Uwaga! Gra tymczasowo wyłączona - przygotowania do Nowej Ery i nowej przygody! - Zapraszamy na Discord

Kopalnia miedzi "Gordvarg"

Przeglądano 1464 razy

 1. Położenie lokacji

Twierdza Urrthorror (Wyspa Mew), centralna część kraju, na wschód od jeziora Khatra-Khor.

kopalniamiedzi

 

2. Opis lokacji:

Wędrując na północ od Kresu Horyzontu, kierując się do centralnej części Wyspy Mew natrafi się nie tylko na orcze patrole, ale przede wszystkim dotrze się do odkrywkowej kopalni miedzi "Gordvarg". Początkowo eksploatowano płytkie, najłatwiej dostępne złoża, a wydobywane kopaliny transportowano do hut. Docierano do surowca poprzez stopniowe "odkrywanie" przykrywającej go warstwy ziemi i skał. Skały, w których nastąpiła mineralizacja miedziowa w tym regionie powstały najprawdopodobniej w wyniku aktywizacji warstw Terrum i Barrum. Taka forma kopalni była zdecydowanie tańsza niż głębinowa, gdyż nie wymagała budowy chodników, szybów, stropów, komór czy szybików. W zupełności wystarcza tania siła robocza oraz techniki kopania stosowane przez khazadzkich górników. W wyjątkowych przypadkach przy pracach w kopalni pomagają magowie żywiołów. Wraz z postępem prac, niewolniczy górnicy odkrywają kolejne warstwy surowca, tworząc w ten sposób na tym terenie ogromną, okrągłą nieckę. Przypomina ona na pierwszy rzut oka tarasy lub piramidkę, tylko że występującą wewnątrz ziemi. Kopalnia ta jest całkiem pokaźnych rozmiarów. Ma około 1000 na 400 metrów, głęboka na 200 i cały czas ulega powiększeniu dzięki eksploatacji. Pamiętano, by utworzyć pasmo drogi, którym wywozi się wozami ciągniętymi przez konie urobek. Jednak wszystko ma dwie strony medalu. Zyskując cenne zasoby miedzi, utracono możliwość rozwoju tego terenu pod względem upraw i rolnictwa. Całokształt prac kopalnianych negatywnie wpływa na okoliczną faunę i florę. Ma to odzwierciedlenie przede wszystkim w wycince drzew, niszczeniu ziemi oraz skażeniu okolicznych strumieni. Na szczęście w pobliżu nie ma żadnej większej rzeki, która mogłaby ulec zanieczyszczeniu. Na najniżej położonym piętrze kopalni powstało lustro wody, jednakże nie nadaje się ona do picia.

3. Historia lokacji:

Historia kopalni "Gordvarg" nie jest ani burzliwa ani skomplikowana. W 4271 roku oficjalnie powstało państwo Twierdza Urthorror. I w tym samym roku Dragonias Wielki zarządził eksplorację wyspy. Kilka miesięcy później orczy władca otrzymał wieści, że na południe od pasma gór nazwanych Dorgarag odkryto złoża rudy miedzi. Dragonias zdawał sobie sprawę, że założenie tam kopalni będzie dobrą inwestycją. Wyspa nie obfitowała w surowce, a jeśli Orkowie chcą dalej siać postrach muszą mieć broń. Nie marnowano czasu. Szybko sprowadzono tutaj geologów, niewolników oraz orczych strażników i zarządców, aby rozpocząć sprawne wydobycie. Niedaleko tej kopalni utworzono osadę, gdzie znajdowały się baraki niewolnicze oraz kwatery strażników i zarządców. Od 4365 roku oficjalny nadzór nad tą kopalnią przejął Atuzak Samozwaniec.

4. Lista NPC, którzy ją zamieszkują

Miano: Egzakir
Rasa: Ork
Wiek: 62
Charakter: Praworządny zły
Specjalność: Strateg
Profesja: Pirat
Zajmowane stanowisko: Główny Zarządca
Historia postaci:
Żywot, tego wiekowego już Orka był bardzo burzliwy. Dał się poznać jako silny, hardy i nieugięty w abordażach wilk morski, któremu nie obce było wydawanie komend. Szybko awansował na kapitana jednego ze statków należących do piratów i zyskał posłuch pośród zielonoskórych. Atuzak widział go jednak w nowej roli. Gdy potrzebował kogoś do obsadzenia stanowiska Głównego Zarządcy przy kopalni miedzi to nie zastanawiał się długo. W ten sposób Egzakir ma pełną pieczę nad tym przedsięwzięciem.

Miano: Azoan
Rasa: Ork
Wiek: 35
Charakter: Praworządny zły
Specjalność: Walka
Profesja: Strażnik
Zajmowane stanowisko: Kapitan straży
Historia postaci:
Azoan aktualnie pełniący rolę kapitana straży przy kopalni, wybrany został osobiście przez Atuzaka. Ten nie znający krzty litości Ork przez ponad 10 lat pracował na Targu Niewolników i zna doskonale metody zarządzania nimi. Odpowiedzialny jest przede wszystkim za ilość niewolników i ich wydajność. Bardzo często można go spotkać na terenie kopalni z grubym biczem, którym z lubością popędza wynoszących w koszach urobek górników. Azoan ma 2,5 metra, jest równie wyrośnięty, co szkaradny.

Miano: Ozoza
Rasa: Orczyca
Wiek: 39
Charakter: Praworządny zły
Specjalność: Gotowanie
Profesja: Kucharka
Zajmowane stanowisko: Kucharka
Historia postaci:
Ozoza pracuje jako kucharka w osadzie przynależącej do okręgu kopalni. Jest odpowiedzialna za przygotowanie jedzenia dla nadzorców, strażników, jak i wydawanie głodowych racji niewolnikom, których nikt tutaj nie oszczędza. Orczyca zna się na swym fachu, lecz zdecydowanie bardziej woli każdą chwilę wolną spędzać w kwaterze Azoana, oddając się innym czynnościom, niźli gotowanie.

5. Lista stworzeń oraz roślin, jakie można tam napotkać

Na terenie samej kopalni nie występuje żadna forma roślinności. Nie spotka się tu także żadnych zwierząt. Obszar wokół kopalni jest patrolowany przez Orków, więc dzikie bestie, jeśli by się tu pojawiły od razu zostałyby zlikwidowane.

6. Koszt lokacji

Brak.

7. Typ lokacji.

Lokacja ogólnodostępna.

8. Autor:

Astenna

 

Wróć do strony głównej