Jaskar [12333]
  • Mężczyzna
  • Człowiek
  • Neutralny Zły
  • Twierdza Urrthorror
  • Szampierz
  • 100 (30)
  • Mało znany [4]
  • Profil
Ekwipunek
Odznaczenia