[Aearon-Ranruin] Zgoda musi być!

Przeglądano 350 razy

3456


7 Webala 4368 roku, Aeg Cirion

Wydarzenia minionych miesięcy odbiły się echem na relacjach pomiędzy dwoma elfickimi domami: Ranruin i Aearon.  Konflikt z Ashettą, a później jej śmierć i zaginięcie wielu członków jej rodu postawiły przed dużą częścią romen-dorskiej społeczności wiele znaków zapytania. Napięte stosunki złagodzić miał dopiero upływ czasu i powrót Est`eire Rae, która zdecydowała się przyjąć obowiązki głowy Domu Ranruin.

Kobieta postanowiła nawiązać kontakt z Othiel Aearon, założycielką drugiego ze wspomnianych rodów. Po wymianie listów przyszedł czas na omówienie sytuacji twarzą w twarz. Spotkanie wyznaczono na 7 Webala 4368 roku w Aeg Cirion, jednej z placówek znajdujących się pod opieką morskich Elfów. Othiel Aearon towarzyszyli: jej syn i dziedzic rodu – Faelivnir, bratanica – Sainil, dalsza kuzynka – Haeredwen oraz przyjaciółki rodziny – Shasfana z Domu Lainfaer i Vejne z Domu Nelaton. Na miejscu obecne były także pracujące w Aeg Cirion – Amerriva Shar'Kev i Rigmar. Est`eire Rae Ranruin przybyła do Faktorii ze swoim młodszym synem – Lehelminem.

Spotkanie przebiegało w spokojnej atmosferze, a początkowe obawy i napięcie ustąpiły w większej mierze za sprawą woli pojednania i zawarcia porozumienia, jaka wypływała od przedstawicieli obu rodów. W dalszym toku dyskusji postanowiono zawrzeć ściślejszy sojusz polegający na nawiązaniu współpracy handlowej pomiędzy Domami oraz przyjęciu w gościnę przez każdą ze stron jednego z członków drugiej z rodzin. Za obopólną zgodą Lehelmin miał przez jakiś czas zamieszkać w jednej z posiadłości morskich Elfów, a Haeredwen poznać zwyczaje panujące w Domu Ranruin.

Chociaż podczas tych kilku godzin nie zdołano omówić wszystkich kwestii, jakie nurtowały zebranych w faktorii Aeg Cirion Elfów, spotkanie jakie tam się odbyło pozwalało im uwierzyć w możliwość zbudowania wspólnie nowej przyszłości, opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku oraz przyjaźni, jaka onegdaj łączyła członków obu rodzin.

Sesję prowadził Faelivnir Aearon [27]
Sesję nadzorowała Nathiss Kedesmo [8975]
Wieść napisała Vejne Nelaton [117]
Link do codziennika [Aearon-Ranruin] Zgoda musi być!
Autor grafiki: Araniart