[V] Łaska Lwa

Przeglądano 345 razy

laska_lwa

8 Sakhala 4368 rok, Irimgard, Homana, Pałac Homana Mujhar

W Irimgardzie odbyła się długo wyczekiwana audiencja, jakiej miał udzielić władca Irimgradu Mujhar Tynstar dla członków Venatori Zakonu Początku Świata. Tego dnia w pałacu królewskim zjawili się przedstawiciele zakonu, który reprezentowali Archanioł Mikael Aratorn - Przywódca Venatori, Archanioł Kam’ael San’Dariel - Hetman Venatori, Samail - Lewa Ręka Venatori, Mistrz Venatori Shoemi oraz Wtajemniczony Guido. Irimgard był reprezntowany przez króla Tynstara oraz jego córkę Mari.

Na oficjalnej audiencji po prezentacji przybyłych przedstawione zostały postulaty
dotyczące organizacji Zakonu Początku Świata jak i sprawy dotyczące rasy Aniołów.

Na wstępie przemówił Mikael powołując się na starożytne prawo, prosząc króla o zgodę na oficjalną działalność na terenach Irimgardu. Sprawę pokrótce przedstawiła Suli imieniem Shoemi. Król Tynstar postanowił najpierw przyjrzeć się sprawie Aniołów, które chciały za zgodą króla osiedlić się na ziemiach mu podlegających. Sprawę przedstawili mu wyczerpująco Archaniołowie Mikael oraz Kam’ael, którzy odpowiedzieli królowi na zadane przez niego pytanie. Po wstępnych rozmowach księżniczka Mari za zgodą swego ojca zaprosiła przybyłych gości do dalszych rozmów, które miały odbyć się w innej sali. Po przejściu ponownie pojawił się temat Aniołów, księżniczka była zainteresowana tym jak miałaby wyglądać asymilacja tej rasy z ludnością Irimgardu. Na jej pytania obszerną odpowiedź udzielił Archanioł Mikael, a następnie po nim przemówił Kam’ael zamykając sprawę Aniołów.

Kolejna faza rozmów dotyczyła już wyłącznie powstania kompleksu Aura Tori, specjalnie przygotowanego więzienia. Przywódca Venatori podzielił się z królem jak i resztą zebranych swoją wizją, dotyczącą odnalezienia ukrytych planów kompleksu antymagicznego więzienia. Podczas rozmowy Mikael wspomniał również o stworzeniu antymagicznego rzemiosła, które mogłoby się rozwijać prężniej gdyby król wsparł ich organizacje adamantytem. Na kolejne pytania króla odpowiadali Mikael, Guido oraz Kam’ael. Podczas rozmów na temat adamantytu król wezwał swego rzeczoznawcę - minerologa, aby mógł potwierdzić to, co przed chwilą usłyszał na temat antymagicznego minerału z ust Mikaela. Wszystko okazało się być prawdą, a więc audiencja trwała nadal. Na tematy gospodarcze dotyczące cła oraz prawa składu wypowiedział się Guido, a zaraz po nim, prostujac jego słowa, Kam’ael. Dodatkowo też podczas rozmowy pomiędzy władcą a hetmanem ustalono w jaki sposób będzie działała ochrona karawan w obrębie Aura Tori. Królowi oraz jego córce zostały również przedstawione odległe plany dotyczące działalności Venatori na terenie samego Aura Tori jak i Irimgardu.

Na koniec spotkania spisano umowę, której treść brzmiała następująco.

Królestwo Irimgardu zobowiązuje się do:

Wzięcia pod swą opiekę i uznania za obywateli wszystkich przedstawicieli rasy Anioł, którzy zdecydują się zamieszkać na jego terenie. Winni są oni jednakowe posłuszeństwo wobec monarchii i przestrzegania wszelkich jej praw. Kult Matki pozostaje prywatną kwestią każdego Anioła i nie zostaje on w żaden sposób przeniesiony na zmianę życia społecznego i praw.
Rozpowszechnienia informacji zawartych w "Domenie Światła".
Dostarczania adamantytu potrzebnego do prowadzenia badań.
Partycypacji w obsadzeniu Aura Tori w postaci: 10 Brunatnych Płaszczy, w randze magobójców oraz 2 Gryfich Jeźdźców, w randze Władców Nieba.
Uznania kontroli organizacji nad wcześniej zajętą przez nią lokacją Twierdzą Venatis.

Organizacja Venatori zobowiązuje się do:
Ochrony handlu poprzez patrolowanie terenów oddalonych o dzień drogi od Aura Tori oraz umożliwienia eskorty karawanom.
Udostępniania wyników swoich badań nad przedmiotami wytwarzanych z wykorzystaniem adamantytu.
Venatori będą nieodpłatnie wspierać Irimgard w działaniach obronnych.
Prowadzenia handlu towarami, które wykorzystują w procesie produkcji adamantytu.
Przekazywania wiedzy w ramach współpracy z żołnierzami Królestwa stanowiących załogę Aura Tori.

Ponadto:
Na terenie Aura Tori możliwe będzie rozsądzanie mniejszych spraw przez sąd lokalny, z możliwością odwołania się do sądów Królestwa.
Na terenie Aura Tori może odbywać się handel lokalny według następujących zasad:
- towary importowane oclone są na wysokość 8%,
- towary pozostałe oclone są na wysokość 5%,
- panuje prawo składu,
- powyższe zasady nie dotyczą towarów spożywczych.

Pod tekstem umowy podpisali się wszyscy zebrani na audiencji.


Wieść podsumowująca sesję:
|V| Łaska Lwa
Autor wieści: Kam’ael[938]
MG prowadzący sesję: Gerthsper[1061]
Autor grafiki: vk.com