[KE] Sojusz życia i śmierci - Xeh`hera, Aljann, Wutan

Przeglądano 476 razy

7 Kahala 4370 rok

Wutan zamieszkany był głownie przez ludzi, ludzi dumnych ale też podporządkowanych służbie państwu. A państwo to obecnie skłaniało się ku sojuszowi z Faraonem. Selash X nie był głupcem, doskonale wiedział, że jeśli nie znajdzie potężnych sojuszników na północy jego sprawa będzie przegrana. Zwłaszcza po upadku Romen-doru, który miał być jego kartą atutową. Niestety nie wziął pod uwagę potęgi jaką w tym rejonie posiadali inni bogowie. Faraon szukał wiec nowego sojusznika i znalazł go w Wutanie. Wutanczycy wcześniej chętnie pomagali Thanu Ma`gashowi, łaso też patrzyli na południe gdzie mogli zdobyć ziemie oraz zasoby dla swojej rosnącej populacji a jednocześnie pozbyć się wiecznego zagrożenia ze strony nieumarłych. 

Faraon dał Wutanowi niepowtarzalną szansę na dołączenie do jego imperium przy zachowaniu szerokiej autonomii, oraz udział w powojennym ładzie w postaci ziem Nordii, Xeh`hera i Dekonngu. W jednej chwili wojenna machina Wutanu znalazła cel a potężna armia ruszyła z granic wprost do serca Xeh`hery czyli Avgeru, zamieszkanego głównie przez Ver’tharów (Drowy). Droga wiodła przez nieuczęszczane Mokradła Zapomnienia gdzie nie napotkano zbyt wielkiego oporu. 40 tysięcy Wutańczyków parło przed siebie, zaś całe państwo mobilizowało główną armię, która miała zmierzyć się z nagroźniejszym przeciwnikiem czyli armią nieumarłych.

sojusz

W tym samym czasie Rada Xeh oraz szejkowie z Aljannu obradowali nad stworzeniem Sojuszu, który miałby połączyć wszystkie kraje wyznające Jedynego boga. Badacze od dawna podejrzewali, że bóstwa wyznawane przez Aljann i Xeh są tożsame co w chwili obecnej gdy oba kraje znalazły się na celowniku Faraona spowodowało, że łatwiej zawiązały one współpracę. Tak powstał Sojusz Jedynego, który w chwili obecnej połączył Xeh`herę i Aljann ale jest otwarty na nowych członków. Pakt został podpisany w Madinat Wadie w Aljann, które stało się też głównym miastem nowego Sojuszu. Jego członkowie zobowiązywali się do:

1. Zniesienia ceł na towary pochodzące z kraju Sojuszu
2. Utworzenia stałych, patrolowanych linii żeglugowych między państwami Sojuszu
3. Koordynowania działań flot państw Sojuszu w okolicach Archipelagu Zguby
4. Blokowania linii zaopatrzenia między Wutanem a Selash
5. Wsparcia militarnego w razie krytycznych sytuacji i zagrożenia dla jednego z Sojuszników

Informacja o utworzeniu Sojuszu obiegła świat bardzo szybko, ponieważ nikt w tych czasach nie mógł sobie pozwolić na przegapienie powstania tak dużego gracza we wschodnim Fallathanie. Natychmiast państwa ościenne wysłały swoich posłów aby ci wybadali zamiary jakie Sojusz ma wobec swoich sąsiadów. W każdym jednak przypadku dowiadywano się, że Sojusz ma zamiar walczyć tylko z Daakarami i ich sojusznikami. To oczywiście nikogo nie uspokoiło ale na jakiś czas musiało wystarczyć. Nikt nie wie czego tak na prawdę można się spodziewać po fanatykach religijnych jakimi państwa Sojuszu były przepełnione.