Caindel [284]
  • Kobieta
  • Elf
  • Chaotyczny Neutralny
  • Romen-Dor
  • Wasal
  • 100 (739)
  • Bardzo znany [41]
  • System bitewny
Ekwipunek
Odznaczenia