardzkich
Centurion
Strzelec Irimgardzki
górnicy
kopacze

5. Flora/Fauna:

Flora:
mchy,
porosty,

Fauna:
Arachnid,
Tygrys Fallathański

6. Typ lokacji:

Lokacja ogólnodostępna, należy do państwa Irimgard.

7. Autor:

Caindel x`aletiner [ID 284]
 
Wróć do strony głównej