[O] Dziewicza Polana - miejsce wyrębu drewna

Przeglądano 1473 razy

1. Położenie:

Romen- Dor, południowe obrzeża Dziewiczej Puszczy.

2. Opis lokacji:

Dziewicza Polana jest miejscem położonym w obrębie Dziewiczej Puszczy, na jej południowym końcu. To tutaj Strażnicy Lasu i Druidzi pozwalają na wycinkę drzew. Drwale ścinają zarówno pospolite gatunki, jak sosna, czy dębina. Jednak również wycince podlegają Zelazowe Drzewa, czy Machoniowce, występujące tu w dużych skupiskach. Wyrąb lasu nie stanowi najmniejszego problemu w przypadku tej lokacji, gdyż las ma niesamowitą umiejętność samoregeneracji i po każdej wycince dość szybko puste miejsca zarastają nową roślinnością. Mimo nazwy i przeznaczeniu w lokacji nie znajdują się stałe stanowiska drwali i karczowników. Za każdym razem przybywają oni na miejsce wyrębu zaopatrzeni w odpowiednie narzędzia, prowadząc ze sobą woły i konie, do zabrania ściętych drzew. Spokoju i bezpieczeństwa pilnują Strażnicy Lasu oraz Druidzi i Łowcy. Ochrona związana jest ze specyfiką Dziewiczej Puszczy i służy bardziej pracującym ludziom czy Krasnoludom, niż samej Puszczy. Po dokonanej wycince na miejscu pozostają tylko Elfy i kilka ich szałasów.

3. Historia:

Nie znana jest dokładana data powstania miejsca wyrębu. Zadne kroniki, nawet elfie nie mają w swych zapiskach takiej informacji. Jednak o samej Polanie jest kilkadziesiąt wzmianek w annałach związanych z historią Dziewiczej Puszczy, magią Natury oraz opisujących historię Druidów na terenach Romen - doru. Jednak bez wzgledu na czas, czy autora, wszystkie opisy zawierały informacje o niesamowitych zdolnościach do regeneracji roslinności, o różnorodności fauny i flory tego miejsca. Po wielu latach Senat podjął w końcu decyzję o wykorzystaniu tego źródła drewna, które dzięki magii Kręgu Druidów wydawało się nieskończone. Aby zapewnić bezpieczenstwo drwali i karczowników, wybrano miejsce oddalone od serca Puszczy i nazwano je Dziewiczą Polaną. Opiekę nad nią, jak i nad pracującymi tam istotami, powierzono niewielkiemu oddziałowi Strażników Lasu, Druidom, Łowcom i Pustelnikom, zamieszkującym Puszczę. Oczywiście próbowano określić chociażby przybliżoną datę założenia miejsca wyrębu, jednak nie było to możliwe. Mimo to Elfowie i mieszkańcy Puszczy spekulują o dwóch, trzech tysiącach lat istnienia Dziewiczej Polany. Bez względu na to ile lat ma miejsce wyrębu, jest wciąż wykorzystywane tak jak pierwotnie - by zdobywać najlepsze drewno.

4. Mieszkańcy/NPC:

dziesięcioosobowy oddział Strażników Lasu, składający się z “Przyjaciół” i “Strażników
pięciu Druidów
Łowcy
Pustelnicy

5. Fauna/Flora:

Flora:
- pospolite gatunki drzew iglastych i liściastych
- Żelazodrzewo,
- Machoniowiec,
- Drzewo Migdałowe,
- Złote drzewo,
- Srebrny wiąz,
- Jawor

Fauna:
- Srebrny Wilk,
- Troll Drzewny,
- Tygrys Fallathański,
- Wielki Jastrząb,
- Lis Cesarski

6. Typ lokacji:

Lokacja ogólnodostępna. Należy do Romen - Doru.

 

7. Autor:

Caindel X`aletiner [ID 284]

 

Wróć do strony głównej